Previous slide
Next slide

Købehavns Højskoleforening

Københavns Højskoleforening (KHF) blev grundlagt i 1878, og siden 1928 har “Haven” som ligget på en større grund tæt på Damhussøen, været en central del af foreningens virke. 

KHF tilbyder arrangementer og oplysning om kultur og klima om f.eks. klimavenlig mad, biodiversitet, besøg ved skybrudssikring ved Karens Minde m.m. Og så er fællesskab (internt og eksternt) et centralt element, og KHF arrangerer bla. fællesspisning, fællessang og Sankt Hans på programmet – alt sammen drevet på frivillige hænder og med forskellige arbejdsgrupper med reference til bestyrelsen. 

KHF har p.t ca. 300 medlemmer, men haven er åben for alle.

I 2018 besluttede foreningen, at klima og bæredygtighed skulle være en del af værdigrundlaget, og biodiversitet blev hurtigt et fokus. Foreningen har derfor gennem de seneste par år arbejdet målrettet på at øge artsrigdommen i foreningens store have, som ligger tæt på Damhussøen i Vanløse.

Det er foreningens vision at alt havearbejde fremadrettet gøres med biodiversiteten for øje. Foreningen har vedtaget ni grundprincipper for hvordan haven fremover skal drive. Dette inkluderer blandt andet at alle nye planter, der indføres i haven skal være hjemmehørende, at en del af plænearealet omlægges fra græsplæner til urteplæner, og slåning af disse omlægges til at fremme græslandsplanters vækst.

KHF lader sig endvidere inspirere af den flora og fauna man kan finde i den nærliggende Damhusengen. Haven har dog også en snart 100 år lang historie, og foreningen ønsker sideløbende i med arbejdet med biodiversiteten at bevare dele af den gamle have som en historisk reference. Endelig arbejder foreningen med formidling af biodiversitet til et bredt publikum via foredrag, informationstavler, havedage og havevandringer, og KHF arbejder i denne forbindelse på tværs af øvrige klima- og biodiversitetsinteresserede foreninger og grupper i Vanløse.

Over de sidste par år har KHF skridt for skridt gjort flere tiltag for at omlægge til en mere biodiversitetsvenlig havekultur. Foreningen har udlagt en del af haven til udviklingsområde for biodiversitet. Her er den gamle petanquebane omlagt til blomstereng, der er plantet buske/bærbuske, der er etableret vandhuller med sten og hjemmehørende vandplanter, græsplænen forvandles gradvist til urteplæne og slåningen sker skånsom hen over sommermånederne.

Endvidere er der etableret en række kvashegn og dødt ved rundt omkring i hele haven, hvor afklip fra træer og buske samt nedfældende grene dynges op. KHF arbejder endvidere på at omlægge flere af de eksisterende staudebede til bede med hjemmehørende stauder, og der er opsat flere fuglehuse i havens store træer.

 

Kontaktoplysninger: 
Københavns Højskoleforening
Damstien 25, 2720 Vanløse
info@koehoe.dk
22434298
www://koehoe.dk

Kontaktperson: Else Marie Buck, bestyrelsesmedlem og haveformand

Map loading, please wait ...