Previous slide
Next slide

Gladsaxe er også Vild Med Vilje

Vi er stolte af at kunne byde Gladsaxe Kommune velkommen i Vild Med Vilje.
I de seneste år har Gladsaxe haft fokus på at fremme biodiversiteten på kommunens arealer, hvilket har resulteret i udpegningen af ti Vild Med Vilje-områder. Alt sammen er et resultat af Gladsaxe Kommunes strategiske målsætning om at stoppe tabet af biodiversitet og skabe bæredygtige lokalsamfund. Helt i tråd med FN´s verdensmål nr. 15 ” Livet på land” og 17 ”Byer og lokalsamfund”.

Ambitiøs indsats

Gladsaxe har udpeget ti grønne områder, der skal driftes med artsrigdom og øgede naturoplevelser for øje. I de ti grønne områder er spændvidden på naturfremmende tiltag stor. I Aldershvile Slotspark er der fx et ’tomt bed’, som står klar til det, der naturligt vil indfinde sig. Andre steder bliver der eksperimenteret med klipning på forskellige tidspunkter af året samt tilførsel af naturlige strukturer som sten, kvas og døde stammer. I Rådhusparken, som ellers er en klassisk bypark med kortklippet græs, er en del af græstæppet sået til med hjemmehørende blomster og en bi-venlig beplantning. Kulminationen af Vild Med Vilje i Gladsaxe findes i Kong Hans Have. Her har kommunens arbejde med at fremme biodiversiteten blandt andet resulteret i, at den sjældne sommerfugl Femplettet Køllesværmer har været forbi.

Læs mere om de ti Vild Med Vilje områder her.

Gladsaxe bryder med traditionel drift

Traditionelt tænker vi, at haver og grønne områder skal klippes, skæres til og ukrudt holdes nede. I Vild Med Vilje er det i stedet ambitionen at fremme levesteder for dyr og planter. Samtidig skal der være en vis struktur og orden, så det ikke bare ser uplejet ud, siger biolog Ayla Nurkan Gretoft, Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommune inviterer borgerne med

Boligforeninger, virksomheder og private haveejere i Gladsaxe kan også være med til at gøre Gladsaxe vildere. Det betyder, at alle kan få kommunens råd og vejledning i, hvordan deres områder kan blive lidt vildere ved at skrive til natur@gladsaxe.dk eller læs mere her.

Bor du ikke i Gladsaxe men gerne vil vide mere om hvordan du kan blive Vild Med Vilje, så er du altid velkommen til at kontakte os eller følge Vild Med Vilje på de sociale medier.