NATURE WORKS

Ann Berit Frostholm arbejder i naturen, med naturen og for naturen med afsæt i stedets naturgivne potentiale, naturens processer og kundens ønsker. Hun har et solidt kendskab til naturen i Danmark, og har i en årrække arbejdet med både særligt beskyttet natur, natur i byen, vilde haver og naturformidling på alle niveauer. Rådgivningen tilpasses situationen, uanset om det er den private haveejers ønske om at give plads til vild natur, daginstitutioners ønske om at give børn vild natur til et godt børneliv eller virksomheders arbejde med FN’s verdensmål og CRS-strategi. 

VMV-kompetencer/Ydelser: Design af vilde haver, erhvervsarealer og institutionsområder, rådgivning om natur og biodiversitet, naturformidling, foredrag, undervisning, vurdering af naturpotentiale, landskabsanalyse, plantevalg, driftsrådgivning, projektledelse.

Region/Geografisk dækning: Hele landet

VMV-projekter knyttet til VMV-partnere: Carl Ras (rådgivning om anlæg, drift og plantevalg)

Kontaktinformation:
Webside: www.nature-works.dk
Facebook: https://www.facebook.com/natureworksDK 

Ann Berit Frostholm