RIE BIRK LAURIDSEN APS

Rie Birk Lauridsen har arbejdet med haver og grønne områder professionelt i 35 år, både som underviser og rådgiver og har masser af praktisk erfaring også. Mine kunder er fortrinsvist private og foreninger, og jeg lægger vægt på at der er en plan for både anlæg og drift, samt at finde den bedste løsning for naturen, indenfor et givent budget.

VMV-kompetencer/Ydelser: Havebesøg, foredrag / oplæg, Inspiration, planer for anlæg og drift af naturområder.

Region/Geografisk dækning: Hele landet

VMV-projekter knyttet til VMV-partnere: Slagsagergaard – Råd omkring pleje af arealer (klip), hjemmehørende planter, vandhuller, afgræsning med dyr (får vs heste), Koatek – Vurderet nuværende plantesammensætning + forslag til såning og pleje af græsarealer, Kontaktcenter Vesterbro – Plan over forhave + råd omkring anlæg + pleje og hjemmehørende planter, VMV-oplæg i Holbæk Kommune – PP-præsentation på teams.