Vild Med Vilje i Natursyn på P1

NatursynP1

Philip Hahn-Petersen fra Habitats og Dorte Dalgaard fra Natursyn på P1

Dorte Dalgaard fra Natursyn på P1 har været på besøg hos Habitats på Refshaleøen i København til en samtale med Philip Hahn-Petersen om Vild Med Vilje.
Det er der kommet en spændende udsendelse ud af som du kan høre via DRs hjemmside.

Sønderhoved

Udsigten fra Sønderhoved på Refshaleøen

 

Fulde huse til dialogmøde i Lystrup

VMV_Dialogmøde_05
Rigtig mange tak til de mere end 70 mennesker som mødte op tirsdag d. 5/5 og deltog livligt på dialogmødet om mere natur i det grønne område i Lystrup.

På mødet blev Vild Med Vilje Lystrup-projektet præsenteret af projektleder Marianne Zandersen og biolog Rasmus Ejrnæs. Peter Søgaard, biolog fra Aarhus Kommune, fortalte om muligheder for opbakning fra kommunen til projekter i parken, herunder i form af et kogræslav. Et nærtliggende eksempel på kogræslav er det nyligt oprettede Aabrinken kogræslav og naturplejeforening (se https://www.facebook.com/aako.dk), hvor Aarhus Kommune stiller areal til rådighed og klargør til græsning med hegn, vand m.m. En yderligere mulighed for aktiviteter bakket op fra kommunen er gennem Smag på Aarhus projektet, hvor kommunen leder efter op til 500 projekter til produktion af lokale frugter, bær, krydderurter og grøntsager. Information omkring Smag på Aarhus findes her: www.facebook.com/smagpaaaarhus.

VMV_Dialogmøde_01

Deltagerne deltog livligt i idégenereringen om, hvordan parken yderligere kunne udvikles til fordel for naturens mangfoldighed og til glæde for brugere og beboere i Lystrup. Mange forskellige ideer, lige fra Land art, Tarzan-bane, frugttræer, falkekasser til græsning med heste, geder og køer kom frem.

VMV_Dialogmøde_07

Aarhus Universitet er nu i gang med at samle op på alle de mange ideer, visioner og tanker, som mødedeltagerne kom frem til i fællesskab, og vi vil lægge ideerne op her på hjemmesiden snarest!

VMV_Dialogmøde_08

Under dialogmødet har vi også samlet e-mails sammen på alle, der ønsker at modtage invitationer til arrangementer og workshops. Har du ikke skrevet dig op endnu, kan du skrive til lystrup@vildmedvilje.dk og komme med på listen.

Den 15/6 finder den første workshop sted. Deltagere fra borgermødet, som skrev sig på email listen, og andre der melder interesse til os vil blive kontaktet og nærmere information lagt ud på hjemmesiden.

I selve parken bliver der, så snart vejret er mere tørt, udplantet tørv med vilde græslandsplanter fra Balle grusgrav, og udsået vildengsfrø på klimaprojektarealerne.

Flyer fra dialogmødet

VMV_Dialogmøde_10

Forårsklar til kamp mod næringsstofferne

Marts-Viol_WEB

Foråret er i fuld gang og det begynder også at sætte gang i livet på Vild Med Vilje arealet på Datalogisk Institut. Philip var forbi for at se på sagerne. Mest markant lige nu er de store flader med Marts-Violer, som blomstre på sidste vers på de skyggefulde pletter af arealet.

Der er desuden rigtig mange skud af Stor Nælde der spirer frem på de mere skyggefulde pletter, klar til at tage over efter violerne. Der er også store rosetter af Ager-Tidsel klar til at skyde til vejrs. Det ser ud til at både nælder og tidsler også vil dominere i år.

Stor-Nælde_WEB

Stor-Nælde trives ved masser af tilgængeligt fosfor og Ager-Tidsel trives med massere af tilgængeligt kvælstof, så vi ved altså at der er rigeligt af begge dele.Derfor er vi lidt kede af nældernes og tidslerne dominans, for det tyder derfor på, at mængden af næringsstoffer ikke er faldet så meget som vi havde håbet, selvom vi har lavet høslæt på arealet hele 7 gange siden 2011. Høslættene på arealet har ellers netop til formål at fjerne næringsstoffer og dermed mindske udbredelsen af de konkurrencestærke arter, så der bliver plads til flere forskellige plantearter.

Men det er en svær kamp. Årtiers græsslåning med slagleklipper har medført en ophobning af næringsstoffer i jorden. Der til kommer at arealet grænser op til den meget trafikerede vej Nørre Alle. Udstødningen fra de mange køretøjer fører luftbåren kvælstof til arealet. Så der skal slås rigtig meget med le for at opveje for det.

Kampen om næringsstofferne som udspiller sig på denne lille plet på kloden, afspejler ganske godt den store kamp i hele Danmark, for det er generelt et kæmpe problem for biodiversiteten, at der er overskud af næringsstoffer i den vilde natur. Det får ganske få planter til at trives på bekostning af alle andre. Landbruget der i mod klager gerne over at de ikke må gøde endnu mere på markerne, for at de kan producere flere svin og dyrke flere afgrøder.

Og hvad kan vi så gøre ved det? Der er stadig heftige videnskabelige diskussioner om hvorvidt engarealer kan udpines tilstrækkeligt alene med græssende dyr eller høslæt. Vi tror, at når nu der ikke sker en tilførelse af næringsstoffer fra vand der løber til, må det kunne lade sig gøre at udpine området. Der vil helt sikkert blive en tæt kamp mellem udstødning og enkelte bidrag fra fordrukne studerende versus vores ihærdige høslæt. Området har været i gang i fire år, og vi må nok vente endnu nogle sæsoner med at se om det faktisk kan lade sig gøre. Stay tuned som man siger.

Når vi nu siger så meget ondt om tidsler og brændenælder skylder vi faktisk også at sige at rigtig mange insekter er meget glade for netop disse planter. Smukke dagsommerfugle som Dagpåfugleøje, Nældens Takvinge, Nælde Sommerfugl, Admiral og Det Hvide C lægger alle æg på Nælderne. Et væld af vilde bier og andre insekter suger nektar på Ager-Tidsel. Så selvom nælder og tidsler ikke er gunstige for artsrigdommen af planter, kan de bestemt godt bidrage til artsrigdommen af insekter. Læs mere her: https://dansknatur.wordpress.com/2013/08/26/gor-i-naelderne-og-fa-sommerfugle-i-haven/

Vild Med Vilje arealet på Datalogisk Institut får fornemt selskab, for Københavns Universitet er nu gået i gang med at etablere naturrum med vilde danske plantearter. Med midler fra Nordea Fonden er projektet Vild Campus skudt i gang. Der vil i løbet af 2015 og 2016 blive etableret seks nye naturråder med vilde planter. Se mere på http://www.science.ku.dk/vildcampus/om/

Det er spændende, at Vild Med Vilje’s fokus på at øge den vilde biodiversitet gennem ændringer i driften, nu bliver suppleret med direkte udplantning og anlæggelse af naturområder. Vi er glade for at se at KU nu for alvor kommer i gang med at gøre campus-områderne mere vilde, og skaber opmærksomhed omkring potentialerne for bynaturen, til glæde for både planter, dyr og folk der bruger områderne.

Der er inviteret til plantedag d. 10. juni. Se mere på dette link. http://www.science.ku.dk/vildcampus/plantedag/

Ved samme lejlighed er du også velkommen til at kigge forbi Vild Med Vilje arealet, og se hvordan det går med nælderne, duerne og kampen om næringsstofferne. Giv gerne et en status på hvordan det går ved at dele et billede fra området med #vildmedvilje

Dyrene strømmer til AQUA

Det pusler, kravler og rører på sig, og lyden af fuglefløjt og insekternes summen fylder i øregangen. Vildskaben er kommet til AQUA Akvarium & Dyrepark, og det pibler frem med alverdens dyr og plantearter. Vild Med Vilje området er på kort tid forvandlet til et levende og sanseligt landskab. Morten Vissing er ansat, som zoolog i AQUA Akvarium & Dyrepark, og fortæller, at der allerede er sket store forandringer i landskabet.

”Efter et halvt år er det vilde vandhul overtaget af skrubtudser og butsnudede frøer, som boltrer sig i vandparadiset. Samtidig er der kommet et hav af guldsmede, som bruger vandhullet til at yngle og formere sig”.

Udover et vandhul er der etableret en grendynge, som i stedet har tiltrukket masser af småfugle såsom gærdesmutter, spætmejser og flagspætter. Fuglene kommer til grendyngen, fordi stedet er et eftertragtet levested for biller og larver, som er lækkerier for mange fugle. Det vilde område har samtidig været velbesøgt af farverige sommerfugle såsom Citronsommerfugl, Admiral og Dagpåfugleøje.

Gærdesmutte- Foto Copyright Biopix: N Sloth.  Anvendt efter aftale med AQUA Silkeborg

Gærdesmutte- Foto Copyright Biopix: N Sloth.
Anvendt efter aftale med AQUA Silkeborg

 

Mere vildskab og mindre klager

Vild Med Vilje har fået stor ros og har givet de besøgende nye oplevelser i naturen. I parken møder de besøgende et stort Vild Med Vilje skilt, som fortæller om vildskaben og de nytilkomne dyr og planter i landskabet. Morten er dagligt i kontakt med de mange besøgende i Vild Med Vilje området, og har fået mange positive reaktioner fra de besøgende.

”Jeg modtager ikke længere sure miner over ukrudt og vildtvoksende planter. Vild Med Vilje skiltene gør, at de besøgende forstår hensigten og værdien bag vildskaben”.

Ukrudt og glubske rovdyr i baghaven

Morten forklarer, at området udfordrer de besøgendes forståelse af naturen, og inspirerer dem til hvordan de kan skabe en mere levende natur derhjemme. Kan man virkelig lade græsset og ukrudtet gro vildt, og samtidig få en mere levende og oplevelsesrig baghave? Det er en uvant tankegang for mange. Det betyder, mindre tid på at luge, og det kan de fleste tage og føle på. Morten er selv meget opmærksom på at skabe biodiversitet og vildskab i sin egen baghave:

”Jeg har vandhuller lige ved terrassen, som tiltrækker guldsmede, som elsker hvepse. Man skal ikke lade sig narre af guldsmedens smukke ydre, som i virkeligheden er er et glubsk rovdyr, der lever af flyvende insekter. På den måde holdes sommeren fri for hvepse”.

Der er ingen tvivl om, at Vild Med Vilje har været en stor succes og skabt værdi for de mange besøgende. Projektet vidner også om, at det er vigtigt, at kommunikere intentionen bag vildskaben ud til folk. Vild Med Vilje kan med den rette formidling skabe et nyt blik på den vilde natur, som skaber nye oplevelser og fortællinger.

Blå kejserguldsmed- Foto Copyright Biopix: N Sloth. Anvendt efter aftale med AQUA Silkeborg

Stor kejserguldsmed- Foto Copyright Biopix: N Sloth.
Anvendt efter aftale med AQUA Silkeborg

 

Høslet i Valbyparken

Der eksperimenteres med at øge biodiversiteten i Valbyparken, fordi det både globalt og i Danmark er et stort problem, at levesteder forsvinder og at mange plante- og dyrearter uddør.
Valby Lokaludvalg og Københavns Kommune ønsker at gøre en forskel for biodiversiteten lokalt og give byens borgere muligheden for at prøve kræfter med praktisk naturpleje.

Når planterne vokser vildt, giver det leveplads til et væld af arter, og giver os mennesker mulighed for at opnå tættere forbindelse til naturen.
 

Naturpleje på området:

En vildere natur kræver også forskellige former for pleje. Området i Valbyparken bliver slået med le (Høslæt) to gange om året i midten af juni og midten af september.

Der er 3 grunde til at området slås med le:

  • For det første fordi at høet fjernes fra området, så næringsstoffer ikke ophobes i jorden. Næringsfattige forhold giver nemlig plads til flere forskellige arter.
  • For det andet fordi at en le skærer planterne over i stedet for at sønderdele dem. Det giver urterne mulighed for at skyde igen, og dermed mulighed for at andet end græs kan vokse der.
  • For det tredje giver det manuelle høslæt med le også en god mulighed for at skabe tættere forbindelser til naturen, og praktisk lære om planter og biologien på arealet.

 

TraktorDet afklippede og tørrede hø går til foreningen Børnenes Dyremark, der ligger i Sydhavnen, hvor deres mange dyr har glæde af at spise det.

En ny form for drift giver nu naturen et stort løft i Valbyparken. Denne sæson er Københavns Kommunes gartnerne nemlig begyndt at slå alle rough arealerne på KFK‘s disc golfbane på en ny måde. Der slås nu med en skiveklipper monteret på en traktor som vist på billedet. Skiveklipperen skærer vegetationen over, og efterfølgende samles afklippet sammen. Det er i modsætning til de mere ’almindelige’ slagleklippere, som sønderdeler alt materialet, så det bare bliver liggende på jorden og rådner. Den nye form for naturpleje er rigtig godt for naturen i området; både fordi insekterne og deres æg og larver bedre klarer sig når der bliver skåret, og fordi fjernelsen af afklippet medfører at der er mindre næringsstoffer tilstede. For mange næringsstoffer er nemlig et stort problem  for biodiversiteten i den danske natur, også i Valbyparken.

Desuden får Disc golfspillere og andre besøgende nu mere glæde af området, fordi der over tid kan komme flere forskellige blomstrende urter i området og færre brændenælder.

Både den håndholdte metode, at slå med le, og den maskinelle med skiveklippe bidrager til en rigere natur, og høhæsset giver desuden et flot stykke inventar i området, og fortæller en historie om gamle traditioner i nye sammenhænge, og genetablering af naturens cyklusser, ved at høet bliver brugt som foder til dyr.

 

 

Vild Festival

En regnvåd eftermiddag med tonstunge skyer, var alle med interesse for bynatur, spiselige vilde planter og biodiversitet sat i stævne midt på Amager Fælled. Det var lørdag d. 30. august og det var Byhøst der havde arrangeret Vild Festival med støtte fra Sharing Copenhagen og Amager Vest Lokaludvalg. Vild Festival handlede naturen, om de råvarer vi kan finde der og hvad man kan lave ud af dem. Se mere på byhøst.dk

Habitats var med for at lægge op til gode samtaler om bynatur og byboernes forhold til den og for at præsentere Vild Med Vilje.
Vi havde medbragt leer så festivalens deltagere kunne få smag for praktisk naturpleje og høslæt. Og det var særligt interessant at opleve mødet mellem sankerfolket og os der går op i praktisk naturpleje. Mange af deltagerne havde ikke hørt om muligheden for at lave naturpleje med le, og havde ikke tænkt over hvordan vi med enkle praktiske greb kan have en gavnlig effekt på biodiversiteten med de handlinger vi foretager os i landskabet. Det var en glædelig øjenåbner for dem.

Der er en stor og voksende interesse for at spise og sanke vilde planter. Hvis denne bevægelse kan kobles med det at lave praktisk naturpleje for biodiversiteten, kan man forestille sig at sankerne får rollen som de græssende planteædere, der mangler så mange steder i den danske natur og så kan de sultne byboer måske ligefrem påvirke biodiversiteten gunstigt med deres færden i landskabet, når de høster brændenælder til suppen eller skud fra den invasive plante Japansk Pileurt som et sprødt og vildt alternativ til Asparges.

Rasmus har nedlagt høet_sep 2014

Det var første gang skulle vi præsentere Vild Med Vilje i sin nye form, og det gjorde vi med en stand og med demonstration af høslæt på fælleden. I løbet af dagen fik mange forskellige gæster lov til at slå med le, og tage fat på naturplejen direkte på stedet. I et sandt vildnis af hindbærbuske og tidsler, med massiv forekomst af gyldenris, tog vi fat på at skære væk og skabe lidt bedre lysforhold for nye generationer af planter.

De folk der var med til at slå med le, havde forskellige gode tanker om naturen i byen og forslag til Vild Med Vilje. Et par med 3 børn var lige flyttet på landet, og havde overtaget en stor grund med masser af vilde planter. De var meget interesserede i at lade noget af bevoksningen blive, og i at kunne formidle til naboer og venner at det var vildt med vilje…..i hvert fald noget af det.
Vi er selvfølgelig klar til at registrere deres areal som Vild Med Vilje, og gøre vores for at sikre godt naboskab.

Mette med le_sep 2014

To venner synes at Vild Med Vilje til havejere var en super ide, og selv om de ikke selv havde nogen have, kunne de straks se muligheder. ’Min far har alt, og er glad for natur’, sagde den ene henrykt. Vi er helt med, og ser frem til at skabe mere vild natur hos fædre der har (næsten) alt.

Børn er ofte meget glade for naturplejen, og elsker at slå med le. Som regel er det kun de større børn der får lov til at svinge leen, og de mindre må nøjes med at kigge på, ind til videre.
Rasmus og børnene_sep 2014

Deltagelsen i Vild Festival gjorde det klart, at der er mange mennesker der interesserer sig for vild natur, spiselige planter og biologisk mangfoldighed. Vild Festivalen var nemlig en stor succes, og det var vidunderligt at se at op i mod 400 mennesker kiggede for arrangementet. 400 på en regnvejrsdag på Fælleden er virkelig mange! Efter en så solid interesse fristes man til at konkludere, at der er behov for at skabe endnu mere adgang til vild natur, og se nærmere på hvordan vi skaber forbindelser mellem byboer og bynatur.
Priscila med le_hele området_sep 2014
Det er altid skønt at deltage i udendørs arrangementer som Vild Festival, og at kunne dele sin begejstring for bynatur med mange andre
glade mennesker.

Det var også glædeligt at flere af deltagerne fandt ud af at man ikke behøves skamme sig over sin uplejede have og vilde græsplæne. Det kan både være et bidrag til biodiversiteten og et udgangspunkt for at samle snacks til at spise.

Det er selvfølgelig herefter oplagt, at se nærmere på hvordan interesse for den spiselige natur og Vild Med Vilje kan kombineres. Vild Med Vilje arealer behøver ikke kun at være fødekammer for insekter og fugle, men må sandelig også gerne bidrage til studerendes slunkne maver eller andre sjæle i byen med nysgerrige eller idealistiske smagsløg.

Vi har fundet en skat

foto 2 Habitats nye kontor på Refshaleøen har vist sig at gemme på en skat. Eller rettere sagt arealet lige uden for gør. Ikke en skat gravet ned af pirater, men en guldgrube opstået af de rette betingelser på den rette tid. En koghed dag i starten af august satte vi os ud for at spise frokost, og blev straks nysgerrige på at se nærmere på det store og temmelig vildt voksende areal, på grunden ud for vores kontor.

Arealet viste sig at være helt dækket med præcis den blanding af vild planter og lettere forstyrret natur, som karakterisere et ruderat i byen. Der vokser blandt andet Humlesneglebælg, Prikbladet Perikon, Almindelig Torskemund, Almindelig Kællingetand, samt en masse Rødkløver og Lucerne. foto 3 Da vi gik nærmere på opdagelse på arealet, fandt vi hurtig ud af, at der med de mange planter af Ærteblomstfamilien på det lysåbne og sandede area,l også fulgte en imponerende tæthed af sommerfugle. Vi kunne umiddelbart identificere Almindelig Blåfugl, Græsrandøje, Nældens Takvinge og Lille Kålsommerfugl. Dagen efter lykkedes det ved hjælp af bøger og nøgler at identificere Skovblåfugl og Okkergul Randøje. Drevet af et uudslukkeligt begær for at vide mere om hvem der flakser omkring på arealet gav vi Michael Stoltze et kald, som om nogen virkelig kender til sommerfuglenes verden. Michael rådede os til tilkalde en af Danmarks førende sommerfugleeksperter og -fotografer som bor i København, nemlig Lars Andersen. foto 1 Lars Andersen indfandt sig så på arealet med sine kameraer og sin stilfulde Christiania cykel og gik passioneret på opdagelse. Og resultatet skuffede bestemt ikke! Ud over vældet af Almindelige Blåfugl og Okkergul Randøje, fandt Lars også et par ganske særlige arter, nemlig Vejrandøje og Lille Ildfugl.

lep142835f

Foto: Lars Andersen. Observation: Vejrandøje (Lasiommata megera) 1 imago hun rast 13-08-2014. Lokalitet: Refshaleøen

Lars deltager i det store danske Atlas projekt om danske dagsommerfugle. De observationer han laver, registrere han på sommerfugleatlas.dk med GPS koordinator og det hele. På den måde er Lars, sammen med mange andre danske sommerfugleentusiaster, med til at kortlægge hvordan det står til med de danske dagsommerfuglearter.

lep142836b

Foto: Lars Andersen. Observation: Lille Ildfugl (Lycaena phlaeas) 1 imago hun fou 13-08-2014. Lokalitet: Refshaleøen

Skulle du have interesse i at lære mere om sommerfugle og se flotte billeder af dem, så kan vi varmt anbefale et besøg på Lars Andersens hjemmeside www.danske-natur.dk Det var altså noget af en skat, der lå lige foran os. Og moralen er klar: vi kan sagtens have vidunderlige naturskatte i byen, selv i den tætte by. Det kræver plads, en smule rumsteren rundt, og endelig en nysgerrig indstilling til bynaturen. Efter fundet af skatten uden foran vores kontor, er Habitats holdning helt klar; vi stemmer for højere skatte, og er for mange flere skatte, i hvert fald i form at naturperler i byen! Alle er meget velkomne til at kigge forbi ruderatet i vores baghave. Det ligger ud for Refshalevej 159A, og er frit tilgængeligt. Måske ses vi derude?

Forår i fuld flor

På en af de mest solstrålende og storblomstrende forårsdage var vi lige forbi og kigge på Vild Med Vilje-arealet ved Datalogisk Institut på Nørre Campus.
Gartnerne fra Campus Service Nord har slået kanten rigtig flot, og de vilde vækster bliver på den måde fremhævet på smukkeste vis.

Modlys_WEB_29.04.14

En lidt nærmere granskning af hvad der vokser på stedet viste, at der i år er en stor udbredelse af tidsler på arealet, særligt Ager-Tidsel. Vi har endnu ikke lige nogen forklaring på hvordan det kan være at tidslerne i år pludseligt har bredt sig så meget i forhold til de to foregående sæsoner, men vi følger spændt med i hvordan det udvikler sig over sæsonen.

Tidsler_WEB_29.04.14

 

Marts-violerne der for en måneds tid siden var meget udbredt i den bagerste og mere skyggefulde ende af arealet, var afblomstret for i år. Til gengæld var der mange af de fine små Tråd-Ærenpris, som blomstrede smukt.

Traad-Aerenpris_WEB_29.04.14

Vi opdagede desuden at der nu er flere pletter hvor jorden er blottet, særligt på de lysåbne dele af arealet. Det kan give plads til at nogle af de planter, som kræver særligt meget lys, kan vokse frem. Vi holder øje med hvad der kommer til undervejs. Fremkomsten af bare pletter kan måske tyde på at indsatsen for at udpine jorden og skabe mere lysåbne forhold begynder at virke, det kan også skyldes at foråret har været temmelig tørt i år.BarPlet_WEB_29.04.14

Det mest i øjenfaldende ved aralet på denne årstid er at Magnoliatræet står i fuld flor, med sine velduftende og enorme blomster.

Rasmus_WEB_29.04.14

I lutter forårskådhed måtte Philip op og svinge sig en tur i træet og dufte til blomsterne. Det var egentlig meningen at det skulle være bevoksningen på arealet der var vild med vilje og ikke gæsterne, men så lad gå for denne gang.

Philip_WEB_29.04.14

Artsbestemmelse ved Datalogisk

Vi var en lille hård kerne af naturinteresserede folk, der var mødt op til artsbestemmelse denne tidlige efterårsdag.

artsbestemmelse

Det er jo et Vild Med Vilje område vi har på stedet, men når sandheden skal frem, er det ikke helt så vildt som man kunne forvente. Siden vi lavede høslæt i starten af juni, er der ikke blevet slået eller klippet i området, og så skulle man da tro at det igen var blevet et vildnis for længe siden. Men faktisk er vegetationen ikke særlig høj, og det ser ligefrem ud til, at det planlagte høslæt allerede i næste uge, må skydes til området har fået lidt mere regn.

site_web

Dagens store spørgsmål var så, hvad det mon betyder for antallet af plantearter, at vegetationen i år har været usædvanlig lav og tør, efter mange uger med høje temperaturer og stort set uden regn?

Det samlede gæt var helt klart, at vi ikke ville finde flere en de omkring 46, vi fandt ved artsbestemmelsen i juni, snarere tvært i mod.

Vanen tro gik vi til opgaven med ildhu, og kravlende rundt med næsen i mulden og måsen i vejret, så end ikke den mindste spirer fik lov til at undslippe vores ørneblik og nysgerrighed.

nærstudier_web

Efter en solid indsats fra hele holdet, og med Annes datter Ines Sol som holdets lille maskot, fik vi svaret på hvor mange arter der egentlig findes på pladsen?

Svaret er at der i sensommeren 2013 er hele 54 forskellige arter. Det er 8 mere end da vi talte i foråret 2013, men 3 mindre end optælling i sensommeren 2012.

Ud af de 53 vi fandt denne gang, var de 31 af dem der også i sensommeren 2012, men 22 er nye arter, her i blandt Lundgylden, Vild Kørvel, og Eng-Gedeskæg. Desuden har en enkelt Sildig Gyldenris sneget sig ind. Spændende hvad det udvikler sig til, for den art er kendt for at brede sig kraftigt og blive meget dominerende, og den er da også kommet på den kontroversielle ”dødsliste” over invasive arter i Danmark.

plantestudier_web

Men en ting er antallet af arter, noget andet er hvad de arter der er der, siger om typen af natur og dens tilstand.

Det overordnede indtryk var, at de enårige pionérarter, som eksempelvis Lugtløs Kamille og Hyrdetaske, der særligt første år var meget udbredte, langsomt træder i baggrunden for de flerårige planter som f.eks. Lund-Rapgræs og Spidskapslet Star.

der studeres_web

Vi fandt stadig en Ager-Svinemælk, men deres antal og størrelse er meget tydeligt gået ned, siden vi startede i sæsonen 2011, så noget tyder på de ikke trives af at blive slået med le. Tilgengæld er antallet af Stor Nælde er øget på de samme områder hvor Svinemælken dominerede tidligere. Det betyder at arealet stadig er meget næringsrigt på trods af to årlige Høslæt, med tiden skulle Stor Nælde og Ager-Tidsel gerne forsvinde og give plads til mere nøjsomme plantearter.

Der findes et komplet galleri over alle de planter vi har fundet på Datalogisk Institut her: Artsliste Datalogisk

Desværre tillod tiden ikke, at vi også lavede artsbestemmelser på Vild Med Vilje området ved Green Lighthouse, så det må vente lidt med svarene her fra.

Næste arrangement på Vild Med Vilje arealerne er høslæt, som skal laves i løbet af september. En endelig dag for dette vil blive meldt ud på Facebook-siden https://www.facebook.com/VildMedVilje

Borgmester slår med le på Tåsinge Plads

Fredag den 23. august var det tid til sidste etape af dette års sensommerslæt.

Denne dag var noget særligt, da høslættet blot var én ud af mange skønne events på Tåsinge Plads. Områdefornyelsens kompetente team havde arrangeret en perlerække af events, med bl.a. en afsløring af vinderprojektet for omdannelsen af Tåsinge Plads.

Masser af mennesker var mødt frem på dagen, og sågar teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal, var med til at svinge leen.

Ayfa baykal slår et slag for biodiversiteten

 

Der var ved dagens begyndelse mange dejlige ting at være spændte på. Hvem ville vinde arkitektkonkurrencen? Ville vejret være med os? Og mon græsset overhovedet er højt nok til at slå med le?

Desuden havde Habitats været et smut i studerkammeret, for at udvikle helt nye tegninger til bygning af høhæs. Et ordentligt hæs er nemlig vigtigt når man slår høet, så det kan hænge og tørre. Desværre har vi haft lidt tvivlsomme erfaringer, da nogle hæs er blevet væltet omkuld af lidt for friske vinde. Så der var brug for at udfordre det klassiske hæs, og indføre lidt nytolkning, så det kan bringes mere aktivt i spil i byrummet, og for at skabe en mere stabil konstruktion, der ikke vælter så let i vinden.

Solskin, god stemning og et mylder af børn og voksne foldede sig ud sig på pladsen med leg, snak og afslapning. Dejligt mange deltog aktivt i leslåningen af bevoksningens, især vejpilurtens, langetotter.

synkron-slæt

gode hoeslaet-teknikker indøves

hoeslaet i fuld gang

Slag for slag blev der ryddet på pladsen, og det hele blev samlet i bunker, klar til at blive sat i hæs.

det kan et hæs også bruges til

Ayfer Baykal, der var kommet for at afsløre vinderprojektet til Tåsinge Plads, kom også forbi Vild Med Vilje, og var med til at slå et slag for biodiversiteten. Og tak for det! Det er der brug for at vi alle gør, hvis vi vil sikre os en sprællevende bynatur.

Mens der blev slået med le, revet sammen og sat i hæs blev der undervejs også tid til pauser med kage, bobler og musik. Flere børn engagerede sig vældigt i at rive ’hø-pølser’ og fik dermed deres første kendskab til hvordan naturpleje også kan være. Da det gik op for dem at ’hø-pølserne’ skulle blive til foder til en ged og et hængebugssvin i en børnehave, blev begejstringen ikke mindre.

hæsset begynder at tage form

Børnene hjælper aktivt til

Med den kommende anlæggelse af den nye Tåsinge Plads blev dette således det sidste høslæt på pladsen i den form det indtil nu har haft.

D. 18. september holder Vild Med Vilje debat om bynaturen, med udgangspunkt i Tåsinge Plads. Og hvem ved måske er vi nærmere en vild revolution af bynaturen end man lige skulle tro? Kom gerne forbi og vær med til at præge debatten.