Previous slide
Next slide

Nyskovfondens Naturmodel sikrer biodiversitet i klimaskov

Nyskovfonden er en almennyttig fond, som arbejder for et bedre klima samt rigere natur ved at rejse skov i Danmark. Fonden finansierer skovrejsning hos lodsejere, og gør det muligt for virksomheder, enkeltpersoner og organisationer at donere midler til rejsning af skov i Danmark.

”Skov er formentlig verdens mest effektive måde at lagre og hermed reducere atmosfærens CO2-indhold på. Træer optager CO2, når de vokser, og derfor er skovrejsning et vigtigt værktøj, når det gælder om at nedbringe Danmarks CO2-udledning.” – Magnus Størum, Sekretariatsleder i Nyskovfonden.

Men optimering af CO2-optag skaber ikke nødvendigvis samtidig bedre biodiversitet, og derfor tog Nyskovfonden initiativ til at få udformet en række retningslinjer til fremme af biodiversitet i skove. 

Det udmøntede sig i en Naturmodel, som Vild Med Vilje har udarbejdet i samarbejde med Nyskovfonden. Naturmodellen giver en række anbefalinger til biodiversitetstiltag, som vil blive videreformidlet til de lodsejere, der lægger jord til de nyrejste skove. 

Anbefalingerne er blandt andet:

 • Hjemmehørende træer og buske
  Fonden stræber så vidt muligt efter kun at bruge hjemmehørende træer og buske, da disse bedst understøtter biodiversiteten. Der er fx. over 800 arter tilknyttet Eg.

 • Vild tilgroning
  Dele af fondens fremtidige skove skal udlægges til vild bevoksning. Ved at lade op til 20% af en fremtidig skov gro vildt, vil der være plads til naturlige dynamikker og et mere ‘vildt’ skovmiljø vil vokse frem.

 • Screening af naturværdier
  Screeningen kan give et detaljeret billede af eventuelle muligheder for at plante efter den naturlige hydrologi og typografi i området, og dermed styrke biodiversiteten for skoven.

 • Sten og dødt ved
  For at skabe levesteder for bier, insekter osv. arbejder vi sammen med lodsejere omkring udlægning af sten, kviste og dødt ved i skovbrynet. Det kommer også til at skabe vigtig variation i strukturen.

”Hovedformålet med fonden er fortsat at binde CO2, men vi erkender samtidigt at Nyskovfonden med målrettede indsatser kan bidrage til at biodiversiteten bevares og øges, og derfor vil fonden være en del af løsningen i den nuværende biodiversitetskrise. Principperne er udviklet i samarbejde med Vild Med Vilje, som med deres faglige indsigt har sikret, at vi har valgt de rigtige værktøjer til at styrke biodiversiteten i skove finansieret af Nyskovfonden. Skovrejsning er uforudsigeligt og der vil derfor altid tages hensyn til det konkrete projekt, hvoraf disse principper er vejledende.” – Magnus Størum, Sekretariatsleder i Nyskovfonden.

Fonden blev stiftet i 2019 af Forenet Kredit, Østifterne og Nykredit Realkredit A/S.

Kontakt
Magnus Størum, Sekretariatsleder
Mail: Info@nyskovfonden.dk
Tlf: 31756689
Web: Nyskovfonden.dk