Previous slide
Next slide

GRØN VISION FOR GRUNDET

Stort boligområde ved Vejle skaber plads til biodiversitet
Lige nord for Vejle by ligger Grundet. Et moderne boligområde med store grønne friarealer flankeret af skov mod vest. I foråret 2020 er de store græsplæner blevet beriget med Vild Med Vilje områder.
 

Grundet omfatter 8 forskellige grundejerforeninger, der er organiseret i Grundet Lokalråd. På baggrund af en række beboermøder lavede Grundet Lokalråd i 2019 et forslag til en Grøn Vision for Grundet i samarbejde med Foreningen Vild Med Vilje og konsulenter fra Habitats. Formålet med visionen er at give de store fællesejede og ensartede græsplæner et løft, så de både får større værdi for planter, dyr, svampe og mennesker.

Projektet “Grøn Vision For Grundet indgik i Vejle Kommunes konkurrence om ”Den Store Idé” og vandt førsteprisen på 500.000 kr. til realisering af ideen. I løbet af 2020 blev en stor del af visionen realiseret gennem anlæg af blomsterenge, sommerfuglehaver, kvashegn, blomstervolde, træer og naturlegepladser.

Den bærende idé i “Grøn Vision For Grundet” er, at en varieret natur også beriger menneskers liv. På Grundet skaber vi plads til levesteder og en mangfoldighed af plantearter, der kan tiltrække en mangfoldighed i dyrearter. Disse Vild Med Vilje arealer gør samtidigt Grundet attraktivt for beboere i alle aldersgrupper.

Visionsplan

Visionsplanen er udarbejdet af Habitats for Grundet Lokalråd, August 2020. Se den nedenfor eller Download visionsplan som PDF i høj opløsning.


Kontakt

Grundet Lokalråd
Formand Birger Kristoffersen
formanden@grundet-lokalraad.dk
21979752

Map loading, please wait ...

Udført i samarbejde med Habitats​