VILD MED VILJE I KAB

Boligadministrationsselskabet KAB begynder en omfattende indsats for øget biodiversitet på KAB-fællesskabets arealer.Blomstrende biodiversitet i KAB-fællesskabet

KAB er Danmarks største administrator af almene boliger og har over 60.000 lejemål i hovedstadsregionen.  Det giver levesteder til rigtig mange mennesker, og nu skal der fokus på også at skabe plads og levesteder til et væld af vildere planter og dyr.

Samlet set er der flere kvadratkilometer udearealer i KAB-fællesskabet. Det er selvfølgelig ikke alt sammen, der kan eller skal omformes til at rumme mere biodiversitet. Men hvis blot en ¼ af arealerne får løftet kvaliteten af naturen, er det virkelig godt nyt for mange spændende arter af sommerfugle, bier, fugle og blomster mm. Og godt nyt for de mange mennesker, der bor der og nyder godt af områderne.

Indsatserne

KAB har indgået en aftale med Vild Med Vilje om partnerskab, og Vild Med Vilje bliver brugt til at formidle KAB’s indsatser for biodiversitet. Aftalen sikrer en samlet og målrettet indsats for biodiversiteten i hele KAB-fællesskabet. 

Det er op til hver enkelt boligorganisation i KAB-fællesskabet, om de vil melde sig ind i Vild Med Vilje. Dernæst kan hver boligafdeling i boligorganisationen beslutte at gå med i Vild Med Vilje. Hvis de siger ’ja’, får boligafdelingerne analyseret deres potentiale for at øge biodiversiteten. Det munder ud i en række konkrete og stedspecifikke forslag til, hvordan der kan arbejdes for en vildere natur, og hvordan de kan formidle indsatsen. 

Vi håber, at mange boligafdelinger i løbet af 2020 vil tage imod tilbuddet om at få lavet en analyse af naturen på deres arealer og forslag til, hvilke indsatser de kan lave i driften og andre tiltag, der kan skabe en vildere natur. 

Med det udgangspunkt kan lokalt ansatte i boligafdelingerne – måske i samarbejde med beboerne – straks gå i gang med omdannelserne og forhåbentligt nyde vildere og mere inspirerende natur allerede i år, eller til næste år. 

Derudover kan der også blive indsatser med skiltning, formidling og måske events med driftspersonalet og beboerne. Det hjælper Vild Med Vilje og vores underleverandører med til. 

Projektet begyndte i slutningen af 2019 og kører i første omgang til udgangen af 2020, med klar forventning om at fortsætte.

Lanceringen

I forbindelse med projektets start d. 2. december 2019 udtalte Sanne Kjær, kundedirektør i KAB:

”I KAB vil vi meget gerne understøtte boligorganisationerne og beboerne i KAB-fællesskabet i at bidrage til klima- og biodiversitetsdagsordenen. Til sammen er der mange tusinde kvadratmeter græsplæne i KAB-fællesskabet, der ligger ubrugt hen – det bliver til rigtig meget græsslåning. Derfor er det helt oplagt – og ret ligetil – at boligafdelingerne kan beslutte at lave nogle af de mange kvadratmeter om til rig og vild natur, hvor biodiversiteten får meget bedre betingelser”.

Videre samarbejde

Vi håber, det skaber mere interessant natur og dyreliv på udearealerne i de enkelte boligafdelinger og samtidig skaber et bedre miljø for beboerne. 

For når der kommer flere fugle og sommerfugle, der flakser rundt, og vilde blomster, giver det glæde i dagligdagen, og så kan en rigere natur jo også være vigtig for mennesker – for eksempel ved at binde kulstof, sikre bestøvning, håndtere regnvand eller skabe afslappende og lærerige udemiljøer. 

Det er således også centralt i indsatsen for biodiversiteten i de mange boligafdelinger at give mange mennesker et bedre kendskab til naturen og dens processer, samt se muligheder for at være med til at sikre mere af den vilde og mangfoldige natur. 

Vild Med Vilje er utrolig glade og stolte over samarbejdet og ser frem til en stærk og vigtig fælles indsats for biodiversiteten.

Kontakt

Sara Berg
sarbe@kab-bolig.dk
Enghavevej 81 2450 København SV

Dette Vild Med Vilje er projekt er udført i samarbejde med Habitats

Map loading, please wait ...