Previous slide
Next slide

VILD NATUR SOM SAMTALESTARTER

Som så mange andre organisationer og virksomheder er CFD, Danmarks største leverandør af tilbud til døve, omgivet af velklippede græsplæner på mange af sine adresser rundt om i Danmark.

Men græsset er ved at blive lidt vildere, og håbet for CFD er, at det ikke alene hjælper biodiversiteten på vej, men også kan blive begyndelsen på gode samtaler med borgere og naboer om, hvorfor en vildere natur er en god idé, og hvordan man arbejder med det.

Alle på CFD vil blive engageret på forskellig vis. Beboerne på CFD’s botilbud i Søborg får udsigt til de farvestrålende områder, og borgere i beskyttet beskæftigelse er en vigtig del af projektet. De er blandt andet med til at bygge insekthoteller. 

“I Servicehuset i Søborg ved København har vi beskyttet beskæftigelse for syv døve borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og beslutningen om at blive medlem af Vild med Vilje har i høj grad noget at gøre med disse borgere,” fortæller afdelingsleder Per Slott Maarlev.

“De færdes til dagligt på vores grønne områder og er optaget af at være med til at pleje dem. Nu ændrer vi så fokus på nogle af områderne ved at gå fra pleje til det vilde. Både borgerne i beskyttet beskæftigelse og beboerne på CFD får på den måde indsigt i, hvad biodiversitet betyder,” tilføjer han.

CFD arbejder med FN’s Verdensmål for en bæredygtig udvikling, og her spiller biodiversitet en betydelig rolle. En rigere natur er også en mere robust natur, og det har betydning for kampen mod fattigdom og sult, for klima, mere bæredygtig brug af ressourcer, sundhed osv.

“Vi ved, at det er et vigtigt skridt på vejen mod at styrke vores miljø og passe på naturen at sikre biodiversiteten, så det vil vi støtte, hvor vi kan. Foreløbig har vi valgt at inddrage nogle afgrænsede områder, hvor vi har fået fjernet 10-15 m2 jord-tørv, svarende til cirka 10 tons,ª for at gøre plads til den vilde natur.”

Et eksternt firma har lagt løg, og senere sår de vilde blomsterblandinger. Til efteråret slår CFD det så ned og lader det ligge i 14 dage, så det bliver selvsående.

Formidlingen er en vigtig del, og det gælder ikke kun i forhold til CFD’s borgere. Også omgivelserne får besked.

“Vi sætter skilte op, så vi kan oplyse om, at vi er med i projektet. Det, håber vi, kan være med at starte samtaler om natur, miljø og biodiversitet.  Børnehaven inde ved siden af kommer sommetider på besøg og leger på vores grønne arealer. Vi håber, at de får sig en på opleveren, når det kribler og krabler og farverne springer i øjenen,” slutter Per Slott Maarlev.

Kontaktoplysninger
CFD
Generatorvej 2S, 2860 Søborg

Kontaktperson:
Per Slott Maarlev, afdelingsleder
psm(@)cfd.dk, 4439 1187
www.cfd.dk

Map loading, please wait ...