GØR-DET-SELV VILD MED VILJE

Her er en 10 trins-guide til at lave dit eget Vild Med Vilje areal.
Følg den skridt for skridt og vær med til at gøre en forskel for naturen, der hvor du bor.

Punkt 1- 8 er obligatoriske for at lave et Vild Med Vilje areal. Punkt 9-10 er forslag til forbedringer.
Har du flere gode ideer til at øge biodiversiteten på dit areal, så tøv ikke med at føre dem ud i livet. Del endelig historien om dit Vild Med Vilje areal på din Instagram eller twitter konto med hashtagget #vildmedvilje.

Du kan skrive dig op til at modtage Vilde Nyheder  og blive opdateret om arrangementer og inspiration.

 • 1. Erklær dit område Vildt Med Vilje

  Når du opretter et Vild Med Vilje areal, erklærer du at ville:

  • Fremme naturens rigdom på areal, f.eks. ved at stoppe den hyppige græsslåning og slå med le i stedet
  • Formidle stedets natur f.eks. med skilte og via sociale medier #vildmedvilje
 • 2. Vælg et areal

  Udvælg et godt grønt areal, typisk en græsplæne eller et område med bar jord eller grus. Vi anbefaler at vælge et areal, der er synligt og som ikke normalt bruges til f.eks. sport, leg og transport.

 • 3. Stop den hyppige græsslåning

  Vilde arealer driftes anderledes end den traditionelle græsplæne. Hvis der i dag bliver slået græs regelmæssigt på arealet, så sæt det ned til en eller to gange årligt. Det kan også helt undlades.  Samtidig kan der opstå nye behov såsom indsamling af skrald, som kan samle sig i det vilde græs eller en anderledes klipning af kanterne, der understreger, at her er der vildt med vilje.

 • 4. Markér arealet

  Markér arealet, f.eks. med slåning i kanten eller markeringer i landskabet som pæle eller snore.

 • 5. Sæt et Vild Med Vilje skilt op

  Med et eller flere skilte på dit vilde areal kan forbipasserende nemt fange ideen om hvorfor arealet ser vildt ud. Skiltet fortæller historien om din vilde have og spreder biodiversitetens budskab. Skiltet kan du lave af et gammelt træbræt, et stykke pap, en stor sten eller andet – kun fantasien sætter grænser!

  Vi har lavet nogle forslag til skilte du kan printe ud ved at klikke på nedenstående links. Du kan evt. signere dit skilt og laminere det, eller bruge skabelonen til at male over.

  VMV_skilt_med beskrivelse
  VMV_skilt_uden beskrivelse
  VMV_skabelon

 • 6. Kom på Vild Med Vilje landkortet

  Så snart du har udpeget dit vilde areal, kan det blive registreret på Vild Med Vilje-kortet.  Skriv en email til Habitats med:

  • Et navn og en kort beskrivelse til det sted du har valgt – er det en have, en eng, et fællesareal, en taghave eller andet?
  • 1 stk billede af arealet
  • En ca. angivelse af arealets størrelse i kvadratmeter
  • Din adresse eller arealets koordinater (længde- og breddegrad), som kan findes via Google Maps.

  Når vi har disse oplysninger sætter vi arealet på kortet, så andre kan se, hvor du gør en forskel.

 • 7. Fortæl din historie

  Som en del af bevægelsen håber vi, at du vil dele tanker og ideer om hvordan man vælger, skaber, vedligeholder og benytter de grønne oaser. Mens Vild Med Vilje arealet vokser til, er det derfor en god ide at holde øje med udviklingen, tage billeder, skrive historier og dele dem på sociale medier som Facebook, Instagram. Brug hastagget #vildmedvilje og #willfullywild som er vores digitale samlingspunkt.

 • 8. Lav høslæt

  Et Vild Med Vilje areal skal være vildt, men skal også slås 1-2 gange om året, hvor afklip fjernes. Det gøres for at fjerne næringsstoffer og give plads til planter der kræver lys. Det kan bedst gøres med le, skivehøster eller fingerklipper, og helst i juni og/eller september. Husk at samle afklippet op og i bedste fald kompostere det.

 • 9. Lav stier

  Når Vild Med Vilje arealet vokser til, kan der anlægges stier. Det gør du ved f.eks. at gå på dem, eller klippe dem til med maskine eller le. Har du mere tid og flere kræfter kan du bruge sand, grus eller sten.

 • 10. Byg naturforbedrende elementer

  Du kan skabe endnu bedre betingelser for biodiversiteten på dit Vild Med Vilje areal, ved f.eks. at bygge et stengærde, samle kvasbunker eller lad grene og udplant værtsplanter for lokalt insektliv. Brug f.eks. scorelisten fra DCE på Aarhus Universitet som inspiration eller til at opgøre værdien af biodiversiteten på arealet.

Vild Med Vilje-kortet

Inspiration – sådan kan det se ud