NATUR 360 APS

Natur360 har et indgående kendskab til dansk natur og har stor erfaring med rådgivning om den danske natur til både private og offentlige kunder. Rådgivningen tager altid udgangspunkt i den enkelte lokalitets eksisterende natur og potentialer. Inddragelse af specialister og samarbejdspartnere i opgaver hvor egne kompetencer ikke vurderes tilstrækkelige, sikrer en høj faglighed i opgaveløsningen. Anders N. Michaelsen fra Natur360 har været rådgiver og underleverandør til Vild Med Vilje siden foreningens start.

VMV-kompetencer/Ydelser: Kortlægning natur, Foredrag, Undervisning, Naturrådgivning, Naturformidling, Fotografi, Naturpleje

Region/Geografisk dækning: Hele landet

VMV-projekter knyttet til VMV-partnere: Københavns Universitet – Vild campus (formidling, naturpleje, naturrådgivning, artsbestemmelser), Den Grønne Friskole (formidling, naturpleje, naturrådgivning, artsbestemmelser), Lejre Kommune (rådgivning om biodiverse rabatter), Roskilde Kommune (monitering og forslag til drift af VVM-områder)

Kontaktinformation:
Webside: www.natur360.dk