Beslutningsworkshop 14/9 2015

Header (3)

Lystrup Idrætscenter    kl 19.30-21.30    Tilmelding herFoto linje fra poser WS #2

Denne beslutningsworkshop er for alle i Lystrup som er interesserede i at være med til at bestemme hvad der skal ske konkret i Det Grønne Område ved Hovmarken for at der udvikles en oplevelsesrig og mangfoldig natur.

Den vilde natur har det svært i Danmark, især den del som har brug for næringsfattige vilkår. Vandhuller er blevet dækket til eller drænet; de vandhuller der er tilbage er ofte forurenet med næringsstoffer; og nøjsomme græslandsplanter som vokser langsomt og ikke klarer konkurrencen fra større planter forsvinder fra steder hvor der gødes og ikke afgræsses.

Mange folk oplever den udvikling som en mangel på oplevelser. Oplevelsen af sommerfugle, salamandre, frøer, vilde bier og mange forskellige blomster og urter. Og med manglen på oplevelser finder mange at et område bliver kedeligt og anonymt. Det har også været vores indtryk af hvordan folk i Lystrup har set på Det Grønne Område ved Hovmarken.

Men der er rigtig gode muligheder for at vende den udvikling i Lystrups største park og gøre det til et spændende sted for natur og mennesker i fællesskab. Helt konkret, hvordan bliver parken et bedre levested for: planter (1000 arter), bier (285 arter), svirrefluer (350 arter), biller (1000 arter), svampe (3000 arter), sommerfugle (1000 arter), fugle (200 arter), mosser (500 arter)?

På beslutningsworkshoppen får alle deltagere muligheden for at være med til at bestemme de helt konkrete ting som der kan gøres i løbet af det næste år og videre frem. Der er mulighed for at indgå i nye fællesskaber om at skabe et boghus, land art projekt, et kogræsserlav, en tidselpatrulje, fælleshaver og meget mere. Ved at deltage kan du sætte dit præg på hvad og hvordan aktiviteter kommer til at ske i parken. Og især, du kan være med til at gøre noget i fællesskab med andre. Du behøver ikke nogen forkundskaber omkring natur eller andet for at være med.

Beslutningsworkshoppen vil blive struktureret omkring fire handlingsspor som alle har naturmangfoldighed for øje og som vi i fællesskab kom frem til under dialogmødet i maj og den efterfølgende workshop i juni:

#1: Kogræsning og naturfremme/vedligehold

#2: Boghus/landart

#3: Fælleshaver/spiselig natur

#4: Ophold og grønne legekoncepter

Workshoppen vil blive faciliteret af Aarhus Universitet i samarbejde med Fællesrådet. Hver af handlingssporene vil blive bakket op af samarbejdspartnerne i Vild Med Vilje Lystrup:

  • Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune, som står for parkdriften og har det formelle ansvar for parken;
  • Aarhus Kommunes biolog med speciale i biodiversitet, naturpleje og genopretning og som repræsenterer Kommunens projekt om fælleshaver ’Smag på Aarhus’;
  • Danmarks Naturfredningsforening, som faciliterede Åbrinken Kogræsserlav og Naturplejeforening og som derfor ved en masse om at sætte et kogræsserlav i gang og om naturpleje i almindelighed;
  • Lystrup Bibliotek og Detours, som står for henholdsvis driften og udviklingen af Boghuset; og
  • Det lille firma PlayConsult som er specialiseret i at udvikle leg og som arbejder med spejdere i Lystrup i Vild Med Vilje Projektet.

Der vil blive serveret te og kaffe, og for at vi ved hvor mange vi skal brygge til, beder vi om tilmelding til workshoppen via dette link eller gennem www.vildmedvilje.dk/lystrup under aktiviteter. Der er åben for tilmelding nu, og den lukkes ned søndag den 13/9.

Så hvis du er interesseret i at være med til at beslutte de ting der kommer til at præge parken og få mulighed for at indgå i nye fællesskaber med andre i Lystrup om at skabe en spændende og naturmangfoldigt sted, så meld dig til – og tag gerne en ven eller nabo med.

Tidselpatrulje i parken

Kom og vær med i Tidselpatruljen!

Når man sår og poder græslandsplanter på områder med gammel næringsrig landbrugsjord, så kommer der ikke kun græslandsplanter op men også en masse markukrudt som tidsler, lugtløs kamille og skræpper. Dette er let at se på de lave volde langs stien ved Bjørnholt og hen mod busvejen, som er lavet af ganske almindelig muldjord. Markukrudt er også fint, når der er tale om små vilde planter, og tidselblomsterne er også til stor glæde for bier og sommerfugle. Men hvis græslandsplanterne skal kunne overleve, skal tidsler, skræpper og andre store konkurrenceplanter fjernes, eller som minimum skal der tyndes kraftigt ud i dem. Hvis volden ved Bjørnholt ikke bliver plejet vil de podede græslandsplanter fra Balle grusgrav og de såede planter ganske enkelt forsvinde igen. Dette gælder også den store vold ved regnvandssøen.

Den tilvoksede vold ved Bjørnholt

Volden begynder at vokse til med markukrudt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vild Med Vilje Lystrup starter derfor en lokal ”tidsel-patrulje”, hvor lokale hjælpes ad med at fjerne tidslerne, kamillen og skræpperne på voldene i parken. Jo flere man er om det, jo hurtigere går det, og man behøver ikke være færdig til et bestemt tidspunkt. Hvis man ikke orker at rive dem op, kan man også skære dem ned med le eller rosensaks. Man skal bare lige øve sig i at genkende agertidsel, skræpper og lugtløs kamille.

Det fjernede ukrudt kan blive en fin kompost eller man kan lægge det omkring nyplantede frugttræer og bærbuske som grøngødning. Måske kunne vi til efteråret købe nogle frugttræer til parken, der kunne have glæde af sådan en grøngødning? Vilde fuglekirsebær, hyld og hassel eller måske æble, blomme og pære?

Vil du være med i Tidselpatruljen? Så skriv til lystrup@vildmedvilje.dk eller kontakt os på Facebook gruppen ”Vild med Vilje Lystrup” så indbyder vi til et tidsel-event. Efterfølgende vil tidselpatruljen være selvorganiserende.

tidsel

Tidsel

tidslerne overtager hvis vi ikke luger ud

Tidslerne overtager hvis vi ikke luger ud

skræppe

Skræppe

lugtfri kamille

Lugtfri kamille

Kend dit grønne Lystrup – Tag på aftenvandretur i Lystrup med Rasmus Ejrnæs

Rasmus Ejrnæs tager interesserede med på en aftenvandretur og fortælle om biodiversitet og klimatilpasning i Lystrups grønne områder. Han er forfatter til bogen “Natur” og en del af projeket “Vild Med Vilje Lystrup”.

Under turen rundt i Lystrup fortæller Rasmus om baggrunden for projektet, og hvor langt projeket er nået.

Mødested: Lystrup Bibliotek, Bystævnet 4B, 8520 Lystrup

Dato og tidspunkt: torsdag 20/8 kl  19:00-20:30

Tilmeldelse under: https://www.aakb.dk/arrangementer/diverse/kend-dit-groenne-lystrup

Deltagelse er gratis og organiseret af Lystrup bibliotek

Omkring bogen ‘Natur’ (Tænkepauser nr. 9):

Der er opstået en betydelig splittelse mellem natur og menneske – en afstand, som er vokset frem, i takt med at det moderne menneskes opfindsomhed og umættelige trang til vækst har fortrængt naturen. Vi står derfor lige nu i et vadested. Enten begærer vi permanent skilsmisse fra naturen, fordi det simpelthen er for besværligt at leve fredeligt sammen uden at ødelægge det for hinanden. Eller også indstiller vi os på fredelig sameksistens med plads til begge parter.

Tabet af biologisk mangfoldighed er en af de mest afgørende forandringer af jorden, vi mennesker har forårsaget. Biolog Rasmus Ejrnæs giver i bogen Natur sine bud på, hvordan vi kan leve i fredelig sameksistens med naturen, inden den skrider. Naturen altså. Han mener, at vi kunne øve os i vores egen have. Vi har vænnet os til, at haven er vores. Ikke bare vores ejendom, men nærmest en del af os selv. Det er vel at mærke os, som former haven og ikke omvendt. Vi udvælger og fravælger væksterne, klipper dem i vores billede og viser på den måde naboer og venner, hvem vi er.

Men hvis vi vil, kan vi nemlig godt give den truede natur mere plads. Vi kan gøre det i nationalparkerne, i bøgeskoven uden for byen eller i vores egen have lige uden for døren. Det kræver bare, at vi er villige til at give plads uden en forventning om at få noget bestemt til gengæld, mener Rasmus Ejrnæs, som i sine foredrag også benytter lejligheden til at tage tilhørerne med på en virtuel udflugt til den danske natur, som den tager sig ud for en biolog med gummistøvlerne på og mod på at luske langsomt af sted med sanserne åbne