o.
Previous slide
Next slide

Emmaus - et grønt og mangfoldigt frirum

Emmaus Galleri og Kursuscenter åbnede i 2011 i den ejendom, som gennem næsten 100 år udgjorde Haslev Udvidede Højskole. Daglig leder er direktør og stifter Grethe Olsen.

Det er et mangfoldigt sted med højt til loftet.

Foruden de ansatte er der tilknyttet er stor gruppe frivillige, som arbejder med på at  bevare dette traditionsrige sted med et indhold, som matcher højskoletanken og fortsat bygger på et kristent livssyn. Naboskabet med Haslev Kirke udnyttes til glæde for begge parter.

Emmaus har indgået et partnerskab med Vild Med Vilje,  fordi mangfoldigheden også skal komme til udtryk i udenomsarealerne, som består af en traditionel park med  mange frugttræer, urtehave, bålplads, lidt skov med shelter og en sportsbane.

Fra græsmark til vildt og levende areal

Længst mod syd ligger et større græsareal, som er omkranset af levende hegn, som Hedeselskabet plantede for ca. 30 år siden. Udenfor er skolestien, som går langs dyrket mark og fører hen til den kommunale “Skoleengen”.

Marken har ligget brak i flere år, men nu har Emmaus ændret driften med henblik på at skabe et grønt frirum.

På en mindre del af arealet er i 2020 etableret en begyndelse  på projektet “Ringe i Vandet” , bestående af et anlæg med gange og cirkler,som skal beplantes insektvenligt. Det er Grethe Olsens idé om at skabe en meditationshave, hvor gæsterne på Emmaus kan nyde fred og ro. Den kan også benyttes i forbindelse med retræter og f.eks. pilgrimsvandringer.

Anlægget kommer derved til at spille sammen med den øvrige del af “Vild Med Vilje”-marken, hvor der til en begyndelse er lavet en klippet gang rundt langs det levende hegn og diagonalt. Desuden er der lavet kvasbunke og sået engblanding. 

Det er tanken, at der skal laves delvist høslæt hvert år fremover.

Ønsket er, at trivslen for både mennesker, dyr og planter øges.  Som det fremgår af billederne er mangfoldigheden godt i gang. Det gælder såvel flora som fauna.

Tovholder på projektet er Anker Stidsen, som er frivillig på Emmaus.

Map loading, please wait ...

Kontakt

Anker Stidsen
Tlf. 29 89 15 07
ankerstidsen@gmail.com