Previous slide
Next slide

GRÆS OG GRØNNE SKOVE HOS DAFOLO

Dafolo blev etableret i 1957 af stifteren Johannes Ellitsgaard og er siden da vokset til 80 ansatte, et hovedkontor i Frederikshavn og afdelinger i både København og Rødovre.

Dafolo består af tre forretningsområder; Et digitalt område, der udvikler selvbetjenings- og integrationsløsninger til den offentlige sektor. Et pædagogisk område bestående af et faglitterært forlag med en pædagogisk udgivelsesprofil og en pædagogisk konsulentafdeling rettet mod såvel skole- som dagtilbudsområdet. Og et område for Lager & logistik, der ekspederer og distribuerer bøger og materialer for danske forlag til boghandlere, privatkunder, offentlige kunder og erhvervskunder.

Dafolo ønsker at tage ansvar for det samfund, de er en del af – både lokalt og nationalt. Et samfundsansvar, der tydeligt kommer til udtryk ved en række principper og konkrete tiltag, der skal bidrag til en bæredygtig fremtid. 

Et af disse tiltag ses i samarbejdet med foreningen Vild Med Vilje, og etableringen af vilde naturarealer omkring hovedkontoret i Frederikshavn. Vild Med Vilje-arealerne minimerer ikke alene ressourcerne til pleje og vedligehold, men bidrager også til en smuk naturoplevelse med blomstrende vegetation og svirrende sommerfugle.

Dafolos fortryllede skov

Dafolo råder over hele 10.000 m2 skov og 1.500 m2 græsarealer, der nu er udlagt som Vild Med Vilje-arealer. Hidtil er græsarealerne bag Dafolos hovedkontor blevet slået ugentligt, men vil fremover kun blive klippet to gange årligt, og al afklip efterfølgende opsamlet for ikke at tilføre jorden unødig næring.

Tidligere var plænen overvejende artsfattig og domineret af græsser og plænekransemos. Dafolo har derfor valgt at fjerne græstørven og i stedet udså en frøblanding med hjemmehørende plantearter.

Nær kantstenen, på plænens mest næringsfattige og saltpåvirkede områder, vokser arter som røllike, lancet vejbred, almindelig kongepen, håret høgeurt og bidende stenurt naturligt. Disse områder får derfor lov til at stå uberørt hen, så vegetation fortsat naturligt kan udvikle sig.

Skoven, der oprindeligt var en lille anlagt park med mange forskellige træer og buske, har over en årrække fået lov til at udvikle sig vildt. Her vokser hjemmehørende nåle- og løvtræer side om side med eksotiske træsorter og byder på et varieret terræn med stormvæltede træer, stående dødt ved, efterladte grene, gamle rodstumper samt blomstrende krat af brombær, fjeldribs og mirabel. På udvalgte steder er overskudsjord brugt til yderligere at øge terrænvariationen og bidrage til de utallige levesteder for svampe, biller og fugle. Skovens rådyr nipper af krattet eller skraber i moslaget i søgen efter friske spirer og bidrager med velkomne forstyrrelser til området. Kun skovens små lysninger klippes lejlighedsvist, så de små lysbrønde fortsat bevares.

Kontakt
Dafolo A/S
Suderbovej 24
9900 Frederikshavn

Jane Plesner Thomsen, marketingchef
dafolo@dafolo.dk
9620 6666
www.dafolo.dk

Map loading, please wait ...