MÅL JERES NATURKVALITET

Med denne pakke får I et redskab, der kan vurdere udviklingen og kvaliteten af den vilde natur I giver plads til. Vi har udviklet en metode til at analysere og vurdere naturkvaliteten af Vild Med Vilje arealer. Metoden tager både højde for den biologiske værdi og den oplevelsesmæssige værdi. Vi bruger specifikke kvalitetsindikatorer såsom arter, lys, lyd og udsigt, som vi sammenholder for at bedømme den overordnede naturkvalitet.  Metoden bruger vi til at følge udviklingen af jeres Vild Med Vilje areal og måle hvor meget naturkvaliteten rykker sig over tid.

Naturkvalitetsanalysen udføres ved opstart og ved sæsonens afslutning. Når den første naturkvalitetsanalyse er lavet er det meget enkelt og derfor også billigere at følge op på udviklingen den efterfølgende sæson. Resultaterne vil vise, hvordan naturplejetiltagene virker over tid, og om der eventuelt skal ændres i dem for at opnå bedre resultater.

Med naturkvalitetsanalysen får I et værktøj, der kan kortlægger de samlede natur- og oplevelsesmæssige gevinster på en kvantificerbar måde. I bliver i stand til at måle jeres naturindsats år for år og kan sammenligne jer med andre Vild Med Vilje arealer.

PAKKEN INDEHOLDER

  • Eget sub-domæne på VildMedVilje.dk. Det er jeres online kanal til at fortælle om jeres vilde arealer og I får vores vejledning i brugen af hjemmesiden.
  • Historier fra arealet som nyheder i tekst og fotos – 4 historier i løbet af en sæson
  • 4 udvalgte fotos fra området i høj opløsning til eksempelvis presse eller indendørs ophængning.
  • Vild Med Vilje skilte
  • 1 x Naturkvalitetsanalyse (biologisk og oplevelsesmæssigt)
  • Opfølgning på naturkvalitetsanalyse, der opgør udviklingen af naturværdien på arealet.

Kontakt os og hør nærmere om priser og jeres forskellige muligheder.