Banken på fælleden giver plads til naturen

Når medarbejderne i Nordeas hovedsæde i Ørestaden kigger ud ad vinduet, skal de spejde langt efter den tætklippet græsplæne og de firkantede bøgehække.

På matriklen, der grænser op til Amager Fælled, er der blevet gjort plads til den lokale, hjemmehørende natur. Det er sket som et naturligt element i en overordnet ambition om at tage ansvar for det samfund som banken er en del af. Det er, hvad kunderne forventer af banken, fortæller Helle Dahl, Experience Manager i Nordea:

”Det er tydeligt for os, at vores kunder prioriterer bæredygtighed højt, og derfor er det helt naturligt at vi også arbejder med bæredygtighed i vores egen virksomhed. Det gælder fx vedligehold og forbrug i vores bygninger som el, vand, varme og print, men vi fokuserer også på udearealer og transport. Vi ønsker at gøre en reel forskel for vores kunder og de samfund, vi opererer i, ved at være en stærk og personlig finansiel partner.”

På arealerne omkring hovedsædet er der blevet sået planter, der er hjemmehørende i Amager Fælleds vilde natur. Formålet er at skabe en god sammenhæng mellem fælleden og hovedkontorets matrikel, og dermed understøtte dyre- og plantelivet i området. Det er meningen, at naturen i videst muligt omfang skal have råderet over arealet. Området bliver luget, så det ikke springer i skov og enkelte arter ikke får overtaget. Men der bliver ikke gødet, slået eller på anden måde grebet ind i naturens processer.

Til glæde for by og biodiversitet
Tiltagene er ikke alene af hensyn til naturen. Visuelt betyder tiltagene, at kontordomicilet falder bedre ind i det omkringliggende landskab. Det skaber et roligt billede, der gør overgangen fra naturen på fælleden og til den moderne bydel Ørestaden mere glidende, til glæde og gavn for medarbejdere og lokale, der færdes i og omkring bygningen.

Og så handler det om at udnytte og udvikle de muligheder det giver, at bo i en moderne kontorbygning, hvor bæredygtighed og ansvarlighed er tænkt ind fra starten. 

”Vi vil gennem medlemskabet med Vild Med Vilje udvikle vores forståelse for arealet og de muligheder vi har for at påvirke området i en endnu mere bæredygtig retning – til gavn for både beboere, medarbejdere og rejsende med Metroen, som passerer tæt forbi mellem bygningen og Fælleden.”, fortæller Helle Dahl, Experience Manager i Nordea.

Kontaktoplysninger:
Helle Dahl
Grønjordsvej 10, 2300 København S
Helle.dahl@nordea.dk
24277195

Map loading, please wait ...