Previous slide
Next slide

Hillerød Forsyning er Vild Med Vilje på 51 ha

51 ha park udlagt til mere vild natur

Hillerød Forsyning har valgt at omdanne de dele af Solrødgård Klima og Miljøpark, der ikke er tekniske anlæg, til vildere natur i samarbejde med Vild Med Vilje. Arealet er på 51 ha og består af både af lysåbne områder, vådområder og små skovbevoksninger. Terrænet er let kuperet, så der er både tørre solbeskinnede skrænter og vådenge.

Varmestuer

På udvalgte steder er der i de åbne områder udlagt kampesten af forskellig størrelse. Stenene er ikke udlagt for syns skyld, men de er vigtige varmepladser for vekselvarme dyr. Stenene bliver hurtigt opvarmet af solen, og i kølige perioder vil de tiltrække både firben og varmeelskende insekter som sommerfugle, der alle tager hvil her for at nyde varmen fra stenene.

Små skovområder og mere natur på vej

I Klima og Miljøparken findes der også mindre skovbevoksninger og små søer. I skovbevoksningerne  ligger væltede træstammer, der med tiden vil fungere som levesteder for smådyr, insekter og svampe, der alle lever af at nedbryde dødt ved. Den store variation i Klima og Miljøparken er med til at  skabe de bedste betingelser for opnåelsen af en høj biodiversitet.

Ud over Klima og Miljøparken har Hillerød Forsyning flere grunde og anlæg rundt omkring i kommunen, hvor der er mulighed for at omdanne yderligere ca. 10.000 kvm til Vild Med Vilje- natur.

Pleje med fokus på biodiversitet

Der er udarbejdet en drift- og plejeplan for hele Klima og Miljøparken og i den tilrettelægges den løbende pleje af arealerne således, at den tilgodeser muligheden for en høj biodiversitet bedst muligt. Det bevirker bla., at de åbne arealer kun bliver slået nogle få gange om året, hvorefter høet fjernes. Derved skabes og vedligeholdes et næringsfattigt og lysåbent miljø til gavn for flere af de nøjsomme plantearter, der har det svært i det danske kulturlandskab. Der bliver også tilaplantet flere grupper af små træer, så vi sikrer en fortsættelse af den planlagte skovrejsning i Solrødgård Miljø og Klimapark.

Flere blomstrende urter på vej

På flere af de store åbne græsklædte skråninger vil græsset blive skrællet af,  og i stedet bliver der udsået en hjemmehørende blomsterfrøblanding. Det giver et varieret blomsterflor henover året og er fødegrundlag for mange forskellige arter af insekter.

Hvorfor Vild Med Vilje?

Formålet med Vild Med Vilje samarbejdet er både at øge biodiversiteten og skabe nogle inspirerende og gode naturoplevelser for vores medarbejdere og besøgende gæster. Man vil kunne kigge efter frøer og salamandere ved søen eller fiskeyngel i åen. Går man af de ca. 6 km lange stisystemer i Hillerød Forsynings Klima og Miljøpark, vil man kunne nyde et kor af fuglestemmer og opleve nye smukke planter eller spændende insekter.

Map loading, please wait ...

Kontakt

Mathilde Korsvig
Formidlings- og Udviklingskonsulent
Hillerød Forsyning
Tlf. 40 90 94 23
mk@hfors.dk