Previous slide
Next slide

ET AFFALDSSELSKAB MED PLUS PÅ NATURKONTOEN

Det fælleskommunale affaldsselskab, AffaldPlus, arbejder aktivt med klima, miljø og bæredygtighed. Gennem drift af genbrugspladser, haveaffaldspladser, energianlæg, biobrændselsanlæg, miljøanlæg genbrugsterminal og et formidlingscenter hjælper affaldsselskabet kommuner med at leve op til målene om genanvendelse, bæredygtighed, miljøvenlig energiproduktion og lokal forsyningssikkerhed. Herudover varetager selskabet driftsordningen for indsamling af affald i Sorø og Ringsted Kommune samt indsamling af storskrald og haveaffald i Ringsted og Slagelse Kommune. 

AffaldPlus består i dag af ca. 200 ansatte og ejes af de seks kommuner; Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommune.

Fokus på verdensmål 15.5 

AffaldPlus arbejder i deres daglige virke målrettet og aktivt med FNs verdensmål. Med partnerskabet i Vild Med Vilje ønsker de at øge biodiversiteten på deres arealer og dermed sætte fokus på verdensmål 15.5.

Vi har mange grønne arealer, hvor man med fordel kan lade bevoksningen gro lidt vildere og dermed invitere naturen indenfor. Det kan forhåbentlig også inspirere andre, da vi på vores genbrugspladser har besøg af mere end 2 mio. kunder hvert år.” udtaler Charlotte Juhl, biolog samt formidlings- og udviklingskonsulent hos AffaldPlus.  

AffaldPlus har mange muligheder på deres grønne arealer, og det skrider støt og roligt frem flere og flere steder.

Vild Med Vilje kan fx ses på området foran AffaldPlus’ formidlingscenter YderZonen i Næstved. Det 300 m2 store areal var tidligere bare græsplæne, men er nu omdannet til blomstereng med utallige vildtvoksende arter.

Et andet eks. er Mogenstrup genbrugsplads, hvor der er næringsfattig jord med mange overdrevsarter og i det hele taget en rig vild flora. Der er blevet lagt sten- og grenbunker til glæde for firben og andre. Og så yngler der 3-4 par Strandskader på pladsen.

Hos Sorø bioenergi er det store skrå tag på det nye anlæg et grønt tag bestående af forskellige arter af stenurt (sedum).

På AffaldPlus’ nye genbrugsplads i Korsør er biodiversitet tænkt ind allerede i anlægsfasen. Der er plantet hjemmehørende træer, der er gode til insekter, og der er anlagt forskellige områder med blomsterblandinger.

AffaldPlus begyndte Vild med vilje i 2021.

Kontaktinformation
AffaldPlus
Ved Fjorden 20, 
4700 Næstved 

Charlotte Juhl, biolog samt formidlings- og udviklingskonsulent
tlf.: 5575 0800
mail: cjv@affaldplus.dk

www.affaldplus.dk

Map loading, please wait ...