Fra græsplæne til vilde blomster

På Naturens Dag d. 11. september afholdte Den Grønne Friskole workshop på Lergravens Vild Med Vilje – og det gik vildt for sig!

Solen skinnede fra en skyfri himmel og vi var en flok spændte voksne og børn, der tog en pause fra Den Grønne Friskoles høstfest for at svinge en skovl og lære lidt om Vild Med Vilje og biodiversitet.

Dagens projekt bestod i, at omdanne græsplæne til artsrigt græsland ved at fjerne det øverste lag græstørv fra en afmålt plet for så at udså og udplante vilde blomnstrende urter. Det skulle vise sig at være hårdt arbejde. Tætstampet jord og gode tykke græsrødder gav os kamp til stregen mens vi hakkede og svedte og hurtigt kom til at synes, at vejret da vist var lidt for godt!

De stykker tørv vi fjernede, lagde vi i et lille dige langs ydersiden af plænen, med drys af sand og kalk ind i mellem, for at skabe et varmt, tørt og indbydende miljø for vilde bier og græslandets urter. Den afdækkede jord delte vi i to:

Tre fjerdedele blev tilsået med en frøblanding med 30 forskellige hjmmehørende blomstrende urter iblandet lidt grus og kalk for at skabe et tørt og basisk miljø, der gavner de vilde urter. De mange vilde blomster kommer op til næste år og giver mad og ly til et væld af vilde bier og sommerfugle, der til gengæld både hjælper med bestøvning og tjener som lækkerbiskener for småfugle.

På den sidste fjerdedel plantede vi nogle planter, som Philip og Simone fra Vild Med Vilje havde hentet på Amager Fælled samme dag. Derude ligger der et af de allersidste oprindelige naturområder vi har i Københavns Kommune, som desværre måske står for at blive bebygget snart. Vi håber at disse planter kan etablere sig her. Hvis vi mister naturområdet på Amager Fælled, så kan det være at f.eks. Knoldet Mjødurt eller Mark-Krageklo kan vokse videre hos os på Lergravens Vild med Vilje, som et minde om Amager Fælleds vilde natur.

Undervejs i det store gravearbejde fortalte Philip løst og fast, dels om de processer vi støtter, dels hvordan man selv kan gøre, hvis man har lyst til at invitere den vilde natur indenfor, på en lille plet hjemme hos sig selv. Trods det hårde arbejde var der højt humør – der var også en del udskiftning, eftersom nogle skulle tilbage til skolen for at se forestillinger og spise høstlækkerier, og andre kom friske til for at give en hånd.

Vi havde oprindelig tænkt os at lave et lille lekursus, fordi det også er vigtig at fjerne den overskydende biomasse på plænen, men der var simpelthen ikke vokset nok græs frem. Derfor samles vi i forsommeren til næste år for at lave lekursus og tage bestik af udviklingen på Lergravens Vild Med Vilje; hold øje med Facebook og siden her for at høre hvornår det bliver.

Hvis du ikke nåede at være med til vores første workshop, så kan du se videoen her og høre, hvordan du selv inviterer naturen indenfor.

Vild med Vilje Workshop

DenGrønneFriskole_opmåling
Den Grønne Friskole og Lergravens Vild Med Vilje inviterer til workshop på Naturens Dag, søndag den 11. september fra 13 til 14!

Kom og lær hvordan man laver sin egen ”Vild Med Vilje” plet i haven (forhåndstips: det er supernemt), og hvorfor det er så vigtigt! Vi skal:

  • så en masse blomstrende urter som mad til områdets bier, sommerfugle og svirrefluer
  • bygge en insektvold af græstørv, hvor de vilde arter af bier kan bygge redde
  • lære mere om hvad ”vild med vilje” er, og hvordan man støtter bynaturens biodiversitet

Desuden vil Philip fra Vild Med Vilje også demonstrere hvordan man bruger en le.

Vi mødes på Den Grønne Friskole, Strandlodsvej 38, kl. 13

Workshoppen støttes af AmagerØst Lokaludvalg

Bioblitz på Lergravens Vild Med Vilje

At nøgle planter

Lergravens Vild Med Vilje indbyder til Bioblitz

Vær med til at følge udviklingen på vores vilde plæne på Amager. Vi starter med at tælle, hvor mange planter (og evt. dyr), der har slået sig ned her, efter at naturen har taget over.

Torsdag den 8. september 2016 fra 9 til 10

Tilmelding nødvendig til Karen på kml@dengroennefriskole.dk

Vi deler os i grupper à 3 til 4 og får en håndbog og de redskaber vi skal bruge til at tælle arter.

Børn og voksne fra folkeskoler og frie grundskoler i nærområdet, fortrinsvis på mellemtrinnet.

Det tager ca. en time.
Alle deltagere får et certifikat og de grupper, der har fundet flest arter, får en præmie.

For skoleklassser der besøger Lergravens Vild Med Vilje kan det være godt at arbejde med lidt forforståelse inden. Klik her for et par aktiviteter man kan tilrette og bruge til forforståelse om biodiversitet og bynatur med elever i alle aldre.

Det foregår for enden af Lergravsvej, tværs over cykelstien, se markøren på kortet.

Lergravens Vild Med Vilje er et samarbejde mellem Den Grønne Friskole, Filipskolen, Amager Lilleskole. Projektet er sponsoreret af Amager Øst Lokaludvalg og Københavns Kommune.

Forforståelse om biodiversitet og bynatur

IMG_8530

For skoleklassser der besøger Lergravens Vild Med Vilje kan det være godt at arbejde med lidt forforståelse inden.

Klik her for et par aktiviteter man kan tilrette og bruge til forforståelse om biodiversitet og bynatur med elever i alle aldre.

Elever indvier Lergravens Vild Med Vilje

Den 16. juni var børnene fra Den Grønne Friskole nede og oprette Lergravens Vild med Vilje.

DenGrønneFriskole_opmåling

Først på formiddagen var Skrivegruppen – 3. til 6. klasse – nede og måle op.
Der skulle være to store arealer på 5 gange 10m, og to mindre arealer på 5 gange 5 m. Vi delte os op i

  • Et målehold der både målte arealerne af, og mærkede af, hvor der skulle sættes stager i jorden
  • Et banke-stager-i-jorden hold, der fulgte efter med stager lavet af genbrugstræ, som vi havde spidset til i den ene ende, og som de bankede ned i jorden
  • Et snorehold, der knyttede dobbelt halvstik og trak snore omkring hele arealet
  • Et plantehold, der kastede raunkjærringe og så på hvad der voksede indenfor ringene.

Den Grønne Friskole_Planteteam

Opmålingen gik rimelig nemt, men det krævede nogen kræfter at få banket stagerne i jorden, især midt ude på græsset, hvor det var tørt og faststampet. Planteholdet fandt forskellige græsarter, Hvid-Kløver, Rød-Kløver, Lancet-Vejbred og ca. 10 arter mere.

Den Grønne Friskole_Rødkløver

Senere på formiddagen gik Bogstavgruppen – 0. til 2. klasse – hen til området. De havde i den første skoletid lavet skilte, som de hængte op på snorene, så alle kan se at der foregår noget spændende her. På et senere tidspunkt vil kommunen sætte officielle skilte op ved arealet.

Den Grønne Friskole_SKILT