Nyt spændende samarbejde mellem Vild Med Vilje og Nicolinelund

Nicolinelund er et nyt skabeende boligprojektet på en mark syd for Køge. Udstykninger findes der flere af rundt om i Danmark, men Nicolinelund er noget helt særligt her udvikler man i Samarbejde med Vild Med Vilje og andre relevante partnere et naturvenligt villakvarter. Det er helt nyt og Nicolinelund kan potentielt sætte en ny standard for, hvordan vi i Danmark fremover udvikler byer og udstykker traditionelt dyrket landbrugsjord. 

Byggegrunde skal skabe plads til hundredvis af familier og samtidig sikre en vild og mangfoldig natur. Så for engangsskyld prøver man ved en udstykning at ikke blot tænke på naturen, men man har sat naturen for bordenden som princip for udviklingen af udstykningen.

Helt konkret er kommer der blandt de hundredvis af villaer, en drivers natur bestående af enge, flere gadekær, søer og grøfter. Det giver ikke kun mulighed for oplevelser for de kommende beboer men vil også styrke naturen og give en højere biodiversitet og området vil fungere som korridorer for dyre og plante liv for de omkringliggende naturområder.
Målet for de biotoper, som udvikles, er at de skal fremme de oprindelige planter fra det stevnske landskab for 100 år siden og sikre langt bedre levevilkår for insekt- og dyrelivet, især arter som er pressede.  Det er både den eksisterende og oprindelige lokale natur i området der er “inspirationskilder” men også 100 år gamle optegnelser af naturen i området. Området omkring Køge og trygevælde ådal har tidligere huset et mylder af liv som næsten kan være svært at forstå i dag, men  Sanne Maja Funch har skrevet en god artikel, der er fremragende illustreret, i Kritligdagblad om naturen i området for 100 år siden. Læs den her.

Det er ikke kun områderne omkring de mange huse og haver, men villahaverne skal også bidrage til at øge biodiversiteten i området.

Så Vild Med Vilje tankegangen bliver  fundamentet for det nye boligkvarter