Hvorfor vil Vild Med Vilje have en biodiversitetslov?

Vild Med Vilje står sammen med 25 andre grønne organisationer med kravet om, at en ny regering indfører en biodiversitetslov.  Når så mange organisationer samarbejder om en kampagne, kommer mange vigtige prioriteringer på bordet. Nogle går især op i fugle, andre i skov, nogle i naturnationalparker og igen andre i svampe – nogle er mere generalister på naturområdet. Det er godt, at vi er så mange, med vidt forskellig ekspertise, som har lyst til at give input til vigtig ny lovgivning på naturområdet. 

Her giver vi fra Vild Med Viljes side vores fortolkning af en biodiversitetslov: Hvorfor er den vigtig? Og hvad skal den læne sig op ad, for at natur og mennesker fremover trives sammen?

Fra altankassen til den store, vilde natur 
Vild Med Vilje arbejder for at fremme en vild, rig og mangfoldig natur. Det gør vi både gennem konkrete projekter og ved at udbrede et vildere natursyn. Vores projekter foregår på flere skalaer fra kommunale arealer, til virksomhedsgrunde og private haver, og på helt lille skala i den vilde altankasse. 

At det er nødvendigt at inddrage alle arealer, selv de helt små, siger noget om biodiversitetskrisens omfang. Og dét af flere grunde. For mennesker kan naturen øge velværen ved at mindske stress, og det kan give grobund for læring. Og så har det en reel funktion for naturen: De mindre områder støtter op om bevarelsen af arter i den store, vilde og beskyttede natur, ved at virke som spredningskorridorer og åndehuller.

I Danmarks landskab er sølle 1% afsat til strengt beskyttet, vild natur. Vi er Europæisk bundskraber, når det kommer til naturbeskyttelse. Det er en ærgerlig position at indtage, når man ønsker at være et ‘grønt foregangsland’. At være ‘grøn’ kan ikke alene pege på den vigtige omstilling til vedvarende energi og et marginalt mere bæredygtigt landbrug, men må da også indtænke det synligt grønne miljø – vores natur og planteliv, som understøtter en række processer, som både tilgodeser dyr og mennesker. 

Desværre har den nuværende lovgivning ikke formået at give reel plads til den vilde og mangfoldige natur. Vi ønsker derfor en biodiversitetslov, som skal standse tabet af arter og naturområder, og sikre reel plads til naturen i det danske landskab fremover. Hvis vi ikke formår hurtigt og effektivt at beskytte og udvide den truede natur, vi har, vil meget gå tabt for evigt. 

Hvis vi til gengæld får en Biodiversitetslov, så kan vi nå at redde meget af den mangfoldighed af liv, som omgiver os. Så får vi igen store, sammenhængende naturområder, hvor planteædere græsser og skaber lys til fine, spinkle urter. Det giver meget bedre vilkår for livets udfoldelse både til lands, til vands, og i luften. Det er meningsfuldt i sig selv, for naturens skyld, og så giver det også en række skønne og spændende oplevelser for både nuværende og kommende generationer af mennesker. 

Et vildere natursyn: Radikale, transformative ændringer
Men er det så nok, at afsætte plads til beskyttet og strengt beskyttet natur? I Vild Med Vilje mener vi, at biodiversitetsloven er et vigtigt skridt mod reel plads til den store, vilde og mangfoldige natur. Tiltaget må dog følges med nødvendige, radikale ændringer i vores omgang med naturens ressourcer. 

Vild Med Vilje har fra begyndelsen kæmpet for at skabe transformative ændringer i måden, hvorpå vi ser og oplever naturen. Vi arbejder for udbredelsen af et natursyn, der skal give plads til mere vild, rig og mangfoldig natur. Et sådan natursyn betyder også, at vi må forstå, hvordan vores udnyttelse af naturen påvirker den, og at vi må være beredt på at skabe forandring gennem vores handlinger på denne front. 

Danmark har lidt så stort et tab af biodiversitet, på grund af måden, hvorpå vi udnytter ressourcer både til lands og til vands. Vi dyrker, bygger, fisker, og udvinder på måder, som direkte ødelægger naturen og skaber artstab. At vi i dag vælger kun at afsætte 1 enkelt procent af vores landareal til strengt beskyttet natur gør ondt værre: Det muliggør yderligere det artstab, som strengt beskyttet natur ellers kan være én måde at værne sig mod på den korte bane. Derfor skal vi have en biodiversitetslov – nødvendigvis i følgeskab med større, transformative ændringer i vores forhold til naturen.