Historier om Vild Med Vilje Lystrup

Parken får bøger og køer

Efter beslutningsworkshoppen i september 2015 har der været arbejdet med at udvikle, designe og søge tilladelser og dispensation til både et boghus og en kogræsser- og naturplejeforening.

Boghuset

Boghuset i parken er blevet udviklet og etableret med Lystrups borgere i samarbejde med Lystrup Bibliotek og Bureau Detours og indvies 1/4 2016 kl 16.00 med tale, bobler og rød snor. I boghuset vil biblioteket stille bøger til fri rådighed, og man vil selv kunne stille en anden bog derind under devisen tag en bog – giv en bog. Der vil være mange flere muligheder for brug af boghuset, bl.a. til bytning af frø m.m. Biblioteket sørger for at holde øje med at der er bøger i boghuset.

Samtidig laves der et stendige/insekthotel ved boghuset som er med til at udvidde det økologiske rum. Fordi det som levested er hævet over terrænet er det naturligt veldrænet og varmt og har typisk stor værdi for nøjsomhedsplanter og for varmekrævende arter. Fx. er et stendige med gamle mospuder et fantastisk levested for mange insekter som har rede under mospuderne. Og mon ikke vi kan få en klatrekaprifolie til at pynte og vokse over huset og samtidig sprede sin duft i aftenskumringen? Så hold øje med udviklingen der og nyd bøgerne. Udviklingen af boghuset kan følges på VMV Lystrup facebook gruppen.

Boghus_skitse

boghus_opførsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kogræsser- og naturplejeforeningen

Etableringen af den frivillige Kogræsser- og Naturplejeforening i parken er over vinteren 15/16 blevet forberedt i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus Kommune og en håndfuld engagerede Lystrup borgere. Det er meningen at aktiviteten skal bidrage til at skabe mere naturindhold og større oplevelser, midt i Lystrup, samtidig med at medlemmer af foreningen kan pleje og følge deres mad fra jord til bord, uden at adgangen til arealet fjernes.

Den stiftende general forsamling finder sted i Lystrup Hallens cafeterie den 7/4 2016 kl 19.00. Foreningen har hjemmesiden og der er åben for tilmeldinger : www.lystrup-ko.dk

Det er besluttet at indkøbe 4 stk. Dexter-kreaturer til projektet. Det er forholdsvis små, men meget velegnede dyr til formålet. Her er det meningen, at dyrene skal gå og græsse, døgnet rundt hele sommeren, hvorefter de til efteråret slagtes og kødet fordeles blandt medlemmerne i foreningen. På den måde holdes vegetationen nede, til glæde for de mange nøjsomme, lyskrævende planter og insekter der knytter sig til de lysåbne danske naturtyper, og som i dag er alvorligt trængte og truede i det danske landskab.

I den kommende tid vil de praktiske forberedelser af et ca. 3 ha stort græsningsareal gå i gang i parken, og der vil blive opsat et elhegn med låger i, således at beboerne i området og andre brugere af parken, fortsat kan have deres gang på arealerne, sammen med de græssende dyr. Det er Job i Natur som står for arbejdet med at forberede folde, vand m.v. Job i Natur stod også for udsæning og udpodning af græslandsplanterne i foråret 2015.

Det vil også være tilladt at medbringe hunde indenfor hegnet, så længe de naturligvis holdes i snor, ganske som i dag. Boldbanen og hele den østlige del af søen vil komme til at ligge udenfor indhegningen, ligesom der fortsat vil være uhindret færdsel på stien tværs igennem parken. Udviklingen af Kogræsser foreningen og diskussioner kan følges på VMV Lystrup facebook gruppen.

 

 

Beslutningsworkshop 14/9 2015

Header (3)

Lystrup Idrætscenter    kl 19.30-21.30    Tilmelding herFoto linje fra poser WS #2

Denne beslutningsworkshop er for alle i Lystrup som er interesserede i at være med til at bestemme hvad der skal ske konkret i Det Grønne Område ved Hovmarken for at der udvikles en oplevelsesrig og mangfoldig natur.

Den vilde natur har det svært i Danmark, især den del som har brug for næringsfattige vilkår. Vandhuller er blevet dækket til eller drænet; de vandhuller der er tilbage er ofte forurenet med næringsstoffer; og nøjsomme græslandsplanter som vokser langsomt og ikke klarer konkurrencen fra større planter forsvinder fra steder hvor der gødes og ikke afgræsses.

Mange folk oplever den udvikling som en mangel på oplevelser. Oplevelsen af sommerfugle, salamandre, frøer, vilde bier og mange forskellige blomster og urter. Og med manglen på oplevelser finder mange at et område bliver kedeligt og anonymt. Det har også været vores indtryk af hvordan folk i Lystrup har set på Det Grønne Område ved Hovmarken.

Men der er rigtig gode muligheder for at vende den udvikling i Lystrups største park og gøre det til et spændende sted for natur og mennesker i fællesskab. Helt konkret, hvordan bliver parken et bedre levested for: planter (1000 arter), bier (285 arter), svirrefluer (350 arter), biller (1000 arter), svampe (3000 arter), sommerfugle (1000 arter), fugle (200 arter), mosser (500 arter)?

På beslutningsworkshoppen får alle deltagere muligheden for at være med til at bestemme de helt konkrete ting som der kan gøres i løbet af det næste år og videre frem. Der er mulighed for at indgå i nye fællesskaber om at skabe et boghus, land art projekt, et kogræsserlav, en tidselpatrulje, fælleshaver og meget mere. Ved at deltage kan du sætte dit præg på hvad og hvordan aktiviteter kommer til at ske i parken. Og især, du kan være med til at gøre noget i fællesskab med andre. Du behøver ikke nogen forkundskaber omkring natur eller andet for at være med.

Beslutningsworkshoppen vil blive struktureret omkring fire handlingsspor som alle har naturmangfoldighed for øje og som vi i fællesskab kom frem til under dialogmødet i maj og den efterfølgende workshop i juni:

#1: Kogræsning og naturfremme/vedligehold

#2: Boghus/landart

#3: Fælleshaver/spiselig natur

#4: Ophold og grønne legekoncepter

Workshoppen vil blive faciliteret af Aarhus Universitet i samarbejde med Fællesrådet. Hver af handlingssporene vil blive bakket op af samarbejdspartnerne i Vild Med Vilje Lystrup:

  • Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune, som står for parkdriften og har det formelle ansvar for parken;
  • Aarhus Kommunes biolog med speciale i biodiversitet, naturpleje og genopretning og som repræsenterer Kommunens projekt om fælleshaver ’Smag på Aarhus’;
  • Danmarks Naturfredningsforening, som faciliterede Åbrinken Kogræsserlav og Naturplejeforening og som derfor ved en masse om at sætte et kogræsserlav i gang og om naturpleje i almindelighed;
  • Lystrup Bibliotek og Detours, som står for henholdsvis driften og udviklingen af Boghuset; og
  • Det lille firma PlayConsult som er specialiseret i at udvikle leg og som arbejder med spejdere i Lystrup i Vild Med Vilje Projektet.

Der vil blive serveret te og kaffe, og for at vi ved hvor mange vi skal brygge til, beder vi om tilmelding til workshoppen via dette link eller gennem www.vildmedvilje.dk/lystrup under aktiviteter. Der er åben for tilmelding nu, og den lukkes ned søndag den 13/9.

Så hvis du er interesseret i at være med til at beslutte de ting der kommer til at præge parken og få mulighed for at indgå i nye fællesskaber med andre i Lystrup om at skabe en spændende og naturmangfoldigt sted, så meld dig til – og tag gerne en ven eller nabo med.

Tidselpatrulje i parken

Kom og vær med i Tidselpatruljen!

Når man sår og poder græslandsplanter på områder med gammel næringsrig landbrugsjord, så kommer der ikke kun græslandsplanter op men også en masse markukrudt som tidsler, lugtløs kamille og skræpper. Dette er let at se på de lave volde langs stien ved Bjørnholt og hen mod busvejen, som er lavet af ganske almindelig muldjord. Markukrudt er også fint, når der er tale om små vilde planter, og tidselblomsterne er også til stor glæde for bier og sommerfugle. Men hvis græslandsplanterne skal kunne overleve, skal tidsler, skræpper og andre store konkurrenceplanter fjernes, eller som minimum skal der tyndes kraftigt ud i dem. Hvis volden ved Bjørnholt ikke bliver plejet vil de podede græslandsplanter fra Balle grusgrav og de såede planter ganske enkelt forsvinde igen. Dette gælder også den store vold ved regnvandssøen.

Den tilvoksede vold ved Bjørnholt

Volden begynder at vokse til med markukrudt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vild Med Vilje Lystrup starter derfor en lokal ”tidsel-patrulje”, hvor lokale hjælpes ad med at fjerne tidslerne, kamillen og skræpperne på voldene i parken. Jo flere man er om det, jo hurtigere går det, og man behøver ikke være færdig til et bestemt tidspunkt. Hvis man ikke orker at rive dem op, kan man også skære dem ned med le eller rosensaks. Man skal bare lige øve sig i at genkende agertidsel, skræpper og lugtløs kamille.

Det fjernede ukrudt kan blive en fin kompost eller man kan lægge det omkring nyplantede frugttræer og bærbuske som grøngødning. Måske kunne vi til efteråret købe nogle frugttræer til parken, der kunne have glæde af sådan en grøngødning? Vilde fuglekirsebær, hyld og hassel eller måske æble, blomme og pære?

Vil du være med i Tidselpatruljen? Så skriv til lystrup@vildmedvilje.dk eller kontakt os på Facebook gruppen ”Vild med Vilje Lystrup” så indbyder vi til et tidsel-event. Efterfølgende vil tidselpatruljen være selvorganiserende.

tidsel

Tidsel

tidslerne overtager hvis vi ikke luger ud

Tidslerne overtager hvis vi ikke luger ud

skræppe

Skræppe

lugtfri kamille

Lugtfri kamille

Kend dit grønne Lystrup – Tag på aftenvandretur i Lystrup med Rasmus Ejrnæs

Rasmus Ejrnæs tager interesserede med på en aftenvandretur og fortælle om biodiversitet og klimatilpasning i Lystrups grønne områder. Han er forfatter til bogen “Natur” og en del af projeket “Vild Med Vilje Lystrup”.

Under turen rundt i Lystrup fortæller Rasmus om baggrunden for projektet, og hvor langt projeket er nået.

Mødested: Lystrup Bibliotek, Bystævnet 4B, 8520 Lystrup

Dato og tidspunkt: torsdag 20/8 kl  19:00-20:30

Tilmeldelse under: https://www.aakb.dk/arrangementer/diverse/kend-dit-groenne-lystrup

Deltagelse er gratis og organiseret af Lystrup bibliotek

Omkring bogen ‘Natur’ (Tænkepauser nr. 9):

Der er opstået en betydelig splittelse mellem natur og menneske – en afstand, som er vokset frem, i takt med at det moderne menneskes opfindsomhed og umættelige trang til vækst har fortrængt naturen. Vi står derfor lige nu i et vadested. Enten begærer vi permanent skilsmisse fra naturen, fordi det simpelthen er for besværligt at leve fredeligt sammen uden at ødelægge det for hinanden. Eller også indstiller vi os på fredelig sameksistens med plads til begge parter.

Tabet af biologisk mangfoldighed er en af de mest afgørende forandringer af jorden, vi mennesker har forårsaget. Biolog Rasmus Ejrnæs giver i bogen Natur sine bud på, hvordan vi kan leve i fredelig sameksistens med naturen, inden den skrider. Naturen altså. Han mener, at vi kunne øve os i vores egen have. Vi har vænnet os til, at haven er vores. Ikke bare vores ejendom, men nærmest en del af os selv. Det er vel at mærke os, som former haven og ikke omvendt. Vi udvælger og fravælger væksterne, klipper dem i vores billede og viser på den måde naboer og venner, hvem vi er.

Men hvis vi vil, kan vi nemlig godt give den truede natur mere plads. Vi kan gøre det i nationalparkerne, i bøgeskoven uden for byen eller i vores egen have lige uden for døren. Det kræver bare, at vi er villige til at give plads uden en forventning om at få noget bestemt til gengæld, mener Rasmus Ejrnæs, som i sine foredrag også benytter lejligheden til at tage tilhørerne med på en virtuel udflugt til den danske natur, som den tager sig ud for en biolog med gummistøvlerne på og mod på at luske langsomt af sted med sanserne åbne

Dagen hvor træet blev rodvæltet

En sammenskrevet beretning fra Britta Timm Knudsen og Anders Riisberg:

Den 2. juli skulle to syge kastanje træer ændre status i parken: Et skulle rodvæltes og altså for fremtiden være horisontalt til stede i stedet for vertikalt og et andet skulle have kappet bladhænget af så kun træets rå korpus står tilbage. Spændende sager: alt sammen for at fremme biodiversiteten og den kreative omgang med den i parken. Traditionelt ville de to træer blive fjernet. Det her er vidst den første gang at det sker i en bypark i Danmark.

Sidste syn på træerne. Foto: Britta Timm Knudsen

Udfordringen med Kastanjetræer er at de let knækker, at de ikke er i stand til at bære sig selv og derfor nærmest splintrer. Modsat birketræer er de svære at rodvælte fordi deres rodnet ikke ligger i overfladen.

NCC stod for aktionen i samarbejde med Center for Byens Anvendelse og startede med at grave en halvcirkel rundt om træet. Men da kranarmen blidt skubbede til det lille syge træs stamme, afgav det en høj “knækkende” lyd. Det gav sig nærmest. Og så måtte hele planen ændres: NCC mændene måtte hjem og hente en minigraver og en spaltskovl for at grave dybere ind under træet for at få det til at vælte med rodkage og det hele… “Det er jo levende natur, så vi gør hvad vi kan, men der er ingen garantier” som en NCC gutterne sagde. Det lykkedes heller ikke i anden omgang efter at man havde uddybet hullet yderligere med en minigraver. Der skete det, at begge gange, hvor man skubbede eller trak i stammen, var den ved at knække omkring rodhalsen, hvorfor man til sidst måtte have fat i en gravemaskine med en frontskovl, som kunne løfte og vippe hele rodkagen. Men så lykkedes det endeligt, men der gik nogle timer mellem hvert forsøg. Det er ikke en scene med ’Mennesket imod Naturen’ men ’Mennesket i Naturen’ scene. Vild Med Vilje Lystrup betyder også at naturen i alle sine former har viljer, tilbøjeligheder og sommetider har andre planer end vi to-benede.

NCC går i gang. Fotos Britta Timm Knudsen

10374447_10154396895718539_1262149058560081407_n

 

 

 

 

 

 

Meget tidligt fredag morgen 3. juli var Britta så igen i Hovmarken for at se om NCC troldmændene var lykkes med rodvæltning og styning. Og sørme så. Det ene stedt til hvile med roden oprejst næsten som et monument, som flere både tobenede og firbenede havde været henne at se tættere på kunne man se i fodsporene i det nyrevne jord omkring dette nye (kommende) biodiverse hot spot i Hovmarken. Det andet flot knejsende med himmelstræbende fingre virkelig ude efter at tage pladsen som parkens nye maskot med det tidligere bladhang spredt ud under sig som en grøn seng. Gad vide hvad disse to nye former i parken på længere sigt vil blive til?

De forskellige forsøg inden det lykkedes. Fotos: Anders Riisberg

DSC01952

 

 

 

 

 

 

Grenværket fra det stynede træ og muligvis også fra rodvælteren vil blive anvendt i parken fx til et flettet hegn, som skaber levesteder for små pattedyr, insekter og svampe. Interesserede i at være med til at skabe levesteder med restgrenene kan melde sig til på lystrup@vildmedvilje.dk. Fotos: Britta Timm Knudsen, Anders Riisberg.

Det endelige resultat. Fotos: Britta Timm Knudsen

11709546_10154398901463539_7425267332962608689_n

Job i Naturen lægger sidste hånd på udsåning og podning i Lystrup

 

Løvfrø Foto: Christoph Leeb

Løvfrø
Foto: Christoph Leeb

Job i Natur, en socialøkonomisk virksomhed under Aarhus kommune, er nu i gang med at lægge sidste hånd på udsåning og udplantning af græslandsplanter i parken. Gruset er blevet bragt ud efter lang tids venten da det har været for vådt at køre med maskiner på området. I fredags blev der sået og udplantet på et afskrabet areal lige nord for regnvandssøen. Det samme blev færdiggjort på de mindre volde ved arealerne ved Bjørnholt og Egehaven. I morgen torsdag 11/6 og i begyndelsen af næste uge går turen med såning og udplantning videre til den store vold ved regnvandssøen og der skal hentes flere planter i Balle grusgrav.

Job i Natur er for øvrigt noget af en perle: i over 30 år har den virksomhed forenet naturpleje og naturgenopretning for forskellige forvaltninger i kommunen med en tryg ramme for et arbejdsliv for socialt udsatte. Unge, ældre, flygtninge og indvandrere med sociale eller psykiske problemer på overførselsindkomster kommer på arbejde i naturen, får et socialt netværk og møder en forventning om at der er brug for dem – hver dag. Resultaterne kan mærkes og måles: Gennem de 30 års virke har Job i Natur skabt rammerne for at mange selv kan rette sig op og starte på ny i et almindeligt job. Samtidig kan lederen af Job i Natur, Steen Holger Christensen, konstatere at de er ansvarlige for at have skabt på et tidspunkt Nordeuropas største befolkning af løvfrøer og har plejet enge over lang tid, så det ligefrem myldrer med sjældne danske orkideer. Pt er der omkring 28 i arbejde. Er det ikke herligt?

Rodvælter i parken

I det grønne område ved Hovmarken står der to syge hestekastanje træer som skal nedlægges af sikkerhedsmæssige grunde.  De er syge med bakteriekræft. (Hvis du vil læse noget om sygdommen så kig her)

Traditionelt vil man fælde sådanne træer og rodfræse roden, dvs. fræse rodstumpen et stykke ned under jordoverfladen, så der kan lægges jord over og sås græs, og så der intet spor tilbage af et træ.

Til gengæld kan man gøre noget helt andet ved i stedet at rodvælte træet, så træet bliver liggende og rodkagen står lodret op, ligesom i skovene efter storm. Man kan også styne træet (altså beskære træet meget hårdt), så træet ikke længere er farligt. Måske vil det skyde igen, måske gå ud. Men på den måde går processen langsommere og der kan udvikles levesteder i stamme og grene.

Fordelen ved et rodvæltet træ fra et biologisk perspektiv er at det skaber en øget økologisk variation i form af blottet jord, lille temporær vandfyldt lavning, stor heterogen flade med tør og varm jord (rodkagen) til insekter som bygger rede sådanne steder og ikke mindst dødt ved. Det er alt sammen mangelvarer i de fleste økosystemer ud fra et biologisk perspektiv. Her er en lille film, hvor Morten DD Hansen, Naturhistorisk Museum Aarhus, fortæller om fordelen ved rodvæltere.

Samtidig kunne man lave skulptur eller land art af det døde ved uden at det går ud over den biologiske værdi, man kunne lave nogle brede kvashegn af grenene der bliver skåret fra eller man kunne lave stubbe til at sidde på i parken. Hvad kunne du tænke dig? Hvis du har ideer og kommentarer, så meld dig endelig på facebookgruppen eller skriv til os.

Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune, afholdt besigtigelse den 16.6 2015 og den 2.7 2015 blev det lille træ rodvæltet og det store træ stynet. Det viste sig at være lidt et drama over flere timer om det overhovedet vor muligt. Se beretningen her.

Nedenfor er placeringen af de to træer, der er syge:

lokalisering af de syge kastanjetræer

Sådan ser de to syge hestekastanje træer ud, mens de stadig står (så tag ud kig på dem):

Foto: Dina Matzen

Foto: Dina Matzen

Rodvæltere kender vi mest fra skove, hvor den naturlige forfald får lov at udfolde sig til glæde for svampe, bier, biller og andet godt. Her er nogle eksempler på smukke rodvæltere i Kalø Hestehave:

rodvælter_Kalø Hestehave_3_Ejrnæsrodvælter_Kalø Hestehave_1_Ejrnæs

Fotos: Rasmus Ejrnæs

Men der findes også rodvæltere tættere på hvor folk bor. Nogengange, som her, lever træet ligefrem videre:

Foto: Marianne Zandersen

Foto: Marianne Zandersen

 

 

 

 

Første podedag med vilde planter

Den 5/5 2015 startede Job i Natur, under vejledning af biolog Rasmus Ejrnæs, med at hente tørv med vilde græslandsplanter til parken i Lystrup fra Balle grusgrav.

I gamle grusgrave findes der ofte et rigt plante og dyreliv. Når den næringsrige muldjord fjernes, i forbindelse med opgravningen af grus, blotlægges den næringsfattige mineraljord. Det giver plads til de planter og insekter der forsvinder mange andre steder i landskabet. Balle Grusgrav rummer sådanne steder, og derfor er det et oplagt sted at hente lidt tørv med vilde græslandsplanter, som jorden i Lystrup kan podes med. Her vil planterne forhåbenligt få fat og tiltrække spændende insekter.

Tørven blev gravet op manuelt og lagt i sorte sække for at holde på fugtigheden. Derefter blev jorden på volden ved dalstrøget podet med de første planter fra grusgraven. Terrænet og vejret var for vådt til at vi kunne pode med tørv på de store arealer rundt om søen. Derfor venter vi med at fortsætte til der har være tørvejr i en periode, så jorden bliver mindre mudret og bedre at plante og så i. Udover podning med tørv, vil der også blive sået frø af forskellige urter, der gavner insekterne i parken.

Nedenfor kan du se film fra dagen.

Fulde huse til dialogmøde i Lystrup

VMV_Dialogmøde_05
Rigtig mange tak til de mere end 70 mennesker som mødte op tirsdag d. 5/5 og deltog livligt på dialogmødet om mere natur i det grønne område i Lystrup.

På mødet blev Vild Med Vilje Lystrup-projektet præsenteret af projektleder Marianne Zandersen og biolog Rasmus Ejrnæs. Peter Søgaard, biolog fra Aarhus Kommune, fortalte om muligheder for opbakning fra kommunen til projekter i parken, herunder i form af et kogræslav. Et nærtliggende eksempel på kogræslav er det nyligt oprettede Aabrinken kogræslav og naturplejeforening (se https://www.facebook.com/aako.dk), hvor Aarhus Kommune stiller areal til rådighed og klargør til græsning med hegn, vand m.m. En yderligere mulighed for aktiviteter bakket op fra kommunen er gennem Smag på Aarhus projektet, hvor kommunen leder efter op til 500 projekter til produktion af lokale frugter, bær, krydderurter og grøntsager. Information omkring Smag på Aarhus findes her: www.facebook.com/smagpaaaarhus.

VMV_Dialogmøde_01

Deltagerne deltog livligt i idégenereringen om, hvordan parken yderligere kunne udvikles til fordel for naturens mangfoldighed og til glæde for brugere og beboere i Lystrup. Mange forskellige ideer, lige fra Land art, Tarzan-bane, frugttræer, falkekasser til græsning med heste, geder og køer kom frem.

VMV_Dialogmøde_07

Aarhus Universitet er nu i gang med at samle op på alle de mange ideer, visioner og tanker, som mødedeltagerne kom frem til i fællesskab, og vi vil lægge ideerne op her på hjemmesiden snarest!

VMV_Dialogmøde_08

Under dialogmødet har vi også samlet e-mails sammen på alle, der ønsker at modtage invitationer til arrangementer og workshops. Har du ikke skrevet dig op endnu, kan du skrive til lystrup@vildmedvilje.dk og komme med på listen.

Den 15/6 finder den første workshop sted. Deltagere fra borgermødet, som skrev sig på email listen, og andre der melder interesse til os vil blive kontaktet og nærmere information lagt ud på hjemmesiden.

I selve parken bliver der, så snart vejret er mere tørt, udplantet tørv med vilde græslandsplanter fra Balle grusgrav, og udsået vildengsfrø på klimaprojektarealerne.

Flyer fra dialogmødet

VMV_Dialogmøde_10