Previous slide
Next slide

Odder Kommune arbejder målrettet for at aflevere en grønnere kommune til næste generation

Odder Kommune er en udpræget landbrudskommune med ca. 80% opdyrket areal. Desuden deler Odder Kommune en relativ lang kystlinje med to Natura2000 områder med nabokommunerne Århus Kommune og Horsens Kommune. Der er ca. 24.000 indbyggere i kommunen hvoraf halvdelen bor i Odder By. I 2023 var kommunen blandt de to kommuner som procentmæssigt vækstede mest i landet. Særligt børnefamilier og ældre udgør en stadig stigende del af befolkningen.

”I de seneste år er fokus på natur, biodiversitet og generel grøn omstilling eksploderet. Det har affødt et naturligt fokus på de grønne arealer samt beskyttelse og drift heraf, samt nogle vigtige snakke om hvad vi ønsker at tilbyde vores borgere.”, fortæller Tanja Marie Asp, naturmedarbejder i Odder Kommune

Fra politisk side er der en vision om, gennem målrettede indsatser, at aflevere en grønnere, renere og mere bæredygtig kommune til den næste generation. Der er gennem de seneste år igangsat et væld af initiativer, projekter, samarbejder, planer, processer osv. i et forsøg på at nå målet.

”Odder Kommune er ikke unikke når det kommer til at igangsætte grønne projekter, men vi oplever en general mangel på viden og erfaring også kommunerne imellem. Dette håber vi, at Vild Med Vilje-partnerskabet kan være behjælpelige med.” fortæller Tanja Marie Asp, naturmedarbejder i Odder Kommune

Allerede godt i gangn
Byrådet har siden 2018 afsat midler til ’Bæredygtig kommune’. Tildeling af midler betyder, at indsatsen for at fremme biodiversiteten allerede er godt i gang. F.eks. er der igangsat projekter som ’Vilde virksomheder’ hvor virksomhederne fået et gratis naturtjek samt vejledning i stedsspecifikke tiltag, ’Vilde grundejerforeninger’ som, ved fysisk besøg, får sparring og råd til vildere udearealer, ’Flere blomster i byen’ hvor ændret drift og etablering af blomster, buske og træer på de grønne arealer, er til gavn for bestøvere og til glæde for borgerne.

Midlerne har også muliggjort igangsættelse af helårsgræsning på kommunalt ejede beskyttede naturarealer, at 50% af kommunen skove er omlagt til urørte samt partnerskaber med bl.a. landbruget og Danmarks Naturfredningsforening. Alle tiltagene er vigtige elementer i at standse tabet af biodiversitet, men de er svære at monitorerer på da de i høj grad handler om at skabe holdningsændringer og forståelse for den natur man ønsker at beskytte i det åbne land.

I 2024 blev en mere strategisk proces igangsat, for at rammesætte og prioritere projekterne. Hertil følger diverse planer, notater, praksisser og vejledninger. Målet er bl.a. at skabe nogle rammer hvori forvaltningen lettere kan operere og prioritere de grønne hensyn samt formidle hvordan alle de mindre projekter er vigtige for at løse de store udfordringer.

Kontakt
Tanja Marie Asp
Naturmedarbejder, biodiversitet
tanja.asp@odder.dk

Rådhusgade 3, 8300 Odder

Map loading, please wait ...