Ny halvbro

ny_bro

I Elverparkens sø er etableret en halvbro. Herfra er det muligt at følge parkens fugleliv, som er knyttet til søen – også når søbredden gror til med tagrør, dumhammer, pil mv. Flere nyder også at sidde her og få en stille stund med lydene fra fugle og ænder.

Aktivitetsuge 44 i Elverparken

beskrivelse af aktivitetsuge i Elverparken

beskrivelse af aktivitetsuge i Elverparken

I uge 44, dvs. 31. oktober – 4. november, er der aktivitetsuge i Elverparken. Her vil en klasse med gartnerelever fra Roskilde Tekniske Skole Vilvorde arbejde med at færdiggøre projektet med fornyelse af Elverparken sammen med folkeskoleklasser fra Herlev Kommunes 4 folkeskoler.

Ugen indledes med taler af Herlevs Borgmester Thomas Gyldal Petersen og repræsentanter fra Danske Anlægsgartnere vil holde en tale. Herefter er der følgende program:

 • Mandag 31. oktober, Herlev Byskole afd. Eng, 6. A og 6.B, arbejder med at etablere skovbeplantning ved legeplads og pilekrat til leg nord for Herlev Byskole afd. Elverhøjskolen
 • Tirsdag 1. november:   5.a og 6. klasser fra Lindehøjskolen,  som etableret skovbeplantning ved den gamle grusgrav og planter frugtbuske og blomstrende buske i skovbryn
 • Onsdag 2. november: 5. og 6. klasse fra Kildegårdskolen  skal hjælpe med at plante blomstrende buske i skovbryn langs den gamle grusgrav og ind mod B73 boldbanerne og de skal også hjælpe med at anlægge græsarmering og en grusvej til scenen ved amfiteatret.
 • Torsdag d. 3 november: klasser fra Gl. Hjortespring Skole lægger naturlige forårsløg og planter vilde stauder i parken, så vi får flere blomstrende urter og løgplanter i parken.
 • Fredag d. 4. november færdiggør gartnereleverne projekterne sammen med 4 professionelle gartnere, som vil deltage i hele projektugen

Formålet med projektugen er at motivere flere fra Herlev til at tage en gartneruddannelse og at skabe større viden og anerkendelse af gartnerfaget helt generelt samt at give skolebørnene interesse og ejerskab for den lokale bypark.

 

 

Vild med Vilje Workshop

DenGrønneFriskole_opmåling
Den Grønne Friskole og Lergravens Vild Med Vilje inviterer til workshop på Naturens Dag, søndag den 11. september fra 13 til 14!

Kom og lær hvordan man laver sin egen ”Vild Med Vilje” plet i haven (forhåndstips: det er supernemt), og hvorfor det er så vigtigt! Vi skal:

 • så en masse blomstrende urter som mad til områdets bier, sommerfugle og svirrefluer
 • bygge en insektvold af græstørv, hvor de vilde arter af bier kan bygge redde
 • lære mere om hvad ”vild med vilje” er, og hvordan man støtter bynaturens biodiversitet

Desuden vil Philip fra Vild Med Vilje også demonstrere hvordan man bruger en le.

Vi mødes på Den Grønne Friskole, Strandlodsvej 38, kl. 13

Workshoppen støttes af AmagerØst Lokaludvalg

Bioblitz på Lergravens Vild Med Vilje

At nøgle planter

Lergravens Vild Med Vilje indbyder til Bioblitz

Vær med til at følge udviklingen på vores vilde plæne på Amager. Vi starter med at tælle, hvor mange planter (og evt. dyr), der har slået sig ned her, efter at naturen har taget over.

Torsdag den 8. september 2016 fra 9 til 10

Tilmelding nødvendig til Karen på kml@dengroennefriskole.dk

Vi deler os i grupper à 3 til 4 og får en håndbog og de redskaber vi skal bruge til at tælle arter.

Børn og voksne fra folkeskoler og frie grundskoler i nærområdet, fortrinsvis på mellemtrinnet.

Det tager ca. en time.
Alle deltagere får et certifikat og de grupper, der har fundet flest arter, får en præmie.

For skoleklassser der besøger Lergravens Vild Med Vilje kan det være godt at arbejde med lidt forforståelse inden. Klik her for et par aktiviteter man kan tilrette og bruge til forforståelse om biodiversitet og bynatur med elever i alle aldre.

Det foregår for enden af Lergravsvej, tværs over cykelstien, se markøren på kortet.

Lergravens Vild Med Vilje er et samarbejde mellem Den Grønne Friskole, Filipskolen, Amager Lilleskole. Projektet er sponsoreret af Amager Øst Lokaludvalg og Københavns Kommune.

Forforståelse om biodiversitet og bynatur

IMG_8530

For skoleklassser der besøger Lergravens Vild Med Vilje kan det være godt at arbejde med lidt forforståelse inden.

Klik her for et par aktiviteter man kan tilrette og bruge til forforståelse om biodiversitet og bynatur med elever i alle aldre.

På safari i det høje græs

En lun sommerdag i juli er en god dag, til at gå på opdagelse på Epos’ nye, vilde arealer. Vi gik en tur i det høje græs med kamera og notesblok og mødte overraskende mange vilde dyr..
IMG_8531
Det er første sommer vi lader dele af vores store plæne vokse vildt her på efterskolen, så det var opmuntrende at se, at der allerede nu er meget liv herude! Imellem de 5-6 forskellige græsarter kan vi nu skimte hvidkløver, brunelle, bidende ranunkel, almindelig syre og mange andre fine blomsterplanter. Hvidkløveren myldrer med bier – vi ser både den almindelige honningbi og også flere slags vilde humlebier. Ranunklerne er fulde af svirrefluer og et par smukke guldsmede snurrer forbi. Her er også et væld af sommerfugle, især flagrer det omkring med nogle brunlige sommerfugle med en lille sort plet på vingen; et par opslag senere ved vi, at det er Græsrandøje, vores nye gæst hedder.
IMG_8530

Alt i alt ser vi på denne lille Safari ca. 25 forskellige planterter og 16 forskellige arter af insekter. Det bliver spændende at se, hvor mange andre der kommer til gennem tiden.

IMG_8567

Kan I spotte guldsmeden i det høje græs?

 

Sankt Hans fest med forrygende bål

Sankt Hans festen var med rigtig mange børn og et fantastisk stort bål.

sankthans16_3

Elever indvier Lergravens Vild Med Vilje

Den 16. juni var børnene fra Den Grønne Friskole nede og oprette Lergravens Vild med Vilje.

DenGrønneFriskole_opmåling

Først på formiddagen var Skrivegruppen – 3. til 6. klasse – nede og måle op.
Der skulle være to store arealer på 5 gange 10m, og to mindre arealer på 5 gange 5 m. Vi delte os op i

 • Et målehold der både målte arealerne af, og mærkede af, hvor der skulle sættes stager i jorden
 • Et banke-stager-i-jorden hold, der fulgte efter med stager lavet af genbrugstræ, som vi havde spidset til i den ene ende, og som de bankede ned i jorden
 • Et snorehold, der knyttede dobbelt halvstik og trak snore omkring hele arealet
 • Et plantehold, der kastede raunkjærringe og så på hvad der voksede indenfor ringene.

Den Grønne Friskole_Planteteam

Opmålingen gik rimelig nemt, men det krævede nogen kræfter at få banket stagerne i jorden, især midt ude på græsset, hvor det var tørt og faststampet. Planteholdet fandt forskellige græsarter, Hvid-Kløver, Rød-Kløver, Lancet-Vejbred og ca. 10 arter mere.

Den Grønne Friskole_Rødkløver

Senere på formiddagen gik Bogstavgruppen – 0. til 2. klasse – hen til området. De havde i den første skoletid lavet skilte, som de hængte op på snorene, så alle kan se at der foregår noget spændende her. På et senere tidspunkt vil kommunen sætte officielle skilte op ved arealet.

Den Grønne Friskole_SKILT

Sankt Hans i Elverparken

En ny forening drevet af frivillige kræfter er under stiftelse i Herlev, den hedder ”Foreningen for kulturelle aktiviteter  i Elverparken”. Foreningens første arrangement bliver en Sankt Hans fest i Elverparken.
Sankt Hans festen er for alle lokale beboere og alle brugere af Elverparken. Kom med hele familien, tag madkurven med og nyd midsommerens højdepunkt sammen med en masse andre glade mennesker i den nye vilde Elverpark.

Torsdag d. 23. juni ved søen i Elverparken.
Kl. 18:00 starter den dejlige musik.
Kl. 18:30 vil Borgmester Thomas Gyldal holde Båltale og bålet tændes.

 

Sankthansplakat

Blomstrende urter spirer i Elverparken

I Elverparken er der nysåede arealer engfrøblanding med 31 forskellige arter af vilde danske urter til gavn for sommerfugle, svirrefluer og vilde bier. Her er f.eks. udsået Alm. Kællingetand, Hvid Okseøje, Liden-Klokke, Alm. Røllike, Tjære Nellike og Alm. Knopurt. Frøene trænger til vand, for urterne er på vej op. Væksten er nemlig gået meget i stå pga. manglende vand fra over, så hvis regnen kommer nu i uge 24 er det godt nyt for Elverparken.

nysåede_arealer
Langs søens brinker er der udlagt vegetationsmåtter og udsået blomsterfrø med arter tilpasset fugtige voksesteder. Her er f.eks. plantet og udsået Engkabeleje, Engkarse, Alm. mjødurt, Eng-nellikerod, Trævlekrone, Dag-pragtstjerne, Hyldebladet Baldrian
Der er valgt vegetationsmåtter mellem sti og såbred for at kunne holde på stiens grus i periode med meget nedbørvegetationsma%cc%8atte_langs_soe