Previous slide
Next slide

”Naturen kender ikke matrikelgrænser”

Fors A/S er forsyningsselskabet for kommunerne Roskilde, Lejre og Holbæk. I dag arbejder ca. 200 medarbejdere dagligt for at levere vand og fjernvarme og for at rense spildevand, indsamle affald og driver genbrugspladser. Og som et led i en ny strategi kaldet ”Vores natur, Vores ansvar”, har Fors A/S valgt at blive partner i Vild Med Vilje.

Fors A/S har fokus på at fremme biodiversiteten på deres matrikler, og de indtænker blandt andet lokale borgere, relevante kommuner og foreninger i deres biodiversitetsprojekter for at løfte biodiversiteten på områderne. For som de siger: ”Naturen kender ikke matrikelgrænser”.

”Vores nye strategi ’Vores natur, Vores ansvar’ passer rigtig godt til Vild med Viljes indsats, der handler om at give plads til hjemmehørende dyr og planter med fokus på at skabe mangfoldighed i naturen. Indsatsen giver nye hjem til smådyr og en smuk udsigt på områderne. Så når vores medarbejdere fx kigger ud ad vinduet eller kører ud på et af vores anlæg, kan de opleve en rig og smuk natur præget af biodiversitet.”, fortæller Diani Britto, fagspecialist i Fors A/S.

Vild med Vilje projekter i Fors A/S

Bjergmarken Renseanlæg, Boserupvej 25, 4000 Roskilde

I foråret 2021 har Fors A/S etableret en jordvold med råjord omkring vores varmepumpehus på Bjergmarken Renseanlæg. Formålet med jordvolden er at holde regnvandet væk fra varmepumpehuset. På jordvolden har Fors A/S sået en frøblanding af danske vilde plantearter, og Fors A/S har sat insekthoteller op til glæde for insekterne. Fors A/S har også sat stenbunker på jordvolden, så insekter og firben kan benytte arealet. Jordvoldens beplantning bliver kun klippet én gang om året.

 

På samme adresse har Fors A/S fået opført et ca. 5 gange 3 meter stort insekthotel, som har form som en sommerfugle.  Insekthotel er en markering af, at Bjergmarken Renseanlæg fejrede 30-års jubilæum den 8. juni 2023. 


Administrationsbygning, Betonvej 12, 4000 Roskilde

På vores administrationsejendom på Betonvej har Fors A/S anlagt en blomstereng. Her er græstørven fjernet, og Fors A/S har etableret en jordvold ude i siden. Jordvolden består af den fjernede græstørv og muldjord, og på jorden har Fors A/S sået en frøblanding af danske vilde plantearter. Det nye blomsterområde skal både give plads til sommerfugle, bier og andet småkravl, og stimulere sanserne og samtidig fremstå som et smukt naturområde for medarbejderne.


Tysinge renseanlæg og tørrehallen, Mosevej 40, 4340 Tølløse

På Tysinge renseanlæg har Fors A/S i 2021 anlagt en tørrehal til spildevandsslam. Projektet har resulteret i en mængde råjord, som vi har givet tilbage til naturen, men uden at så blomsterfrø. I dag er der et rigt dyreliv på matriklen.

Nedlagt renseanlæg, Tåstrupvej 9, St. Tåstrup, 4370 St. Merløse

På denne grund har vi i 2016 nedlagt vores gamle renseanlæg og etableret en vildtremise med træer og buske, sådan at Fors A/S har omdannet deres tekniske anlægsgrund til en naturgrund, hvor smådyr og insekter kan leve.  

Skovområdets formål er at fungere som ynglested, levested og spisekammer for smådyr og fugle. Der er plantet i alt 1350 træer og buske fordelt på 2000 m2, og der er desuden etableret lysninger i skoven, så solen kan ramme jorden og opvarme den til glæde for jordbundens insektliv.

Sankt Ibs vejs spildevandsbassin

Bassinet er et underjordisk spildevandsbassin. I forbindelse med renovering af bassinet har man på grunden over bassinet etableret en vild blomstereng ved at så en vild blomsterblanding på matriklen og på en del af nabomatriklen, som er ejet af Roskilde kommune.

Holbæk renseanlæg, Parallelvej 47B, 4300 Holbæk

I forbindelse med en renovering på matriklen er det blevet sået frø for at lave en blomstermark på to store områder på den grund, hvor Holbæk renseanlæg er placeret. Dette for at gavne biodiversiteten. I anledning af Tour de France 2022 blev en del af blomsterne sået, så de set fra luften dannede en cykel bestående af gule morgenfruer.

GALLERI

Kontaktoplysninger:
Diani Britto, fagspecialist
Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde
24 98 27 06
dib@fors.dk

Map loading, please wait ...