Previous slide
Next slide

vild natur i videnskabsparken

DTU Science Park er Danmarks største forskerpark for deep tech-virksomheder. DTU Science Park blev stiftet i 1962, og arkitekten Arne Jacobsen var med til at udarbejde planløsningen for parkområdet. I dag er DTU Science Park beliggende i både Hørsholm og på DTU Campus i Lyngby og beskæftiger ca. 60 medarbejdere.

Teknologi og vildskab
Et af DTU Science Parks indsatsområder er, at værne om deres 100 hektar parklignende erhvervsområde i Hørsholm. Området er en attraktion for både medarbejdere, kunder og medborgere, og der bliver løbende lavet forbedringer, der øger biodiversiteten eller tiltag, der højner trivslen blandt medarbejderne. 

DTU Science Parks gartnere har altid arbejdet ud fra en tankegang om, at de grønne arealer i DTU Science Park skal vokse vildt til gavn for dyre- og planteliv. Gartnerne tæmmer så lidt så muligt, men sørger for at det stadig er muligt, at færdes let og sikkert på området.

“Vi ønsker at støtte op om Vild Med Vilje, da vores egne gartnere i mange år har arbejdet ud fra tankegangen om, at flere grønne arealer får lov til at vokse vildt til gavn for dyr og miljø. Som vild partner vil vi gerne være med til at sætte fokus på vigtigheden af at sikre den nuværende og fremtidige mangfoldighed af arter i Danmark.“ fortælle Michelle Kihl, sustainability manager i DTU Science Park

I løbet af de sidste tre år er græsarealerne blevet halveret og naturen er trukket endnu tættere på bygningerne. Blandt andet har de sået 3000 m2 sommerfugleeng mellem og omkring bygningerne. Der er desuden blevet etableret mødestier og udendørs opholdsarealer, der øger synligheden og nærheden til den vilde natur til stor glæde for virksomhedernes medarbejdere, der kan holde pauser og møder i det fri.

DTU Science Park vægter insektvenlig beplantning, bygger ”insekt-hoteller” i brændestakke og etablerer vedbunker ved vandhullerne til gavn for områdets frøer og vandsalamandere. I årernes løb er der blevet opsat mere end 600 fugle- og uglekasser i parken, herunder senest særlige redekasser til mursejleren.

Byggeri med naturen
Parkens bygninger bliver også tænkt sammen med de grønne initiativer. Når der bygges nyt, eller gamle bygninger renoveres, er der fokus på at passe på naturen og området så godt som muligt. Ved nybyggerier er der fokus på, at bygninger og arkitektur arbejder med – og ikke mod naturen. Og er det nødvendigt at fælde et træ bliver to nye plantet. 

DTU Science Park i Hørsholm arbejder desuden hen imod at blive DGNB guld–certificeret i 2025, hvilket vil gøre dem til Danmarks første erhvervsområde med en omfattende certificering, der adresserer mere end 400 bæredygtighedsparametre.

I den forbindelse er områdets biodiversitet blevet kortlagt, og der skal nu udarbejdes en biodiversitetsstrategi, som kan understøtte arbejdet for, at naturen kan blive endnu vildere. 

Kontakt
Michelle Kihl
Sustainability Manager
mk@dtusciencepark.dk

Agern Allé 5A
DK-2970 Hørsholm
dtusciencepark.dk

 

Map loading, please wait ...