Previous slide
Next slide

Biodiversitet, bæredygtighed og byggeri

Biodiversitet og nybyg

Danica Ejendomme er en af Danmarks største ejendomsinvestorer og en del af Danica Pension. Deres Bæredygtig Investeringsstrategi 2030 rummer ambitiøse mål for bæredygtigt byggeri med fokus på biodiversitet og naturhensyn. De grønne projekter tager udgangspunkt i en strategi udarbejdet i samarbejde med landskabsarkitekter og biologer med fokus på biodiversitetsfremmende tiltag på udearealerne.

Ud over et øget naturhensyn har Danica Ejendommes bæredygtighedsstrategi også fokus på klima og bæredygtighed for deres nuværende og fremtidige ejendomsinvesteringer. Danica Ejendomme har ambitioner om en reduceret CO2-udledningen fra deres ejendomme og fremadrettet udelukkende at opføre bæredygtige byggerier (DGBN Guld-certificerede bygninger). Målsætninger, der både skal gavne samfundet og pensionskundernes afkast. 

Strandeng ved Tuborg-byggeriet

Det øgede fokus på fremme af biodiversitet og vild natur fremgår tydeligt i deres nuværende projekt ved Tuborg-bryggeriets gamle fabriksområde i Hellerup. Som en del af et større byudviklingsprojekt er det før grå og betonklædte fabriksområde igang med en vild transformation til gavn og glæde for byboerne og biodiversiteten. 

Inspireret af Heatherhill i Rågeleje og Tisvilde Hegn på Nordkysten skal fabriksområdet forvandles til en vild og divers strandeng. Strandengen vil byde på bakket landskab med en vildtvoksende vegetation og arter som skovfyr, hvidtjørn, lærk, hyld, vildæble, mirabel og havtorn omkranset af hjelme, græsser og hjemmehørende urter som vild gulerod, engelsk græs, cikorie, røllike, kællingetand, knopurt og blåklokke. En divers og artsrig vegetation nøje udvalgt for at optimere forholdene for insekter, biller og fugle i området. Flaksende sommerfugle og summende bier, duften af klitroser og fyr blandet med den salte havluft fra Øresund vidner om et nyt liv på fabriksområdet og nye muligheder for fremtidens byggerier.

Kontaktoplysninger
Jacob Laurits Petersen
Projektchef
jacop@danicapension.dk

Map loading, please wait ...