Previous slide
Next slide

Fredericia Spildevand vil summe af liv

Som en af de største jordejere i Fredericia Kommune, føler Fredericia Spildevand og Energi A/S sig forpligtet til at løfte biodiversiteten på de arealer, som de råder over. Og det vil de blandt andet opnå gennem sparring og vidensdeling med Vild Med Viljes netværk.

Fredericia Spildevand og Energi A/S driver et af Danmarks helt store renseanlæg, hvor en betydelig del af spildevandet kommer fra de mange store industrivirksomheder, der har hjemsted i Fredericia Kommune.

Virksomheden transporterer, renser og udvinder ressourcer af regn- og spildevand til gavn for miljøet og Fredericia kommunes vækst og udvikling. Virksomheden ser spildevand og slam som en ressource, der skal anvendes til at skabe nye værdier og nye produkter. Og derudover fokuserer Fredericia Spildevand på nærmiljøet, hvor de ønsker at bidrage positivt til den omkringliggende natur.

Virksomheden besidder en række arealer med varierende karakteristika, bla regnvandsbassiner, pumpestationer og et område hvor centralrenseanlæg og kontorbygning har til huse. Og de har valgt at gøre en indsats for at løfte biodiversiteten og skabe plads til vildere natur på deres arealer.

Arbejdet med biodiversitet
Det fokuserede arbejde med biodiversitet startede i 2021 i samarbejde med Fredericia Kommune, i forbindelse med ”Danmarks vildeste kommune” – konkurrencen. I den forbindelse blev der sået vildengsblomster både på et 800 m2 stort område på Røde Banke samt et 18.660 m2 stort areal ved et nyetableret regnvandsbassin.

Siden har virksomheden ladet områder på egen matrikel gro vildt, de har lavet et testområde med stauder og de er ved at udarbejde vurderingsgrundlag og drejebog for at tænke biotoper ind fra start ved etablering af nye anlæg, samt differentierede plejeplaner for eksisterende grønne arealer.

Levende korridor
Lige uden for hegnet, der omkranser renseanlægget på Røde Banke, ligger Erritsø Mose, som består af en mosaik af forskellige naturtyper: fersk eng, overdrev, mose, vandhuller og skov. Engene afgræsses med kvæg, som er med til at sikre en varieret natur.

På Fredericia Spildevands side af hegnet, hvor der ikke er beskyttet mose, er planter, der vokser gennem hegnet tidligere blevet beskåret. Den praksis er nu droppet, og i stedet får planterne lov til at danne en levende korridor til Erritsø Mose. Det, der typisk opfattes som ukrudt, bliver dermed til et virvar af blomster over sommeren og bær hen på efteråret, som besøges af et væld af insekter.

Partnerskabet i Vild Med Vilje vil Fredericia Spildevand bruge til at få sparring, og vidensdele, og herigennem finde gode løsninger, som skaber mest naturværdi på deres grønne arealer, samtidig med at de kan bevare funktionaliteten i deres tekniske arealer.

Fredericia Spildevand ønsker nemlig naturområder, som summer af liv og vildskab!

Kontakt
Gitte Lyager, projektleder
Tlf: 4189 2376
E-mail: gl@frse.dk

Vild med vilje – Fredericia Spildevand og Energi A/S (frse.dk)

Map loading, please wait ...