Vild Med Vilje Middelfart gymnasium og HF

Middelfart Gymnasium har i samarbejde med Vild Med Vilje udvalgt et græsareal på ca. 5000 m2 på skolens arealer, hvor naturen kan blive rigere og vildere. Derfor er det udnævnt til at være Vild Med Vilje. Der er blevet gennemført flere tiltag for at en høj biodiversitet kan indfinde sig med tiden.  

Fra grønsvær til blomsterflor 

For at give mangfoldigheden af blomstrende urter så gode betingelser som muligt, er topjorden blevet fjernet på ca. 1300 m2 af arealet ved hjælp af en gravemaskine. Dette er gjort for at fjerne næringsstoffer, da flere forskellige plantearter kan vokse side om side når jorden er næringsfattig.  

I efteråret 2018 er der udsået tre kg blandede frø med arter som Slangehoved, Dagpragtstjerne, Hundetunge, Blæresmælde, Alm. Kællingetand, Alm. Røllike, Gul Snerre, Rødkløver, Aftenstjerne, Gul Okseøje, Alm. Torskemund, Vild Gulerod, Nikkende Limurt, Klinte, Kornblomst, Esparsette, Hvid Okseøje, Kornvalmue, Cikorie og Moskuskatost.

Både området med udsåede planter og arealerne med græs bliver fremover slået ca. en gang årligt og afklippet fjernes, så der løbende opretholdes et næringsfattigt miljø til gavn for biodiversiteten. Dette gøres med en fingerklipper med opsamling som suppleres med slåning med le på mindre arealer af elever og undervisere.  

Sten giver skjul og varme
Ved hjælp af en gravemaskine er der blevet lagt sten af forskellige størrelser tilfældigt rundt på arealet. Der er også placeret to større bunker af sten for at give skjul til diverse arter af smådyr og krybdyr. Stenene suger også solens varme til sig. De er derfor et yndet sted at lune sig for vekselvarme dyr.

Stenbunke

Vådt er godt 

For at skabe levesteder til dyr og planter, der har brug for fugtige forhold, er der gravet én stor lavning og flere små lavninger i landskabet. Her samles overfladevand når det regner, og der kan endda opstå små midlertidige vandhuller. Det gælder især den store lavning, som er placeret ved foden af en bakke, hvor der ofte står vand.

Vandhul_lille Vandhul_stort

Biernes bakke  

Den fjernede topjord og græstørv er samlet til en bakke, som er placeret på Vild Med Vilje-arealet. I den bare jord på bakkens sydside er der gode muligheder for at forskellige arter af vilde bier kan grave deres reder.

Bakke

Dødt ved 

I den nærmeste tid forventes det også, at der vil blive placeret et større antal træstammer på arealet, da dødt ved er et eldorado for smådyr og svampe.  

Vild Med Vilje - Dødt ved

Elever dokumenterer livets gang 

Eleverne på Middelfart Gymnasium bliver i høj grad inddraget i processen med det vilde areal. Hver uge tager de biologistuderende billeder af den flora og fauna der indfinder sig på arealet for at følge med i udviklingen fra grønsvær til vildnis.  

Vild Med Vilje giver plads til mere biodiversitet på bynære arealer. Det giver mulighed for at bringe naturoplevelserne helt tæt på eleverne hver dag.

Map loading, please wait ...
Vild Med Vilje Middelfart Gymnasium

Kontakt

Morten Storm Andersen
mo@mail-mg.dk