Previous slide
Next slide

Grundejerforeningen Holmehøj lader blomsterne gro

I Vipperød har Grundejerforeningen Holmehøj valgt at bevise, at en grundejerforening kan rumme meget mere end perlegrus og plankeværk.

Grundejerforeningen har valgt at blive Vild Med Vilje-partner fordi de ønsker at forskønne deres lokalområde med mere vild natur, til glæde for insekter og dyreliv.

I 2021 har foreningen anlagt et stort blomsterbed på ca. 620 kvm plantet til med hjemmehørende vilde blomster.

”Da vi fik lavet kloakarbejde på et område med klippet græs, valgte vi at benytte chancen for at skifte noget af det ud med et stort blomsterbed.”, fortæller Susan Rehder Borch, næstformand i foreningen.

Naturskov og gravhøj

Foruden villaveje råder Grundejerforeningen Holmehøj over en række store grønne arealer med bla. mindre skovområder, søer, mose og krat samt en gravhøj. Og dem vil foreningen bruge som udgangspunkt for at føre flere vilde tiltag ud i livet.

”Vi har udlagt vores skov og krat til naturskove hvor vi blander os så lidt som muligt, og den linje ønsker vi at føre videre på vores grønne arealer, hvor der nu kun er “Kigge-græs””, fortæller Susan Rehder Borch, næstformand i foreningen.

I 2022 har Holmehøj planer om at opføre tre blomsterbede på hver 4×20 meter, der bliver tilsået med hjemmehørende vilde blomster. Græstørv som graves op i forbindelse med anlægsarbejdet vil blive lagt ud som en insektvold langs bedene.

Bedene vil blive anlagt langs stier, så flest mulige af foreningens medlemmer vil få glæde af dem.

Kontaktoplysninger:
Susan Rehder Borch, Næstformand
Møllervænget 35, 4390 Vipperød

Mail: susan.borch@me.com
Tlf: 27 97 78 76

www.holmehøjgrf.dk

Map loading, please wait ...