Lone Loklindt sår frø for sommerfuglene

Lone Loklindt, formand for Folketingets Miljøudvalg, valgte at gøre sin forhave Vild Med Vilje sidste år. Midt på sommeren stod den flot med mange forskellige blomster og højt græs. Arealet blev dog ikke slået med le i efteråret. Det visne græs lå derfor flere steder og forhindrede nye planter i at spire. Under det visne græs var der kun bar jord tilbage. Men bar jord rummer heldigvis muligheder for nyt liv!

Lone Loklindt og Philip Hahn-Petersen fra Habitats gik derfor i gang, med at gennemføre en snedig plan om, at udså frø af nektarrige planter, så forhaven igen kunne komme til at stå med flotte blomster og tiltrække et væld af vilde bier og sommerfugle. Se her hvordan det gik til.

Flere steder dækkede et lag af visent græs arealet og blokerede for lyset, så kun få planter kunne spire.

Det visne græs fra sidste år blokerer for ny opvækst

Det visne græs fra sidste år blokerer for ny opvækst

Lone rev derfor det tørre græs sammen, for at blotte jorden, så lyset kunne komme til.

Græsset rives sammen

Græsset rives sammen

Det visne græs blev samlet op og smidt i containeren med bioaffald. Frederiksberg Kommune laver nemlig en forsøgsordning i 2015 med indsamling af haveaffald og madaffald fra private husstande, for at udnytte det til biogas og kompost. Det er endnu kun muligt få steder i landet, så i de fleste haver giver det bedst mening, at smide græsset på komposten.

Græsset fjernes og smides på komposten

Græsset fjernes og smides på komposten

Den blottede jord blev løsnet med en kultivator, for at gøre det nemmere for frøene at spire.

Den bare jord løsnes så frøene kan få fat

Den bare jord løsnes så frøene kan få fat

Valget faldt på en frøblanding med massere af nektarrige blomsterplanter til glæde for vilde bier og sommerfugle. Den frøblanding, som Lone og Philip valgte, var en gave fra Sustainagraphics. I blandingen var der både kulturarter og vilde arter, der alle er kendt for at tiltrække mange bestøvende insekter. Blandingen indeholdt Esparsette, Slangehoved, Rødkløver, Kællingetand, Stenkløver, Honningurt, Timian, Purløg, Blodkløver, Boghvede, Hjulkrone, Kattehale, Stolt Kavaler og Kornblomst. Man kan købe gode frøblandinger til vilde bestøvere på sommerfuglehaven.dk.

En frøblanding med nektarrige blomster vælges

En frøblanding med nektarrige blomster vælges

Det kan være svært, at sikre en jævn fordeling af frø når man sår. Denne udfordring blev klaret ved at blande frøene med lidt sand. Så er det nemlig straks nemmere at fordele frøene jævnt på arealet og undgå at de kommer til at ligge for tæt.

Lidt sand kommes i en skål

Lidt sand kommes i en skål

Frø og sand blandes for at gøre det nemmere at sprede frøene ud.

Frø og sand blandes for at gøre det nemmere at sprede frøene ud.

Til sidst fordelte Lone blandingen af frø og sand så jævnt som muligt på de bare pletter med løsnet jord. Man kan eventuelt rive jorden let efter man har sået, så kommer frøene kommer lidt ned under jord overfladen. Heldigvis kom der lidt regn efter såningen, så det var ikke nødvendigt at vande. Når man udsår frø er det godt at gøre efter vejrudsigten. Hvis der er udsigt til let regn, er det et godt tidspunkt at så. Hvis der er derimod er lovet kraftig bygeregn, så skal man hellere vente, for ellers risikerer man bare, at frøene bliver skyllet væk.

Blandingen spredes på den bare jord. Så er det bare at håbe på regn og vente spændt.

Blandingen spredes på den løsnede jord.

Nu er det bare at vente til planterne spirer frem. Snart vil Lones forhave igen stå med flotte blomster til glæde for sommerfugle, vilde bier og ikke mindst Lone og hendes familie, der vil kunne nyde synet af blomsterflor og sommerfugle.

 

 

Lone Loklindts have er Vild Med Vilje

Lone Loklindt er bedst kendt som formand for Folketingets Miljøudvalg og miljøordfører for de Radikale. Hvad færre ved er, at hun også er Vild Med Vilje, eller rettere sagt, det er hendes have. Lone er nemlig heldig at eje en have, selvom hun bor midt i byen på Frederiksberg. Tre forskellige steder i haven har Lone erklæret Vild Med Vilje, for at give plads til mangfoldigheden af dyr og planter i byen.

LonesHave_05

Tykbladet Kæmpestenbræk

Det ene areal er et hjørne af haven, der ligger under et stort gammelt birketræ. Dette skyggefulde sted gør det svært at holde en tæt grønsvær, men mange andre blomstrende planter trives fint her og det får de også lov til. Her er vokser f.eks. Hvid Anemone, Løgkarse og Agertidsel side om side med haveplanter som Kærmindesøster, Almindelige Klokkeskilla og Tykbladet Kæmpestenbræk. Selvom Løgkarse er en ganske udbredt plante, så er det godt at have en god bestand af den i haven. Det er nemlig værtsplanten for den smukke sommerfugl Aurora. Måske kan Lones have bidrage lidt til bestanden af Aurora på Frederiksberg.

LonesHave_02

I baghaven er et areal under et stort birketræ gjort Vild Med Vilje

Det andet Vild Med Vilje areal er en krog af haven, hvor der er udlagt en bunke af store træblokke fra et træ, der en gang blev fældet i forhaven. Bunken af dødt ved får lov til at ligge og forgå. Det døde ved fungerer som levested for nedbrydende svampe og insekter. Hegnet ind mod naboen er her helt dækket af Vedbend. Kombinationen af Vedbend og bunken af træ giver også et godt skjulested for havens småfugle, f.eks. gærdesmutten.

LonesHave_03

Et andet hjørne i baghaven er der lagt en bunke dødt ved som er overgroet af Vedbend

Det tredje Vild Med Vilje areal er selve forhaven. 20 m2 med vildtvoksende græs og urter. Sidste år stod der et flot blomsterflor her, men blomsterne udebliver lidt i år til sammenligning. Hvorfor de ikke er der i år og hvad Lone gør ved det, kan du læse om i næste historie om den vilde have på Fredriksberg.

LonesHave_04

Forhaven har været Vild Med Vilje i et år og der er desuden plantet et æbletræ

Udover de vilde arealer har Lone Loklindt dog også en klassik trimmet plæne i baghaven. Hendes børn er mener der også skal være et sted spille fodbold. Og der kan heldigvis både være plads til det vilde og det trimmede. Kontrasten mellem den tætklippede græsplæne og de vilde arealer er med til at understrege, at de vilde arealer ikke bare er glemt, men bevidst holdt vilde med vilje.

LonesHave_16

Den trimmede græsplæne er der nu også plads. Et krav fra fodboldspillende børn.

Lone Loklindt mener det er vigtigt at give plads til en mangfoldig natur, også i byen. “Biodiversiteten i Danmark er i tilbagegang. Vores byer og haver har potentiale for at rumme et meget mere varieret plante og dyreliv end de gør i dag. Det er måske ikke de truede arter vi redder ved at gøre vores have Vild Med Vilje, men det skaber trods alt mere plads til naturens udfoldelse. Jeg tror dog den vigtigste grund til at give plads til mere vild natur i byen er, at det øger vores naturforståelse og naturglæde, når vi får vilde planter og dyr helt tæt på. Hvis flere mennesker i byen opnår en større bevidsthed om de skatte vi er ved at miste i vores natur, og samtidig oplever, at de har mulighed for at gøre en helt konkret forskel for naturen, der hvor de bor, så tror jeg også flere vil begynde at prioritere biodiversitet politisk” siger Lone Loklindt.

Hun håber at hun med sin Vild Med Vilje have kan inspirere andre til også at springe ud som Vild Med Vilje. Hun håber også at kommuner begynder at give plads til flere vilde områder på kommunale arealer.

Vi siger tak til Lone Loklindt for at gå foran og gøre en lille del af det velfriserede Frederiksberg lidt vildere.

Læs også “Lone Loklindt sår frø for sommerfugle

LonesHave_06

Klokkeskilla

Første podedag med vilde planter

Den 5/5 2015 startede Job i Natur, under vejledning af biolog Rasmus Ejrnæs, med at hente tørv med vilde græslandsplanter til parken i Lystrup fra Balle grusgrav.

I gamle grusgrave findes der ofte et rigt plante og dyreliv. Når den næringsrige muldjord fjernes, i forbindelse med opgravningen af grus, blotlægges den næringsfattige mineraljord. Det giver plads til de planter og insekter der forsvinder mange andre steder i landskabet. Balle Grusgrav rummer sådanne steder, og derfor er det et oplagt sted at hente lidt tørv med vilde græslandsplanter, som jorden i Lystrup kan podes med. Her vil planterne forhåbenligt få fat og tiltrække spændende insekter.

Tørven blev gravet op manuelt og lagt i sorte sække for at holde på fugtigheden. Derefter blev jorden på volden ved dalstrøget podet med de første planter fra grusgraven. Terrænet og vejret var for vådt til at vi kunne pode med tørv på de store arealer rundt om søen. Derfor venter vi med at fortsætte til der har være tørvejr i en periode, så jorden bliver mindre mudret og bedre at plante og så i. Udover podning med tørv, vil der også blive sået frø af forskellige urter, der gavner insekterne i parken.

Nedenfor kan du se film fra dagen.

Vild Med Vilje i Natursyn på P1

NatursynP1

Philip Hahn-Petersen fra Habitats og Dorte Dalgaard fra Natursyn på P1

Dorte Dalgaard fra Natursyn på P1 har været på besøg hos Habitats på Refshaleøen i København til en samtale med Philip Hahn-Petersen om Vild Med Vilje.
Det er der kommet en spændende udsendelse ud af som du kan høre via DRs hjemmside.

Sønderhoved

Udsigten fra Sønderhoved på Refshaleøen

 

Fulde huse til dialogmøde i Lystrup

VMV_Dialogmøde_05
Rigtig mange tak til de mere end 70 mennesker som mødte op tirsdag d. 5/5 og deltog livligt på dialogmødet om mere natur i det grønne område i Lystrup.

På mødet blev Vild Med Vilje Lystrup-projektet præsenteret af projektleder Marianne Zandersen og biolog Rasmus Ejrnæs. Peter Søgaard, biolog fra Aarhus Kommune, fortalte om muligheder for opbakning fra kommunen til projekter i parken, herunder i form af et kogræslav. Et nærtliggende eksempel på kogræslav er det nyligt oprettede Aabrinken kogræslav og naturplejeforening (se https://www.facebook.com/aako.dk), hvor Aarhus Kommune stiller areal til rådighed og klargør til græsning med hegn, vand m.m. En yderligere mulighed for aktiviteter bakket op fra kommunen er gennem Smag på Aarhus projektet, hvor kommunen leder efter op til 500 projekter til produktion af lokale frugter, bær, krydderurter og grøntsager. Information omkring Smag på Aarhus findes her: www.facebook.com/smagpaaaarhus.

VMV_Dialogmøde_01

Deltagerne deltog livligt i idégenereringen om, hvordan parken yderligere kunne udvikles til fordel for naturens mangfoldighed og til glæde for brugere og beboere i Lystrup. Mange forskellige ideer, lige fra Land art, Tarzan-bane, frugttræer, falkekasser til græsning med heste, geder og køer kom frem.

VMV_Dialogmøde_07

Aarhus Universitet er nu i gang med at samle op på alle de mange ideer, visioner og tanker, som mødedeltagerne kom frem til i fællesskab, og vi vil lægge ideerne op her på hjemmesiden snarest!

VMV_Dialogmøde_08

Under dialogmødet har vi også samlet e-mails sammen på alle, der ønsker at modtage invitationer til arrangementer og workshops. Har du ikke skrevet dig op endnu, kan du skrive til lystrup@vildmedvilje.dk og komme med på listen.

Den 15/6 finder den første workshop sted. Deltagere fra borgermødet, som skrev sig på email listen, og andre der melder interesse til os vil blive kontaktet og nærmere information lagt ud på hjemmesiden.

I selve parken bliver der, så snart vejret er mere tørt, udplantet tørv med vilde græslandsplanter fra Balle grusgrav, og udsået vildengsfrø på klimaprojektarealerne.

Flyer fra dialogmødet

VMV_Dialogmøde_10