Previous slide
Next slide

Kabell Konsulting

I sommeren 2019 tog Dorte Kabell, som driver selvstændig konsulentvirksomhed fra sin adresse på Vedbæk Strandvej, kontakt til foreningen Vild Med Vilje. Dorte syntes godt om initiativet, og ville gerne være en del af fællesskabet om at give plads til mere  vild natur.

Allerede godt i gang

Dorte Kabell havde allerede taget flere skridt mod mere vild natur i sin gamle have, da hun kontaktede Vild Med Vilje. Dele af græsplænen havde fået lov til at vokse sig vild, og et areal var tilsået med vildengsblomsterblanding.

Hensyn til naboer

I grundejerforeningen på Vedbæk Strandvej er der mange holdninger til, hvordan arealerne mod vejen præsenterer sig. Dorte Kabell søgte derfor indledningsvis rådgivning om mulighederne for at lade vilde planter pryde  hegnet ud mod vejen.

Praktisk hjælp til at blive mere vild

Vild Med Vilje har rådgivet og bidraget med praktisk hjælp til at transformere arealet fra tæt græsdække til et bed af vilde arter, som engelskgræs, liden klokke, røllike, bakkenellike, alm. knopurt, harekløver, gul snerre og håret høgeurt. Bedet er etableret som en kombination af bevarede urter, udplantning og udsåning. På hegnet er der nu opsat et Vild Med Vilje skilt, som oplyser naboerne om hensigten med de vilde planter, og at arealet fremover driftes ved slåning 1-2 gange årligt.

Samarbejdet fortsætter til fordel for urter, snoge og græshopper

Næste forår fortsætter samarbejdet mellem Dorte Kabell og Vild Med Vilje, hvor vi sammen skal se nærmere på at kvalificere driften af havens plæne, så de vilde urter i havens gamle plæne får lov til at blomstre og græshopperne får et endnu større areal. Vi planlægger også at bygge videre på havens kvasbunker, så områdets snoge får gode betingelser for overvintring og redebygning.

Map loading, please wait ...

Kontakt

Dorte Kabell
Kabell Konsulting ApS
Vedbæk strandvej 499
2950 Vedbæk
Mail: dk@kabell-konsulting.dk
Kabell-konsulting.dk