Høslet i Valbyparken

Der eksperimenteres med at øge biodiversiteten i Valbyparken, fordi det både globalt og i Danmark er et stort problem, at levesteder forsvinder og at mange plante- og dyrearter uddør.
Valby Lokaludvalg og Københavns Kommune ønsker at gøre en forskel for biodiversiteten lokalt og give byens borgere muligheden for at prøve kræfter med praktisk naturpleje.

Når planterne vokser vildt, giver det leveplads til et væld af arter, og giver os mennesker mulighed for at opnå tættere forbindelse til naturen.
 

Naturpleje på området:

En vildere natur kræver også forskellige former for pleje. Området i Valbyparken bliver slået med le (Høslæt) to gange om året i midten af juni og midten af september.

Der er 3 grunde til at området slås med le:

  • For det første fordi at høet fjernes fra området, så næringsstoffer ikke ophobes i jorden. Næringsfattige forhold giver nemlig plads til flere forskellige arter.
  • For det andet fordi at en le skærer planterne over i stedet for at sønderdele dem. Det giver urterne mulighed for at skyde igen, og dermed mulighed for at andet end græs kan vokse der.
  • For det tredje giver det manuelle høslæt med le også en god mulighed for at skabe tættere forbindelser til naturen, og praktisk lære om planter og biologien på arealet.

 

TraktorDet afklippede og tørrede hø går til foreningen Børnenes Dyremark, der ligger i Sydhavnen, hvor deres mange dyr har glæde af at spise det.

En ny form for drift giver nu naturen et stort løft i Valbyparken. Denne sæson er Københavns Kommunes gartnerne nemlig begyndt at slå alle rough arealerne på KFK‘s disc golfbane på en ny måde. Der slås nu med en skiveklipper monteret på en traktor som vist på billedet. Skiveklipperen skærer vegetationen over, og efterfølgende samles afklippet sammen. Det er i modsætning til de mere ’almindelige’ slagleklippere, som sønderdeler alt materialet, så det bare bliver liggende på jorden og rådner. Den nye form for naturpleje er rigtig godt for naturen i området; både fordi insekterne og deres æg og larver bedre klarer sig når der bliver skåret, og fordi fjernelsen af afklippet medfører at der er mindre næringsstoffer tilstede. For mange næringsstoffer er nemlig et stort problem  for biodiversiteten i den danske natur, også i Valbyparken.

Desuden får Disc golfspillere og andre besøgende nu mere glæde af området, fordi der over tid kan komme flere forskellige blomstrende urter i området og færre brændenælder.

Både den håndholdte metode, at slå med le, og den maskinelle med skiveklippe bidrager til en rigere natur, og høhæsset giver desuden et flot stykke inventar i området, og fortæller en historie om gamle traditioner i nye sammenhænge, og genetablering af naturens cyklusser, ved at høet bliver brugt som foder til dyr.

 

 

Vild Festival

En regnvåd eftermiddag med tonstunge skyer, var alle med interesse for bynatur, spiselige vilde planter og biodiversitet sat i stævne midt på Amager Fælled. Det var lørdag d. 30. august og det var Byhøst der havde arrangeret Vild Festival med støtte fra Sharing Copenhagen og Amager Vest Lokaludvalg. Vild Festival handlede naturen, om de råvarer vi kan finde der og hvad man kan lave ud af dem. Se mere på byhøst.dk

Habitats var med for at lægge op til gode samtaler om bynatur og byboernes forhold til den og for at præsentere Vild Med Vilje.
Vi havde medbragt leer så festivalens deltagere kunne få smag for praktisk naturpleje og høslæt. Og det var særligt interessant at opleve mødet mellem sankerfolket og os der går op i praktisk naturpleje. Mange af deltagerne havde ikke hørt om muligheden for at lave naturpleje med le, og havde ikke tænkt over hvordan vi med enkle praktiske greb kan have en gavnlig effekt på biodiversiteten med de handlinger vi foretager os i landskabet. Det var en glædelig øjenåbner for dem.

Der er en stor og voksende interesse for at spise og sanke vilde planter. Hvis denne bevægelse kan kobles med det at lave praktisk naturpleje for biodiversiteten, kan man forestille sig at sankerne får rollen som de græssende planteædere, der mangler så mange steder i den danske natur og så kan de sultne byboer måske ligefrem påvirke biodiversiteten gunstigt med deres færden i landskabet, når de høster brændenælder til suppen eller skud fra den invasive plante Japansk Pileurt som et sprødt og vildt alternativ til Asparges.

Rasmus har nedlagt høet_sep 2014

Det var første gang skulle vi præsentere Vild Med Vilje i sin nye form, og det gjorde vi med en stand og med demonstration af høslæt på fælleden. I løbet af dagen fik mange forskellige gæster lov til at slå med le, og tage fat på naturplejen direkte på stedet. I et sandt vildnis af hindbærbuske og tidsler, med massiv forekomst af gyldenris, tog vi fat på at skære væk og skabe lidt bedre lysforhold for nye generationer af planter.

De folk der var med til at slå med le, havde forskellige gode tanker om naturen i byen og forslag til Vild Med Vilje. Et par med 3 børn var lige flyttet på landet, og havde overtaget en stor grund med masser af vilde planter. De var meget interesserede i at lade noget af bevoksningen blive, og i at kunne formidle til naboer og venner at det var vildt med vilje…..i hvert fald noget af det.
Vi er selvfølgelig klar til at registrere deres areal som Vild Med Vilje, og gøre vores for at sikre godt naboskab.

Mette med le_sep 2014

To venner synes at Vild Med Vilje til havejere var en super ide, og selv om de ikke selv havde nogen have, kunne de straks se muligheder. ’Min far har alt, og er glad for natur’, sagde den ene henrykt. Vi er helt med, og ser frem til at skabe mere vild natur hos fædre der har (næsten) alt.

Børn er ofte meget glade for naturplejen, og elsker at slå med le. Som regel er det kun de større børn der får lov til at svinge leen, og de mindre må nøjes med at kigge på, ind til videre.
Rasmus og børnene_sep 2014

Deltagelsen i Vild Festival gjorde det klart, at der er mange mennesker der interesserer sig for vild natur, spiselige planter og biologisk mangfoldighed. Vild Festivalen var nemlig en stor succes, og det var vidunderligt at se at op i mod 400 mennesker kiggede for arrangementet. 400 på en regnvejrsdag på Fælleden er virkelig mange! Efter en så solid interesse fristes man til at konkludere, at der er behov for at skabe endnu mere adgang til vild natur, og se nærmere på hvordan vi skaber forbindelser mellem byboer og bynatur.
Priscila med le_hele området_sep 2014
Det er altid skønt at deltage i udendørs arrangementer som Vild Festival, og at kunne dele sin begejstring for bynatur med mange andre
glade mennesker.

Det var også glædeligt at flere af deltagerne fandt ud af at man ikke behøves skamme sig over sin uplejede have og vilde græsplæne. Det kan både være et bidrag til biodiversiteten og et udgangspunkt for at samle snacks til at spise.

Det er selvfølgelig herefter oplagt, at se nærmere på hvordan interesse for den spiselige natur og Vild Med Vilje kan kombineres. Vild Med Vilje arealer behøver ikke kun at være fødekammer for insekter og fugle, men må sandelig også gerne bidrage til studerendes slunkne maver eller andre sjæle i byen med nysgerrige eller idealistiske smagsløg.