Tidligere
Næste

VERDENSMÅL ER HVERDAGSMÅL I VRIDSLØSELILLE ANDELSFORENING

Vridsløselille Andelsboligforening (VA) er en almennyttig boligforening med hele 4.800 boliger fordelt på 16 boligafdelinger i Albertslund, Ishøj og Greve. Andelsboligforeningen har i mange år haft fokus på bæredygtighed og eftersøger konstant nye, bedre løsninger, der både kan gavne miljøet og økonomien.

Boligforeningen har besluttet at gøre FNs verdensmål til deres hverdagsmål og fælles agere mere bæredygtigt. Et centralt fokus er derfor at sikre mere biodiversitet rundt om i boligafdelingerne og på de omkransende grønne udearealer. 

Derfor valgte VA’s organisationsbestyrelse i starten af 2021 at blive en del af Vild Med Vilje. Herved får hver enkelt boligafdeling let adgang til professionel vejledning og inspiration til en vild og diverse natur på deres arealer.

 ”Faktisk handler det ikke kun om dyr og planter. Det vil også være med til at skabe gode oplevelser og fællesskaber for beboerne, der kan beundre og mødes i og om naturen helt tæt på deres hjem.” udtaler Mads Reddersen Gauguin, Forretningsfører for Vridsløselille Andelsboligforening.

Biodiversitet i jubilæumsgave
I forbindelse med VAs 75års jubilæum i 2022 har alle boligafdelinger fået tilbudt en biodiversitets-startpakke, der kan skyde de grønne tiltag i gang. Startpakken vil inkludere analyse af et udvalgt areal med kortlægning af eksisterende arter og beskrivelse af potentielle dyre- og plantearter til området. Besøg fra en professionel rådgiver vil give beboerne mulighed for at vende muligheder, ønsker og forventninger til deres områder. På baggrund af analysen og den faglige rådgivning vil boligafdelingen modtage en rapport med forslag til konkrete projekter, som afdelingen kan få anlagt via driften, fra en ekstern leverandør eller frivilligt af beboerne. 

Flere boligafdelinger er dog allerede i fuld gang med etableringen af biodiverse områder:

Blomstereng i boligområdet 4 Række

Boligafdelingen 4 Række ligger i det sydlige Albertslund og består af 280 moderne rækkehuse. Efter en større renovering med genetablering af udearealerne har afdelingens beboere valgt at slå et slag for biodiversiteten. De nye grønne områder skal både give plads til sommerfugle, insekter og andet småkravl, stimulere sanserne og fremstå smukke året igennem. Derfor er to områder på i alt ca. 150 m2 er anlagt som blomsterenge, der både givet et smukt udsyn fra de nærliggende legepladser og mulighed for at plukke en vild buket med hjem.

Brændemur og junglesti i boligområdet Hyldespjældet

Boligafdelingen Hyldespjældet har knap 400 boliger og ligger i det nordlige Albertslund. Boligafdelingen har i mange år været kendt for sit grønne fokus med alt fra hønsegårde, nyttehaver, genbrugsanlæg til grønne tage og andre miljøprojekter. De senere år er også biodiversitet kommet på dagsordenen. 

Afdelingen har nu anlagt en junglesti, som får lov at stå uplejet og giver børn og voksne mulighed for at gå på opdagelse i den lille ”skov”. 

En brændemur langs stien bidrager med gode betingelser for mikrolivet og giver bl.a. insekter og andre smådyr mulighed for at leve og overvintre.

Vildt blomsterbed i boligområdet Galgebakken

Galgebakken ligger midt i Albertslunds mange grønne arealer og råder over omkring 700 boliger og store udeområder. Her er beboerne i fuld gang med at anlægge et stort blomsterbed på et af afdelingens græsarealer. Blomsterbedet skal fremstå som et levende tæppe af farver, der kan bryde den ensartede græsplæne og samtidig fungere som tagselvbord for områdets bier, sommerfugle og andre nektarsugende insekter.

Kontakt
Vridsløselille Andelsboligforening (VA)
BO-VEST
Stationsparken 37, 2600 Glostrup

Mads Reddersen Gauguin (Forretningsfører for Vridsløselille Andelsboligforening)
Mail: mal@bo-vest.dk
Tlf: 6035 2605

 https://www.bo-vest.dk/vridsloeselille-andelsboligforening/

 

Map loading, please wait ...