Previous slide
Next slide

Rødpelset jordbi er på vingerne nu

Det er nu og frem til slutningen af maj du har chancen for at se en af de absolut mest nuttede bier i Danmark – rødpelset jordbi (Andrena fulva). Hunnerne har, som navnet antyder, en kraftig ræverød pels på både forkrop og bagkrop og ligner dermed en humlebi. Men ingen danske humlebier har samme farve, og de kan derfor ikke forveksles. Hannerne derimod har en mere afdæmpet brunlig farve, og er mindre behåret, hvilket gør det næsten umuligt at genkende dem som en rødpelset jordbi.

Jordbier går under jorden

Rødpelset jordbi er en solitær bi, hvilket vil sige, at den lever alene og danner ikke bisamfund som f.eks. honningbier. Hunnerne udgraver, som andre jordbier, reder i sandet jorden efter parring. Redeindgangene kan ses som små ”muldvarpeskud” i græsplæner, blomsterbede, mellem fliser mv. På toppen af ”muldvapeskuddet” kan man være heldig at se den rødpelsede bi stikke hovedet op af redehullet som en lille trold.

Reden består af en 20-30 cm lang gang med sidegange der laves til yngelceller. Hunnen lægger et æg i hver celle sammen med en madpakke af pollen og nektar (bibrød). Når hunnen er færdig med at lægge æg, lukker hun redehullet til, sletter alle spor og dør. Herefter er det umuligt at spotte reden. Hjemme i min have sætter jeg derfor et lille skilt op med teksten ”Her bor rødpelset jordbi”, så jeg kan finde reden næste forår og undgår at grave omkring den i løbet af sommeren.

Når larverne udklækkes lever de af bibrødet i deres celle. Sidst på sommeren forpupper de sig og forvandles til voksne bier. De unge bier overvintrer i cellerne og kommer frem til foråret, hvor det hele starter forfra.

Hvor finder man rødpelset jordbi?

Rødpelset jordbi kan netop nu ses i haver, parker, skove og langs veje. Den er i dag almindelig i Danmark og ses over hele landet. Men rødpelset jordbi er en forholdsvis ny art i Danmark og blev registreret for første gang i landet i 1968. Den kommet sydfra og er sandsynligvis kommet til Danmark på grund af at klimaet er blevet varmere.

Den rødpelsede bi er især glad for solbær og ribs, men søger også gerne føde på andre blomster. Hvis man vil se den er det derfor en god ide at stå ved en ribs- eller solbærbusk og vente på den. Er rødpelset jordbi i området vil der hurtigt komme en lille rød bamse for at hente pollen og nektar i blomsterne. Når bien er færdig ved busken kan man prøve at følge den og forhåbentlig blive ført til dens redegang.

Giv plads til Rødpelset jordbi

Rødpelset jordbi er en fredelig og nuttet beboer i haven. Hvis man gerne vil have den til at bosætte sig i sin have skal man sørge for to ting:

1)     Blomster med pollen og nektar i forårsmånederne marts-maj. Blomstrende buske som ribs og solbær er især populære, men andre blomster kan også gøre det.

2)     En plet med bar sandet jord, hvor den kan bygge sin rede. Det kan f.eks. være en bar plet i blomsterbedet eller en revne mellem fliserne.