MOLS CONSULTING

Mols Consulting er et mindre rådgivningsfirma på 4-5 mand bestående af botanikere, en zoolog og en jordbrugsteknolog. Vi samarbejder med andre firmaer, som har andre naturvidenskabelige baggrunde, således at vi også kan levere tværfaglige løsninger. Firmaet har sit udspring på Mols, hvor vi henter vores inspiration i de omgivende landskabsbakker med den unikke flora og fauna, samt i skovene og i kystlandskabet. 

VMV-kompetencer/Ydelser: Kortlægning af natur og arter (botanik, zoologi, insekter og smådyr),  monitorering på biodiversitet (f.eks. før og efter et projekt), udarbejdelse af plejeplaner, biodiversitetsplaner og biodiversitetsstrategier, insektvenlig forvaltning (plejeplaner for insektvenlig pleje og konkrete projekter), ekspertviden om bier, svirrefluer og bestøver-interaktioner, myndighedsrådgivning, naturrådgivning, naturplejeprojekter, adaptiv naturpleje, rewilding, rådgivning omkring biodiversitet ved etablering og drift af skove, permakultur, skovhaver, Vild Have-mentor,  slåning af arealer med le (v. underleverandør), projekter omkring optimering af biodiversitet (på naturarealer, virksomhedsarealer, private haver, skove, sommerhusområder, grundejerforeninger og kommunale arealer), formidling og foredrag (evt. ved underleverandør).

Region/Geografisk dækning: Hele Danmark – dog især Jylland.

VMV-projekter knyttet til VMV-partnere: Skanderborg Kommune

Kontaktinformation:
Webside: www.molsconsulting.dk

Mols Consulting