Fra måger til mursejlere – Lundbeck har fået nye naboer

Mursejleren er en ganske interessant fugl, der gør selv den adrætte svale til skamme med sin akrobatik. Mursejleren lever næsten hele sit liv i luften, hvor den både finder føde, drikker, sover og sågar parrer sig. Faktisk lander mursejleren kun i yngleperioden, når æggene skal udruges.

Desværre er bestanden af mursejlere i Danmark i tilbagegang. Tabet af mursejleren påvirker balancen i økosystemet, hvilket resulterer i en lavere artsrigdom. Det vil Lundbeck gerne være med til at ændre og har derfor etableret en række nye ynglemuligheder til mursejleren på deres matrikel i Valby, København.

For at hjælpe mursejlere har Lundbeck indkøbt og opsat 20 redekasser. Disse er placeret højt og udstyret dem med dun og lokkekald for hurtigere at tiltrække fuglene.

Lundbeck har taget dette initiativ, for at understøtte virksomhedens arbejde for mere biodiversitet på deres areal, samt et ønske om, at bakke op om København Kommunes Biodiversitets Strategi 2022-2050, hvor mursejleren er optaget på listen over særlige fokusarter.

Mursejleren ankommer til Danmark fra overvintring i Afrika i midten af maj og vender troligt tilbage til den samme rede år efter år. Mursejleren er oprindelig en klippefugl – men manglen på klipper i Danmark har tvunget den til at tænke ud af boksen, og i stedet benytte de høje bygninger i storbyens ”klippelandskab”. Her yngler den typisk under tage og i sprækker. Desværre forsvinder mursejlerens redepladser i takt med, at gamle bygninger rives ned, renoveres eller erstattes af moderne energieffektivt byggeri uden åbninger, huller og sprækker. Der er derfor akut behov for at hjælpe mursejlerne, hvis de skal overleve og trives i byen.

Vidste du at mursejleren….

  • Kan flyve 438.000 km på et år – det svarer til 11 gange rundt om jorden
  • Spiser ca. 10.000 insekter om dagen – det svarer til ét insekt hvert 7. sekund
  • Ligner en svale – men er i familie med kolibrier

Lundbeck har samarbejdet med Jesper Toft fra Mursejlerne.dk om indkøb og opsætning af kasser. Find mere information om mursejleren på www.mursejlerne.dk

Lundbeck er partner i Vild Med Vilje. Læs mere om partnerskabet her