Tidligere
Næste

"DET ER EN VIGTIG DAGSORDEN, VI KAN LØFTE"

Mere end hver femte bolig i Danmark er en almen bolig, og de almene boligselskaber råder over alt fra små rækkehushaver til store, grønne områder.

Derfor har den almene sektor et ansvar, mener Alex Vejby Nielsen, der er udviklingschef i Boligkontoret Århus. Det almene boligselskab administrerer 5.700 boliger, og her ser Alex Vejby Nielsen en mulighed for på én gang at være med til at gøre noget for naturen og samtidig gøre boligerne mere attraktive.

“Der er meget vane i, hvordan de grønne områder bliver passet, også i vores sektor. Typisk er det noget med store, grønne plæner. Men det er ikke altid tidssvarende, og mange af vores beboere drømmer om noget andet,” siger Alex Vejby Nielsen.

Det er beboerne, der bestemmer. I almene boligselskaber er der et stort, lovsikret beboerdemokrati, der sikrer beboerne stor indflydelse på, hvordan deres afdeling skal fungere. Derfor kan administrationen ikke egenhændigt beslutte, hvilke projekter der skal gennemføres, og det ønsker den heller ikke.

“Vi begynder i det små, og der er meget proces i det her. Men foreløbig har 14 af vores 70 afdelinger meldt tilbage, at de gerne vil arbejde med Vild med Vilje. Nogle er meget ambitiøse. I andre tilfælde giver de fysiske rammer mest mulighed for at arbejde med biodiversitet i plantekasser i baggården. Der er mange måder at fortolke det på, og forhåbentlig kan de forskellige afdelinger efterhånden inspirere og lære af hinanden,” siger Alex Vejby Nielsen.

Boligselskabet selv står til rådighed med rådgivning og inspiration, og samtidig er der en opgave i forhold til personalet, som skal lære nye måder at bruge deres faglighed på, når græsplæner omdannes til mere eller mindre vilde områder, der ikke skal slås nær så hyppigt, men måske kræver noget andet.

“Men personalet har overvejende været positivt,” siger Alex Vejby Nielsen.

“Det kræver for alle involverede en ny måde at tænke på, hvor det vilde ikke bliver set som rod og sjusk og besparelser. Derfor er der også en meget vigtig formidlingsopgave. Man er nødt til at forklare, hvorfor det her er en god idé, og hvad det skal gøre godt for. Og så respektere at afdelingerne er forskellige. Nogle steder giver græsplænerne mening – de fungerer som boldbaner for afdelingens børn og unge. Andre steder vil beboerne opleve det som et løft og mere spændende, at der arbejdes med større variation.”

Foreløbig er de fleste af projekterne stadig tanker, ideer og planer på papiret. Covid-krisen har gjort det svært at afholde generalforsamlingerne i afdelingerne, der skal vedtage de større projekter. Det er svært for ildsjælene, der gerne vil i gang her og nu, men Alex Vejby Nielsen er overbevist om, at der nok skal komme gang i vildskaben.

“Vi har været heldige med timingen. DR’s programmer om at få naturen tilbage har gjort det mere folkeligt og øget forståelsen for, hvorfor det er vigtigt at gavne biodiversiteten. Det er en vigtig dagsorden, vi kan være med til at løfte.”

“Der er meget vane i, hvordan de grønne områder bliver passet, også i vores sektor. Typisk er det noget med store, grønne plæner. Men det er ikke altid tidssvarende, og mange af vores beboere drømmer om noget andet”

“Vi har været heldige med timingen. DR’s programmer om at få naturen tilbage har gjort det mere folkeligt og øget forståelsen for, hvorfor det er vigtigt at gavne biodiversiteten. Det er en vigtig dagsorden, vi kan være med til at løfte.”