MENNESKER OG NATUR MØDES I VILD HARMONI PÅ VESTERBRO

I hjertet af København finder man Kontaktcentret Vesterbro i en stor 3-etagers bevaringsværdig ejendom med en tilhørende omfangsrig gårdhave samt en mindre forhave. Kontaktcentret har siden 1973 hjulpet socialt udsatte med udfordringer såsom fattigdom, psykisk sygdom, misbrug og ensomhed. Det selvejende aktivitets- og samværstilbud hjælper årligt 200 brugere med alt fra billig frokost til beskæftigelsesadgang og støtter dem i deres vej tilbage til et selvstændigt liv.

Lighed mellem naturen og mennesket
Kontaktcentret Vesterbro ønsker at bidrage til et samfund, hvor der er plads til alle mennesker og den vilde natur. Kontaktcentret ønsker i samarbejde med Vild med Vilje at reducere afstanden mellem naturen og deres brugere med inspiration til egenhændig udforskning af naturens verden. Derudover ønsker de at demonstrere, at selv små naturarealer beliggende i en travl storby kan gøre en forskel for den lokale biodiversitet.

Kontaktcentret håber i sidste ende, at deres brugere kan spejle sig i den vilde natur og tage del i fortællingen om, at alt og alle kan bidrage positivt.

Sammen om det grønne
Selvom Kontaktcentret Vesterbro er nye i den grønne verden og naturindsatsen, lader de sig ikke skræmme af de vilde projekter. Der er både planer om en delvis fornyelse af den lille forhave på knap 20 m2 og af den store baghave, som med hjælp fra Kontaktcenterets brugere skal omdannes til et Vild Med Vilje-areal med særligt fokus på biodiversitetsfremmende tiltag til gavn for bier og insekter.

Kontaktoplysninger:
KFUKs Sociale Arbejde- Kontaktcentret Vesterbro
Valdemarsgade 21 
1665 København V

Tine Thaning, forstander
Mail: tt@kcvesterbro.dk
31467417

https://kfuksa.dk/kontaktcentret-vesterbro

Map loading, please wait ...