Fortrydelsesformular

Fortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:

Vild Med Vilje
CO/ DK snedker service
Kuldyssen 13 C
2630 Tåstrup

E-mail: shop@vilmedvilje.dk

– Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med

min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

– Bestilt den                       ______________________________________________________

– Ordrenummer                ______________________________________________________

– Bestilt af (navn)              ______________________________________________________

– Bestillers adresse           ______________________________________________________

– Bestillers underskrift     ______________________________________________________