Previous slide
Next slide

Vild Med Vilje Aalborg Universitet

Den observante medarbejder eller studerende har måske allerede opdaget, at der ser anderledes ud rundt om bygningerne på Campus i Aalborg. På skråninger og større græsarealer har græsset nemlig fået lov at gro og vilde vækster som mælkebøtter, tidsler og mange andre blomstrende planter strækker hovederne mod sommersolen. AAU har valgt at tilslutte sig konceptet ”Vild Med Vilje”, som sigter mod at etablere mere vild natur i byerne med deraf følgende øget biodiversitet.

Campus Service er midt i en omstillingsproces i forhold til drift af de grønne områder. Processen søger at mindske brugen af energi på græsklipning og tilsvarende øge ressourceforbruget til studiemiljøforbedrende tiltag, såsom bedre udendørs opholdsarealer med øget synlighed til ”den vilde natur”.

Campus Service har besluttet, at lade nogle af de tidligere tætklippede græsplæner vokse vildt, fordi det har adskillige fordele både for arbejdsmiljø, æstetik, økonomi og naturen. De vilde arealer slås 1-2 gange om året og det afklippede materiale samles op. Denne slåning skaber mulighed for forskellige blomstrende planter og dermed bedre vilkår for insekter og andet dyreliv. På nogle større græsarealer hjælpes insekterne lidt på vej med udsåning af forskellige flerårige blomstrende urter.

Gartner ved AAU Campus Service Rasmus Gamborg Larsen udtaler: ”I disse grønne tider skal vi være meget bevidste om at sikre miljørigtige arbejdsprocesser. Vild Med Vilje understøtter at vi får en meget større mangfoldighed af planter og dyr på campusarealerne, og samtidigt betyder nedsat maskinbrug også mindre udledning af skadelige gasser og partikler. Derfor kan jeg stå inde for den måde vi passer vores arealer på. Vi vil gerne støtte den grønne udvikling i gartnerafdelingen på AAU.”

Helt konkret spares der årligt 860 mandetimer ved at lade græsset vokse vildt – faktisk sparer de nye blomstrende arealer hvad der svarer til en køretur på havetraktoren fra Aalborg til Skagen og tilbage igen i løbet af en sæson. De sparrede timer giver gartnerne mulighed for mere varierede og spændende opgaver.

Der er desuden opsat falkekasser på nogle af de nye høje bygninger i området.  Håbet er, at der flytter vandrefalke ind, som kan holde mågerne i skak.

I alt udlægges der:

45.000 m2 natur med krat, græs og vilde urter, der bare får lov til at komme af sig selv.
25.000 m2 med udsået engfrøblanding
5.000 m2 med vilde skråninger

Fra 2019 omgives AAU dermed af i alt 75.000 m2 varieret vild natur med klippede stiforløb.

Der er dog også prydtiltag på tegnebrættet på udvalgte steder, såsom urtehaver, markante blomstersøjler/- opsatser, forårsløgplanter m.v. ved de trafikale knudepunkter for at forskønne arealerne.

Kontakt

Maria Trabjerg
Koordinator for studiemiljø Campus Service
Tlf.99 40 21 14 | Mobil 26 70 33 96

Map loading, please wait ...

I disse grønne tider skal vi være meget bevidste om at sikre miljørigtige arbejdsprocesser. Vild Med Vilje understøtter at vi får en meget større mangfoldighed af planter og dyr på campusarealerne, og samtidigt betyder nedsat maskinbrug også mindre udledning af skadelige gasser og partikler. Derfor kan jeg stå inde for den måde vi passer vores arealer på. Vi vil gerne støtte den grønne udvikling i gartnerafdelingen på AAU.”