Københavns Lufthavns arbejde for mere vildt (med vilje)

Københavns Lufthavn har siden 1925 været med til at samle mennesker på tværs af lande og fungerer i dag stadig som et vigtigt knudepunkt for flytransport i Norden og Europa. I lufthavnen hersker en bevidsthed om branchens aftryk på klimaet og den omkringliggende natur, hvorfor der pågår et strategisk arbejde med biodiversitet, som hører under deres samlede bæredygtighedsstrategi for klima, cirkularitet og miljø:

”Vi arbejder aktivt på at mindske vores aftryk på det omkringliggende miljø og en vildere natur på vores egne arealer er det oplagte sted at starte. Her kan vi bidrage positivt til biodiversiteten uden at det udgør en risiko for flysikkerheden” fortæller Maria Skotte, Direktør for Sustainability Services i Københavns Lufthavn.

De underliggende miljøprogrammer i strategien favner udover biodiversitet: luftkvalitet, støj, forurening og forbrug af vand – med ønsket om at mindske aftrykket på det omkringliggende miljø og natur.

På grund af særlige sikkerhedsmæssige aspekter af den daglige drift I Københavns Lufthavn, pågår en aktiv bekæmpelse af særlige arter – herunder større trækfugle – ved at plante særligt endofytholdigt græs ved landingsbanerne. Det afholder insektliv og mindre gnavere. Dette sikkerhedshensyn gør sig dog ikke gældende på arealerne foran terminalerne (som ligger land-side).

I 2024 er der indgået et samarbejde mellem Københavns Lufthavn og Vild Med Vilje. Det sker med udgangspunktet i et ønske om, at lufthavnen skal have en mere positiv indvirkning på miljøet og arterne som lever deri.

Første areal med fokus på at fremme biodiversitet
Fra foråret bliver det første areal beplantet og driftet efter principper, som er i tråd med en mere divers natur. Der vil blive plads til vilde urter, som forventeligt vil tiltrække bestøvere – særligt forskellige arter af bier. Området vil ikke blive behandlet med pesticider og vil kun blive slået 2 gange om året. Planen for plejen af området er udarbejdet i samarbejde med Vild Med Vilje-leverandøren Malmos og vil blive håndteret af lufthavnens egen drift.

Københavns Lufthavn arbejder mod, at principperne for beplantning og pleje bliver bredt ud til flere af land-side arealerne. Biodiversitetskrisen kræver en massiv indsats på tværs af organisationen. Derfor er det glædeligt, at arbejdet er sat i gang, og forhåbningen er, at de mange daglige passagerer kan hjælpe med at sprede kendskabet til og budskabet hos Vild med Vilje.

Kontaktoplysninger: 
Københavns Lufthavne A/S
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup

Amalie Frimand Pedersen
Sustainability Advisor, Sustainability Development
+4560450061
amalie.pedersen@cph.dk

 

Map loading, please wait ...