Indlæg

Inspirationstur og debat om bynatur

Synes du at bynaturen skal være vild eller trimmet?

Det var et af de mange spørgsmål der blev stillet, og givet gode svar på, da Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvartér sammen med Habitats den 2. oktober inviterede på inspirationstur i det grønne.

Habitats og Anna Bonnichsen fra Områdefornyelsen stod sammen for en guidet tur, til to vidt forskellige områder på Østerbro. Først gik vi på opdagelse i på det sted der i daglig tale kaldes Beauvais-grunden. Denne byggegrund, lige ved Hans Knudsens Plads, har ligget hen i næsten 30 år. Det giver en meget vild karakter til stedet, og det gør stedet til et helt unikt område at finde midt inde i en storby.

Det særlige ved stedet er ikke kun den vilde og uplejede natur, men det særlige samspil der er opstået mellem alle de træer, buske og planter, som har fået lov at vokse frem ved naturlig succession, og så de menneskelige aftryk der var fra begyndelsen, og som også er blevet føjet til undervejs.

 

Deltagerne på turen blev delt op i to grupper, en der så på de biologiske aspekter af grunden, og en gruppe som undersøgte hvilke oplevelsesmæssige kvaliteter et besøg byder på. Det er nemlig vigtigt i arbejdet med at sikre en mere vild og mangfoldig bynatur, at folk ikke føler sig utrygge eller uvelkomne.

 

Biologisk set udmærker Beauvais-grunden sig ved at være sammensat, med bratte overgange mellem noget der minder om englandskaber, skovlandskaber og ruderater med meget forstyrret natur. Desuden har en række eksotiske planter og træer fået mulighed for at vokse sig store, midt i mellem mere hjemmehørende arter.

 

Enkelte grupper af borgere har taget grunden til sig. Nogle har endda støbt en imponerende “skate pool” midt i det hele – et herligt frirum, hvor der blev gået til den, da vi var der.

 

Efter besøget på Beauvais-grunden gik alle deltagerne over i Kildevældsparken. Denne park udemærker sig ved oprindeligt at have været en råstofgrav, og er efterfølgende blevet anlagt som en meget fin og let tilgængelig park.

Det er nemt at komme rundt, let at få overblik og der er endda en vejledning til hvilke fugle der kan findes i søen. Ser man lidt om bag ved den fremtoning, viser det sig dog også at parken kun giver et begrænset plads til dyre- og plantearter, og f.eks. giver den pæne afgrænsning af søens bredder kun meget lidt plads til liv for padder og andet liv som holder af de bløde mellemzoner i vandkanten.

Flot ser det dog ud når solen går ned bag træerne og den lyserøde himmel spejles i søen.

Efter rundturen i Kildevældsparken gik hele flokken hen til Områdefornyelsens lokaler, og her blev der serveret 2 slags supper, rødlinse-suppe og hokaido-græskar-suppe. Det var tiltrængt til at få varmen i kroppen igen og næring til maven. Et dejligt udgangspunkt for den efterfølgende snak om hvilken type bynatur vi kunne ønske os mere af. Hvor vild og hvor velplejet kan vi lide det? Og hvad er i øvrigt bedst for dyrene og planterne?

Tusind tak til de mange engagerede deltagere på turen, Tak til Anna Bonnichsen for det gode samarbejde, og tak til Sara Kracht for billeder . Vi håber at kunne gentage successen med en bynatur-ekskursion i Skt. Kjelds Kvarter igen til næste år.

 

Bynaturvandring på Østerbro

Tirsdag d. 4. september havde Miljøpunkt Østerbro inviteret på en tur rundt for at se på de to Vild Med Vilje områder på Nørre Campus, for at lægge op til en debat om bynatur.

Habitats og Biomedia var guider på turen. Vi startede turen ved Datalogisk Institut, hvor Rasmus lagde ud med en brandtale. Her ridsede han de tanker og ønsker op, der ligger bag projektet Vilje Med Vilje, om at gøre bynaturen mere levende, give folk en tættere tilknytning til naturen, og have det sjovt i mens.

 

Fra Biomedia deltog Jon Feilberg. Jon er biolog og botaniker, og var i sin tid med til at starte Biomedia op.  Med sit garvede botaniker-blik gav han nogle bud på hvad der kendetegner stederne, og hvad de eksisterende planter kan fortælle om stedernes udvikling og potentialer.

 

På turen blev der snakket om hvordan vi kan arbejde med, at opnå en mere vild og sanselig bynatur, samt hvordan man undervejs kan inddrage folk. Der blev blandt andet talt om, hvilke tiltag man kan sætte i gang, for at få naturen i byen til at blomstre. Undervejs undersøgte vi også hvad der vokser og lever på stederne, og med hjælp fra Jon blev de fleste arter bestemt.

 

Dog var der en undtagelse, da den plante vi tidligere bare havde troet var en Skyrække, formoder vi nu er den eksotiske plante art Aralia spinosa. Jon er nu i fuld gang med at få verificeret fundet. Han tager det også op i navneudvalget i Dansk Botanisk Forening for at planten også kan få et dansk navn.

 

Det var dog ikke alle arter på stedet som vakte lige stor glæde. En Harlekinmariehøne viste sig at holde til på stedet, og det er en invasiv art som breder sig hastigt i Danmark og desværre fortrænger den almindelig syvplettede Mariehøne, fordi den formerer sig hurtigere.

 

Derud over fandt vi også Bynke Ambrosie, som bestemt ikke er noget glædeligt gensyn. Den er også invasiv, og fremkalder hos mange, med tendens til høfeber, stærke allergiske reaktioner.

 

Undervejs mellem de to Vild Med Vilje områder, fandt vi en helt særlig art på stedet, der i høj grad er hjemmehørende på Nørre Campus, nemlig en flok nystartede studerende. De viste os en helt ny måde at bruge områdets græsplæner på; ølkroket.Det er en vigtig pointe i forhold til byens grønne områder, at der bestemt også skl være plads til spas pg løjer. Og hyggeligt ser det jo ud.

 

Tæt ved Vild Med Vilje Green Lighthouse var det sjovt nok et lille areal, der gav de største overraskelser. Det var blevet blotlagt først på sæsonen, og trampet godt fladt under et byggeprojekt, så nu der var der kommet en fin beplantning af ruderat karakter.

 

 

Vi sluttede turen af med forfriskninger og chips og hyggelig snak. Vi takker både deltagerne og Miljøpunkt Østerbro for en rigtig dejlig tur.