Tidligere
Næste

VILD CAMPING I TARM

Siden 1960 har Birkelund Camping & Outdoor beriget danske familier med naturnære oplevelser i det vestjyske landskab. Campingpladsen begyndte under navnet Tarm Camping, men skiftede i 2020 til Birkelund Camping & Outdoor. 

Campingpladsen bestod i begyndelsen kun af teltpladser i den vestlige ende af grunden, men er gennem årene vokset vænge for vænge fra vest mod øst. Vængerne er inddelt med brede beplantede læhegn, der sikrer læ fra alle vindretninger.

Birkelund Camping & Outdoor er dog mere end en almindelig campingplads. Her bruges den omliggende natur som inspirationskilde til naturnære ophold og sociale aktiviteter. 

Idéen til outdoor-aktiviteter udsprang af diskussioner om oprettelse af Nationalpark Skjern Å. Planerne blev desværre skrinlagte, men campingpladsen håber fortsat på at få en naturnationalpark som nabo i fremtiden.

Inspireret af Bonderøven
Birkelund Camping og Outdoors interesse for vild natur og biodiversitet blev kickstartet af Bonderøvens projekt i Hjørring Kommune på DR1.

Jeg synes, de arealer, som står vilde, er smukkere end klippet græs. Da jeg kom til at læse mere om emnet, kom jeg også til at læse om zoonotiske sygdomme, hvis udbredelse øges ved en lavere biodiversitet. Det slog hovedet på sømmet, at jeg vil være med til at gøre noget for biodiversiteten.” udtaler Henrik Sørensen, ejer af Birkelund Camping & Outdoor. 

Men campingpladsen har ikke kun fokus på den vilde natur og tænker også bæredygtighed ind i kiosken, hvor der stort set kun sælges lokalt producerede eller økologiske varer. På pladsen findes en enkelt upcyclet hytte, men campingpladsen håber, der i fremtiden vil blive udført flere upcyclings-projekter.

Jeg håber, at vi lokalt kan påvirke flere til at være Vild Med Vilje” siger Henrik Sørensen, ejer af Birkelund Camping & Outdoor. 

Den unødvendige boldbane
I Tarm går det vildt for sig med fremme af biodiversiteten. Campingpladsen har valgt at omlægge deres nuværende boldbane, så der både er plads til naturen og fysiske aktiviteter. Den 7000 kvm store boldbane er derfor delt i to, hvor halvdelen af boldbanen får lov at vokse vildt. Dele af arealet bliver slået en enkelt gang årligt, andre dele hvert andet år og en lille del bliver slet ikke slået.

Efter udlæggelse er boldbanens tidligere græsklædte areal nu præget af en divers vegetation med både engbrandbæger, tidsler og gederams. Gennem det vilde areal er slået en lille sti, så besøgende kan nyde den blomstrende vegetation på nært hold. Området forventes at blive udvidet med yderligere 1.000 kvm inden for de kommende år.

Ud over den vilde vegetation rummer arealet også en cirka 15 år gammel kvasbunke, hvor der gror hyld, brændenælder og brombær. En vegetation, der glæder campingpladsens besøgende, som bl.a. bruger væksten af brændenælder til suppe. For at den vilde vegetation ikke breder sig til hele området, bliver arealets kanter holdt.

Fra beton til blomsterflor 
På campingpladsen er etableret et smukt blomsterbed ved brug af en sandkasse og nygravet jord.

I flere år havde et gammel guldfiskebassin fungeret som sandkasse med vådt sand. Sandkassens bund af beton er nu blevet slået op, og sand og jord blev blandet, hvilket resulterede i et næringsfattigt miljø med gode kår for en vild flora. Allerede i sommeren 2021 stod bedet i fuld flor med insekter og legende hare.

Derudover har campingpladsen halveret autocamperpladsen, så den ene halvdel nu gror vildt, og arealet slås kun en enkelt gang om året. Området skal måske senere bruges til opførelse af hytter.

Tidligere bar hele pladsen præg af et mægtigt højt læhegn af gran. Hvor de store graner tidligere stod, får det nu lov til at gro vildt. Ændringen i driftsmetode og lysforhold har bevirket at flere nye arter kigger frem.  

Kontakt
Birkelund Camping & Outdoor
Vardevej 79, 6880 Tarm
birkelund@camping-outdoor.dk
Tlf. 30 12 66 35
Vært Henrik Sørensen

https://camping-outdoor.dk

Map loading, please wait ...

“Jeg håber, at vi lokalt kan påvirke flere til at være Vild Med Vilje”

“Jeg synes, de arealer, som står vilde, er smukkere end klippet græs. Da jeg kom til at læse mere om emnet, kom jeg også til at læse om zoonotiske sygdomme, hvis udbredelse øges ved en lavere biodiversitet. Det slog hovedet på sømmet, at jeg vil være med til at gøre noget for biodiversiteten.”