BELLAHØJ KIRKE

En ny æstetik breder sig på udearealerne omkring Bellahøj Kirke. De grønne arealer er ikke nydelige og sirligt plejede, men derimod blomstrende med en mangfoldighed af forskellige planter. Mange af de dejlige planter, som f.eks. rødkløver, perikon, mælkebøtter, brunelle, tidsler, haremad og ranunkel, har selv indfundet sig på arealerne. De vilde planter, og det lidt mere rodede udtryk skyldes ikke dovenskab i Bellahøj Kirke, det er derimod helt med vilje. Nu er deres udearealerne nemlig blevet et officielt Vild Med Vilje areal.

Vilde grønne arealer

De grønne arealer rundt om kirken får stort set lov til at stå uplejet, så de bliver selektivt luget eller slået et par gange om året. Målet med dette initiativ og den ændrede pleje er at fremme en større biodiversitet, også kaldet artsmangfoldighed. En stor mangfoldighed af vilde planter er nemlig afgørende for at fremme et rigere liv af mindre dyr. Så med tiden vil f.eks. flagrende sommerfugle, farverige mariehøns, vilde bier, fascinerende blomsterbukke og farvestrålende bladhvepse indfinde sig ved Bellahøj Kirke. Samtidig giver ændringerne på arealerne unikke muligheder for at opleve naturen på tæt hold, selv her midt i storbyen.

 

FRAK på arbejde for naturen

De seneste uger har unge fra FRAK – som i november 2019 modtog Kronprinsparrets Stjernedryspris – slået området og klargjort det til at kunne blive officielt Vild Med Vilje. De har lavet en let lugning, plantet forårsløg for at give insekterne noget at leve af i det tidlige forår, samt rykket lidt rundt på nogle af de høje planter og slået planterne ned for vinteren. Så nu står arealerne klar med skilte, der fortæller lidt om initiativet, og erklærer at de er Vild Med Vilje.

Ukrudt er en gave

Kirkens arealer blev beplantet ved renoveringen af kirken i 2016. De skulle i princippet have været vedligeholdelsesfrie og derfor bevare det samme udtryk. Det findes bare ikke i naturen da alt vokser, nogle planter dør og andre kommer til. Derfor var der også kommet en del selvsåede planter til hen over de sidste par år.

Det har for mange lignet ukrudt, og manglende vedligehold – hvilket det egentlig også har været – men nu skal det have lov at vokse vildt med vilje. Ukrudtet er nemlig en gave – mange af planterne er insektvenlige og er til gavn for sommerfugle, bier og andre insekter. ‘Ukrudtet’ er planter, som er kommet til os udefra og bidrager til større biodiversitet. Så nu skal det have lov til at gro – med vilje.

En ny æstetik

Det er nok ikke alle, der synes at de nye arealer er pæne. Og det er da også en anden æstetik, og nogle skal vænne sig til at se at det vilde er flot – også inde i byen. Forhåbentlig ved hjælp af de fine skilte, der informerer om meningen med at det ser vildt ud, vil initiativet mødes med nysgerrighed – og glæde over mangfoldigheden i plante- og insektlivet.

Alle kan være med

Ved at blive Vild Med Vilje, er Bellahøj Kirke med til at gøre en konkret og lokal forskel for en vild, rig og mangfoldig natur i Danmark. Bellahøj Kirke er dermed med i en større bevægelsen for at bringe mere vild natur ind i byerne. Både kommuner, private virksomheder og foreninger er med i netværket omkring Vild Med Vilje.

FRAK er en organisation, der arbejder med at gøre unge fra udsatte byområder gode til at arbejde og lede dem på en positiv vej ind i voksenlivet. Se mere her: https://frak.dk/  Arbejdet er sket med bistand fra Foreningen Vild Med Vilje og biolog Rikke Milbak.

 
Map loading, please wait ...

Kontakt

Hanna Smidt
Bellahøj Kirke
Tlf. 30824663
hanna.smidt@gmail.com