Amorparkens gartnere

For to uger siden havde vi for første gang fornøjelsen af at møde de tre gartnere fra Center for Park og Natur, der har ansvaret for Amorparken (Undskyld den sene update på den historie). Fra venstre mod højre ses Jan, Kurt, Philip og Nils.

Vi lagde ud med at snakke om hensigten med Vild Med Vilje projektet og vi fik sammen grint lidt af at græsset var blevet slået i sommers ved en misforståelse. Misforståelser kan det jo ske når man starter noget nyt. Vi hørte også om gartnernes forhold til parken, deres observationer af plante- og dyreliv i Amorparken såvel som i Fælledparken. De havde også ideer til andre steder i området, der kunne være mulighed for at lave Vild Med Vilje arealer på og hvor en højere biodiversitet vil kunne opnås. Det var spændende og meget lærerigt at høre om, for de ved jo om nogen hvad der foregår i parken, da de jo følger udviklingen dag for dag året igennem.

Til sidst tog Nils os med over til Rytterbakkerne der ligger langs Edel Sauntes Allé. Her er der nemlig nogle områder under træerne der ikke bliver slået, så de er sådan set også vilde med vilje. Det skyldes for det første at man ønsker at beskytter træernes højtliggende rodnet, der næst at området er meget fugtigt den voldsomme regnmængde der er faldet over sommeren, så maskinerne vil nemt komme til at køre jorden op og sætte mærker.

 

Nils viste os at der er en meget positiv afledt effekt ved at lade områderne vokse vildt. Nemlig at det giver plads til at parkens frøer kan gemme sig og søge føde i det høje fugtige græs. Nedenfor ses Nils sammen med en af de mange frøer på arealet.

 

Vi laver endnu en gang en quiz ud af artsbestemmelsen. Hvis du kan gætte hvilken frø der er, så skriv dit bud på vores facebookside. Denne gang sætter vi en eksklusiv præmie på højkant til den der først gætter det. Nemlig et glas af Philips hjemmelavede brombærmarmelade af vilde brombær fra Hven:-)

 

 

 

 

20 plantearter og en enkelt svamp på Vild Med Vilje Amor

Vi har nu været ud at lave artsbestemmelse af Vild Med Vilje området i Amorparken. Det var endnu en spændende oplevelse sammen med Anne-Marie C. Bürger fra Biomedia. Denne gang var udbyttet dog knap så imponerende som i Universitetsparken. Vi fandt 20 forskellige plantearter samt en enkelt svampeart på de ca. 60 m2 området dækker, der var altså kun en tredjedel så mangfoldig en bevoksning som i Universitetsparken. Vi har lavet en komplet artliste med billeder som findes her på siden.

Philip og Anne-Marie i fuld gang med arbejdet

Anne-Marie mener at der er god grund til at artsrigdommen var så meget lavere i Amorparken end i Universitetsparken. Nemlig fordi der har været en trimmet græsplæne i mange mange år og at der formentlig stort set ikke har været nogen udskiftning eller tilførelse af jord ude fra. Det favoriserer græsserne og planter der ikke behøver at blomstre for at klare sig eller som har meget lave blomster. En anden faktor er også at jorden er hård og forholdsvis tør. Det kan skyldes at der har været brugt maskiner på området i meget lang tid og det medvirker til en yderligere favorisering af græsserne.

Der var dog nogle fine planter i mellem i Amorparken alligevel, se bare dette fine eksamplar af Blød Storkenæb.

Blød Storkenæb

Vi fandt også en enkelt svampeart. Vi vurderer den til at være en Mælkehat af en slags, men vi kan ikke sige hvilken en der er tale om fordi den er så overmoden. Hvis du kan se det ud fra vores billede her, så giv os endelig et praj på facebook.

Mælkehat - Giv gerne et bud hvis du kan se hvilken mælkehat det er!

 

Gartnerformand Kim

Vi havde igen fornøjelsen af at mødes med Kim Amonsen, der er gartnerformand i Universitetsparken og ham der har udpeget stedet til Vild Med Vilje Uni. Vi tog en evaluering af hvordan projektet har indtil videre og Kim synes heldigvis at det var gået rigtig godt. Han var også forbløffet over hvor meget liv der var kommet op af græsplænen på så kort tid og synes i det hele taget at det er et spændende og sjovt projekt.

Kim går selv og drømmer om at finde et større areal i Universitetsparken der egner sig til at blive omlagt til vild blomstereng. Vi håber hans drøm går i opfyldelse og hjælper gerne til med det projekt:-)

Vi fik også snakket om hvor meget græs der skal slåes rundt om området. Vi synes selvfølgelig så lidt som muligt, men Kim fortalte at det var nødvendigt at slå græsset under træet for at kunne rydde blade når efteråret sætter ind ellers vil få de nedfaldende blade bare få græsset til at gå ud.

På et tidspunkt vil det også blive nødvendigt at lave høslæt på området. Det vil sige slå græsset med le og så fjerne det fra området. Det sikre at det høje græs ikke bare ligger sig flat ned og rådner på stedet når efteråret sætter ind, samt at næringsstoffer fjernes fra arealet, hvilket på sigt vil betyde en rigere vegetation, samt færre brændenælder;-)