Vild Med Vilje i KAB

Siden 2020 har beboerne, de driftsansatte og administrationen i KAB-Fællesskabet arbejdet på at skabe bedre betingelser for biodiversiteten på de grønne, almene fællesarealer. Det er indtil videre blevet til en lang række konkrete forandringer, arrangementer og undervisningsforløb – og vi er kun lige gået i gang.

KAB er Danmarks største administrator af almene boliger og administrerer over 60.000 lejemål i hovedstadsregionen. Det giver levesteder til rigtig mange mennesker, og siden 2020 har vi arbejdet på også at skabe plads og levesteder til et væld af vilde planter og dyr.

19 boligorganisationer under KAB-Fællesskabet er medlemmer af Vild Med Vilje, mens der arbejdes konkret med biodiversitet i omkring 60% af boligafdelingerne. Det er en positiv forandring, der er sket over de seneste par år, hvor et vedvarende fokus på biodiversitet har bidraget til, at vi er gået fra ’det er ikke lige noget for os’ til ’selvfølgelig, hvordan gør vi?’. Andelen af boligafdelinger, der drifter deres udearealer med biodiversitet for øje, forventes fortsat at stige fremover.

Indsatserne

Arbejdet med biodiversitet i KAB-Fællesskabet sker på mange forskellige fronter med henholdsvis beboerne, driftsansatte og administrationen som aktører. Som administrator er KAB’s rolle at rydde stenene af vejen for, at de konkrete omdannelser for biodiversitet kan ske ude i de enkelte boligafdelinger. Det gør vi via en gruppe indsatser:

Hvis du vil vide mere om hvad indsatserne består af, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent i KAB, Sara Berg på mail: sarbe@kab-bolig.dk.

Eksempler fra boligafdelingerne

Boligselskaber under KAB-Fællesskabet er gået til opgaven på forskellige måder – f.eks. har Boligforeningen 3B lavet beboerkonkurrencer, biodiversitets-tjeklister til driften og pulje til rådgivning i de enkelte boligafdelinger. Se mere om 3B’s arbejde her: https://www.3b.dk/biodiversitet

Herunder kan du få et lille indblik i hvordan der ser ud på nogle af de grønne fællesarealer i KAB-fællesskabet, hvor der bliver taget hensyn til de vilde arter.

Kontakt

Sara Berg
sarbe@kab-bolig.dk
Enghavevej 81 2450 København SV

Dette Vild Med Vilje er projekt er udført i samarbejde med Habitats

Map loading, please wait ...