Tidligere
Næste

Nordværk gør det

“Vi gør det bare, og så ser vi, hvad der sker”

Det begyndte egentlig med et møde i Hjørring. Her opdagede projektleder Anne Riis fra Nordværk, at der var kommet vilde blomster uden for bygningen, hvor hun skulle til møde med kolleger fra AVV, Affaldsselskabet Vendsyssel Vest. Hun spurgte, hvad det handlede om, og fik  en god forklaring.

“Det var meget inspirerende, og da vi i Nordværk også har store græsarealer, opstod ideen om at prøve at gøre noget af det samme. Og vi fik også undervejs rigtig gode råd og praktisk vejledning fra AVV,” siger Anne Riis.

Og det er blevet taget rigtig godt imod, siger hun, selv om der til at begynde med var en vis skepsis.

Vi skal præsenteres ordenligt.

“Vi er jo et affaldsselskab, så det er vigtigt, at vi også præsenterer os ordentligt udadtil. Så vi har været vant til snorlige kanter og klippede plæner. Men vi har fundet en fremgangsmåde, hvor vi prøver ting af i mindre målestok, og så kan vi efterhånden brede det ud,” siger hun.

Konkret har Nordværk blandt andet indarbejdet ‘Vild Med Vilje’-tankegangen i et nyt byggeri, der blandt andet rummer administration og et indvejningsområde for affaldsbilerne foruden garageanlæg og værksted. Meget er stadig snorlige. Men på et større areal er lagt knuste betonskærver.

Betonen er som udgangspunkt  affald, som Nordværk modtager, knuser og afsætter, så det kan genanvendes. Nu er det spredt på et areal, hvor der normalt ville være blevet sået græs. Her er intet sået. De planter og dyr, som vil indfinde sig, må selv finde vej.

“Vi tænkte, ‘vi gør det bare, og så ser vi, hvad der sker’. Vi ville prøve noget nyt,” siger hun.

Håbet er, at arealet kan blive levested for varme- og tørkekrævende lokale arter. Og samtidig er vedligeholdet minimalt. Andre steder på Nordværks område får græsset lov at vokse, og i et bed på 50 x 10 meter er al muldjord skrællet af, der er lagt sand på og derefter sået Aalborg-blanding – en frøblanding af lokale planter.

“Vores tanke er i det hele taget at prøve tingene af, og hvis det så går godt, kan vi tage fat i det næste. Og som sagt har tilbagemeldingerne været positive. Vi har vist, at vi godt kan lade nogle områder blomstre vildt og alligevel have styr på det. Det passer også godt ind i Aalborg Kommunes strategi for biodiversitet og arbejde med vejrabatter og grøftekanter.”

Anne Riis regner med, at der på sigt vil være besparelser for Nordværk på vedligehold af arealerne, men det er først og fremmest en indsats for naturen, siger hun.

“Det er klart, at det er billigere at skulle slå et område en eller to gange om året end en eller to gange om ugen. Det koster heller ikke noget, når man får det tænkt ind i et nybyggeri fra begyndelsen, som vi havde mulighed for. Helt vedligeholdelsesfrit er det imidlertid ikke, og der er også nogle indledende omkostninger.”

Map loading, please wait ...

Kontakt

Lise Kusk
Affalds- og bæredygtighedsspecialist
lkd@nordvaerk.dk
Tlf: 22 47 74 61