På safari i det høje græs

En lun sommerdag i juli er en god dag, til at gå på opdagelse på Epos’ nye, vilde arealer. Vi gik en tur i det høje græs med kamera og notesblok og mødte overraskende mange vilde dyr..
IMG_8531
Det er første sommer vi lader dele af vores store plæne vokse vildt her på efterskolen, så det var opmuntrende at se, at der allerede nu er meget liv herude! Imellem de 5-6 forskellige græsarter kan vi nu skimte hvidkløver, brunelle, bidende ranunkel, almindelig syre og mange andre fine blomsterplanter. Hvidkløveren myldrer med bier – vi ser både den almindelige honningbi og også flere slags vilde humlebier. Ranunklerne er fulde af svirrefluer og et par smukke guldsmede snurrer forbi. Her er også et væld af sommerfugle, især flagrer det omkring med nogle brunlige sommerfugle med en lille sort plet på vingen; et par opslag senere ved vi, at det er Græsrandøje, vores nye gæst hedder.
IMG_8530

Alt i alt ser vi på denne lille Safari ca. 25 forskellige planterter og 16 forskellige arter af insekter. Det bliver spændende at se, hvor mange andre der kommer til gennem tiden.

IMG_8567

Kan I spotte guldsmeden i det høje græs?

 

Sankt Hans fest med forrygende bål

Sankt Hans festen var med rigtig mange børn og et fantastisk stort bål.

sankthans16_3

Elever indvier Lergravens Vild Med Vilje

Den 16. juni var børnene fra Den Grønne Friskole nede og oprette Lergravens Vild med Vilje.

DenGrønneFriskole_opmåling

Først på formiddagen var Skrivegruppen – 3. til 6. klasse – nede og måle op.
Der skulle være to store arealer på 5 gange 10m, og to mindre arealer på 5 gange 5 m. Vi delte os op i

  • Et målehold der både målte arealerne af, og mærkede af, hvor der skulle sættes stager i jorden
  • Et banke-stager-i-jorden hold, der fulgte efter med stager lavet af genbrugstræ, som vi havde spidset til i den ene ende, og som de bankede ned i jorden
  • Et snorehold, der knyttede dobbelt halvstik og trak snore omkring hele arealet
  • Et plantehold, der kastede raunkjærringe og så på hvad der voksede indenfor ringene.

Den Grønne Friskole_Planteteam

Opmålingen gik rimelig nemt, men det krævede nogen kræfter at få banket stagerne i jorden, især midt ude på græsset, hvor det var tørt og faststampet. Planteholdet fandt forskellige græsarter, Hvid-Kløver, Rød-Kløver, Lancet-Vejbred og ca. 10 arter mere.

Den Grønne Friskole_Rødkløver

Senere på formiddagen gik Bogstavgruppen – 0. til 2. klasse – hen til området. De havde i den første skoletid lavet skilte, som de hængte op på snorene, så alle kan se at der foregår noget spændende her. På et senere tidspunkt vil kommunen sætte officielle skilte op ved arealet.

Den Grønne Friskole_SKILT

Del vilde tips på Biodiversitetens Dag

søndag den 22. maj fejres naturens mangfoldighed over hele kloden. Det er Biodiversitetens Dag!

Vild Med Vilje markerer dagen med videotips til, hvad vi selv kan gøre for biodiversiteten, dér hvor vi bor.
Derfor kommer her en opfordring til alle jer vilde venner derude:

Lav en lille video, hvor du viser noget, du gør for biodiversiteten i din have

Du kan vise græsset du har ladet vokse vildt, kvasbunken du har samlet, det døende træ du har ladet stå, de vilde urter du har sået ud, det lille vandhul du har gravet. Mulighederne er mange. Inspirér dine venner og bekendte til også at invitere den vilde natur ind i deres haver.

Lav en video på 30-60 sekunder og del den på Facebook, Instagram eller Twitter med #VildMedVilje og #BiodiversityDay. Alle videoer med #VildMedVilje bliver automatisk vist på VildMedVilje.dk til inspiration for andre.


OBS: Hvis du deler din film på Facebook, så husk at privatindstillingerne for din video skal være sat til offentlig, ellers kan andre nemlig ikke finde din video, når de søger på #VildMedVilje

Det er Nina Tofte Hansen fra Als, der har fundet på at dele Vild Med Vilje tips på Biodiversity Day.
Ovenfor kan du se et eksempel på en lille video fra Ninas vilde have på Als.

1. klasses hotel til batman

Flagermusekasse

På Epos er der flere flagermus, der holder til, og det er vi rigtig glade for. Derfor har vi netop bygget en ægte flagermuse-kasse, som skal sættes op i et højt træ. Kassen giver beskyttelse til de kuldskære flagermus om vinteren og et sted de kan gemme sig om dagen.

Vi er ikke helt sikre på hvilken art af flagermus det er, der bor her på efterskolen- måske Sydflagermus. De er i hvert fald ret store og imponerende, når de suser rundt over plænen ved skumringstid. På Als finder man 6-7 af de ca 14 arter af flagermus, som lever i Danmark – alt lige fra de store Sydflagermus til den lillebitte Dværgflagermus. Sydflagermusen er én af de arter, som er særligt afhængig af et menneskeskabt sted at holde til om dagen og om vinteren. Tyspisk holder Sydflagermusen til på lofter, i kirketårne eller gamle drænrør. Og her hos os, har de ny fået et 1. klasses hotel, de kan søge ly i 🙂

 

Parken får bøger og køer

Efter beslutningsworkshoppen i september 2015 har der været arbejdet med at udvikle, designe og søge tilladelser og dispensation til både et boghus og en kogræsser- og naturplejeforening.

Boghuset

Boghuset i parken er blevet udviklet og etableret med Lystrups borgere i samarbejde med Lystrup Bibliotek og Bureau Detours og indvies 1/4 2016 kl 16.00 med tale, bobler og rød snor. I boghuset vil biblioteket stille bøger til fri rådighed, og man vil selv kunne stille en anden bog derind under devisen tag en bog – giv en bog. Der vil være mange flere muligheder for brug af boghuset, bl.a. til bytning af frø m.m. Biblioteket sørger for at holde øje med at der er bøger i boghuset.

Samtidig laves der et stendige/insekthotel ved boghuset som er med til at udvidde det økologiske rum. Fordi det som levested er hævet over terrænet er det naturligt veldrænet og varmt og har typisk stor værdi for nøjsomhedsplanter og for varmekrævende arter. Fx. er et stendige med gamle mospuder et fantastisk levested for mange insekter som har rede under mospuderne. Og mon ikke vi kan få en klatrekaprifolie til at pynte og vokse over huset og samtidig sprede sin duft i aftenskumringen? Så hold øje med udviklingen der og nyd bøgerne. Udviklingen af boghuset kan følges på VMV Lystrup facebook gruppen.

Boghus_skitse

boghus_opførsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kogræsser- og naturplejeforeningen

Etableringen af den frivillige Kogræsser- og Naturplejeforening i parken er over vinteren 15/16 blevet forberedt i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus Kommune og en håndfuld engagerede Lystrup borgere. Det er meningen at aktiviteten skal bidrage til at skabe mere naturindhold og større oplevelser, midt i Lystrup, samtidig med at medlemmer af foreningen kan pleje og følge deres mad fra jord til bord, uden at adgangen til arealet fjernes.

Den stiftende general forsamling finder sted i Lystrup Hallens cafeterie den 7/4 2016 kl 19.00. Foreningen har hjemmesiden og der er åben for tilmeldinger : www.lystrup-ko.dk

Det er besluttet at indkøbe 4 stk. Dexter-kreaturer til projektet. Det er forholdsvis små, men meget velegnede dyr til formålet. Her er det meningen, at dyrene skal gå og græsse, døgnet rundt hele sommeren, hvorefter de til efteråret slagtes og kødet fordeles blandt medlemmerne i foreningen. På den måde holdes vegetationen nede, til glæde for de mange nøjsomme, lyskrævende planter og insekter der knytter sig til de lysåbne danske naturtyper, og som i dag er alvorligt trængte og truede i det danske landskab.

I den kommende tid vil de praktiske forberedelser af et ca. 3 ha stort græsningsareal gå i gang i parken, og der vil blive opsat et elhegn med låger i, således at beboerne i området og andre brugere af parken, fortsat kan have deres gang på arealerne, sammen med de græssende dyr. Det er Job i Natur som står for arbejdet med at forberede folde, vand m.v. Job i Natur stod også for udsæning og udpodning af græslandsplanterne i foråret 2015.

Det vil også være tilladt at medbringe hunde indenfor hegnet, så længe de naturligvis holdes i snor, ganske som i dag. Boldbanen og hele den østlige del af søen vil komme til at ligge udenfor indhegningen, ligesom der fortsat vil være uhindret færdsel på stien tværs igennem parken. Udviklingen af Kogræsser foreningen og diskussioner kan følges på VMV Lystrup facebook gruppen.

 

 

Nyt el-skab til arrangementer ved amfiteateret

Ved mødet 18. november om Elverparkens omlægning var der blandt mødedeltagerne enighed om at amfiteateret skal bevares, og at der gerne skal arrangeres koncerter, teater, musicals og lignende på scenen.

Den forhenværende scene og el-skab til arrangementer har været oversvømmet pga. det stigende grundvand. Nu er scenen hævet, og der opsættes et nyt el-skab til arrangementer som placeres i en højere kote, så risikoen for oversvømmelse er elimineret de næste mange år.

foto_oversvømmet scene ved mafiteateretScene ved amfiteater har været oversvømmet i flere år

hævet_scene_amfiteaterVed terrænarbejde er scenen hævet, så den ikke længere er oversvømmet

rende_til_nyt_el-skab_11.1.2016Der arbejdes med at opsætte nyt el-skab, og der graves derfor lige nu (11.1.2016) kabelrende til nedlægning af elkabel til nyt el-skab

 

 

Oprydning efter snefald og storm er stadig undervejs

Den sidste weekend i november faldt der meget tungt tøsne i Herlev, og det gik desværre ud over rigtig mange træer i kommunen. Elverparken blev også ramt, men heldigvis ikke så hårdt som mange andre steder i kommunen.

De entreprenører, som kan hjælpe med at rydde op efter det hårde vintervejr har haft meget travlt, og de er desværre endnu ikke nået til Elverparken. Derfor ligger der fortsat store knækkede grene her og der i parken.

foto_nedfaldne_greneDer er fortsat nedfaldne grene her og der i Elverparken fra vintervejret i 2015.

 

Frosten udnyttes til ny sti i Elverparken

I den sydlige del af Elverparken er terrænet ændret meget i efteråret 2015, og en del af den jord, som der er flyttet rundt med, er fortsat løst lejret og uden nogen form for bevoksning.
Af samme grund kan det være svært at etablere ny sti gennem det nye terræn, uden at risikere jordskred, med mindre at jorden er stivfrossen.
Heldigvis har der været en række dage i januar med frost, og der er udsigt til flere, så når vejret er til det, udlægges bundsikringsgrus og stigrus til de nye stier gennem parken.

foto af Elverparken med bar jord og løst lejret jord, 27.12.15Foto af Elverparken 27.12.15. Jorden er løst lejret og nyligt anlagt, og der kan derfor ikke anlægges sti uden risiko for jordskred

 

foto af indledende arbejde til ny sti_5.1.2016

foto af indledende arbejde til ny sti2. 5.1.20162 fotos af indledende arbejde med ny sti i Elverparken fra 5.1.2016 i periode med barfrost, dvs. frost og ingen sne af betydning – ideelt vejr til at udlægge grus i Elverparken.

Kort, nye stier i ElverparkenKort af de nye stier og igangværende arbejde med udlægning af grus

Regnvandsbed ved P-plads mod Tornerosevej

Hidtil har afvandingen af parkeringspladsen i Elverparken ud mod Tornerosevej været tilsluttet vejens kloaksystem. Desværre er der gennem de seneste år problemer med kapaciteten i kloakrørene i Eventyrkvarteret. Dels giver klimaforandringerne mere heftig regn, dels kommer der mere regnvand ned i kloaksystemet, fordi der gennem årene er anlagt flere arealer med fast belægning, samtidig med at husene generelt er blevet flere og større i kvarteret.

Det er dyrt at etablere nye og større kloakledninger, og det er derfor en stor fordel, hvis det er muligt at lede regnvand ned i jorden frem for at lede det til kloaknettet – Dette er især fordelagtigt, hvis jorden er let, dvs. indeholder en stor del grus og sand. Sådan er jorden ved Elverparken, hvilket ikke er overraskende, da der tidligere har været grus i området.

I de sidste par måneder er regnvand fra den grusbelagte del af parkeringspladsen ledt til et åbent trug med vand, hvorfra vandet siver ned til grundvandet. Desuden bliver regnvandsriste og brønde på den flisebelagte del af p-pladsen renoveret, så afvandingen af P-pladsen bliver forbedret.

Regnvandsbedet har også en æstetisk og biologisk dimension. Lige nu ligner det et hul i jorden, men til foråret bliver der sået frø i bedet fra forskellige blomstrende planter der tåler store udsving i jordens fugtighed. Fremover vil regnbedet derfor fremstå grønt og med blomsterflor om sommeren.

Kort_Elverparken_ppladsKort af den nuværende afvanding af p-pladsen langs Tornerosevej

 

foto_regnvandsafledning_18.11.15Regnvandsafledning 18.11.2015

 

foto_regnvandsafledning_27.12.15Regnvandsafledning 27.12.2015

Regnvandsafledningen fungerer, men kapaciteten blev udfordret i juledagene, da det regnede kraftigt.

Herlev Kommune og HOFOR samarbejder om at omdanne hele arealet med grus til et stort regnbed til lokal afledning af regnvand fra p-pladsens fliseareal. Herved tilføres området mere grønt samtidig med at kloaksystemet aflastes, og risikoen for oversvømmelse i bygninger og kældre reduceres.

Der bliver færre p-pladser, men p-pladsen er i forvejen aldrig fyldt op. P-pladsen var i øvrigt forbeholdt campingvogne og trailere frem til 2012, så det forklarer, hvorfor pladsen er overdimensioneret i forhold til behovet for p-pladser til personbiler i kvarteret.