Hedagerkirken lav oversigt
Hedagerkirken lav magurit
Hedagerkirken lav I

Vild Med Vilje Herning

Herning Kommune har haft en naturpolitik siden 2008. Vores naturpolitik siger blandt andet at kommunens natur udvikles og benyttes ud fra principper, der skaber mere natur, størst mulig sammenhæng og bæredygtig udvikling. Politikken er bygget op omkring 10 mål. Særligt målet om bynær natur sigter på at skabe mere vildskab i de grønne områder i byerne og deres umiddelbare nærhed. Kommunen har også en parkpolitik som i 10 mål beskriver hvordan byernes grønne områder skal udvikle sig og bl.a. sikre en mangfoldighed af oplevelser.

Kommunen arbejder løbende på at opfylde målene i de 2 politikker. Et par af indsatserne er beskrevet her:

1) Udsåning af blomstrende urter

Herning Kommune laver forsøg med udsåning af blomsterengblandinger. Forsøgene er tilrettelagt på arealer i byen, hvor der tidligere har være kort klippet græs.  Foreløbig er der sået blomsterblandinger ud i 3 bynære parkområder i kommunen. Der er sået frøblandinger ved Hedeargerkirken i Herning, Kilen og Koustrupparken, begge i Lind. Alle arealerne er blevet tilsået i 2017. Blandingerne er flerårige, så det er planen at arealerne skal stå med blomster de næste 3-5 år. Herefter evalueres projektet.

Engblanding Nærbillede II

2) Grøftekanter
Herning Kommune har siden 2014 lavet forsøg med klipning af grøftekanter. Formålet er at få mere biodiversitet i vore grøftekanter – det vil sige flere forskellige blomster og sommerfugle. Forsøget udføres på Feldborgvej/Hessellundvej og på Hvidmosevej/Mejrupvej/Hodsagervej i den nordlige del af Kommunen.

Nærringsfattig vejgrøft

Nærringsfattig vejgrøft

I forsøget har vi valgt en strækning som er næringsfattig og hvor plantevæksten er naturligt lav. Der er også valgt en strækning som er nærringsrig, og hvor plantevæksten er høj og tæt. Forsøget går ud på at ændre på slåningstidspunkter og hyppighed. De næringsrige strækninger bliver slået to gange om året, i maj og august. De næringsfattige bliver kun slået hvert andet år, i oktober.

Nærringsrig vejgrøft

Nærringsrig vejgrøft

Forsøget har vist at de nærringsfattige strækninger ikke behøver at blive slået så ofte som de næringsrige. Det er samtidig håbet, at de næringsrige strækninger kan få en ændret mere varieret plantesammensætning, når slåningstidspunkterne ændres.  Fremadrettet er det meningen at strækningerne skal udvides, så vi efterhånden tilretter plejen på de fleste af kommunens vejstrækninger.

Åben selvstændigt kort i fuld skærm
Vild Med Vilje Herning

indlæser kort - vent venligst...

Vild Med Vilje Hedeagerkirken: 56.144675, 8.950025
Vild Med Vilje Koustrupparken: 56.112240, 8.987846
Vild Med Vilje Feldborgvej: 56.333075, 8.971195
Vild Med Vilje Simmelkærvej: 56.267210, 8.998870
Vild Med Vilje ved Kilen i Lind : 56.100635, 8.973843

Historier fra Herning

Kontakt
Louise Berg Hansen
biolog Natur og Grønne Områder

Tlf. 96 28 81 44
ngolh@herning.dk
natur.herning.dk