Previous slide
Next slide

BOLIGSELSKABET FRIHEDEN SÆTTER NATUREN FRI

Den tabte natur

Fra 1961-1963 blev afdelingen Friheden I med 1156 lejemål og store parklignende områder opført som en del af Boligselskab Frihedenen . 

I årene 2015-2020 gennemgik afdelingen en omfattende renovering, der bl.a. udmundede i flere LAR-projekter til lokal afledning af vand og implementering af en lokal sø. Desværre resulterede renoveringens i en klinisk fremtoning af afdelingens tidligere så frodige og grønne arealer. Et resultatet til stor ærgrelse for afdelingens beboere, der ønsker, de grønne områder med livlighed fra insekt-, dyre- og fugleliv tilbage til afdelingen.

Ønsket om vild skønhed

Beboernes engagement i afdelingens grønne projekter ses bl.a. med opførelsen af den mindre byhave og tilsåning af den 400 m lange græskant langs cykelstien med frøblanding fra Vild Med Vilje. Frøblandingens diversitet har hurtigt vist sig med et utal af vilde arter og været en påmindelse til beboerne om, hvor smuk og frodig afdelingen kan være med den rette indsats.

Vi forestiller os, at der kan skabes mange flere lignende projekter med større fokus på biodiversiteten i alle afkroge af afdelingen og i form af f.eks. slyngplanter ved stakitter, samt planter der kan leve langs vores vandkanaler i de grønne plæner. Jo mere natur, blomster og insekter jo bedre” udtaler Bettina Lind, Formand for afdelingsbestyrelsen.

Friheden I skal løftet op på et nyt niveau

Friheden I drømmer om vilde planter, dyreliv, fuglesang og summen fra insekter. Frodige grønne arealer, der indbyder til udendørsleg, opdagelse, samvær med andre beboere og lettere færdsel for de demensramte beboere. 

I samråd med biologer fra Habitats planlægger afdelingen en række nye tiltag, så der igen skabes optimale betingelser for en blomstrende biodiversitet på afdelingens store græsarealer til glæde for naturen og beboerne. 

“Vi går ind for bæredygtighed og biodiversitet, og det må afdelingen gerne afspejle” fastslår Bettina Lind, Formand for afdelingsbestyrelsen.

Kontaktinformation:
Bettina Lind, Formand for afdelingsbestyrelsen 

Hvidovrevej 496, st. tv
infotilbettina(@)gmail.com
26499925

http://www.bs-friheden.dk/

Map loading, please wait ...